Fbopleiding

Seniorenondersteuning

 senpcU bent bezoeker

Welkom

De ontwikkeling van de moderne technologieën heeft ertoe geleid dat de informatiekloof tussen grootouders en kleinkinderen steeds vergroot. Onwillekeurig worden veel grootouders verplicht zich de moderne technologieën eigen te maken willen ze verder blijven communiceren met de opgroeiende jeugd.
Het opleiden van senioren vraagt veel geduld. De meeste opleidingscentra zijn niet afgestemd om dergelijke seniorenopleiding te geven of te organiseren.
Op basis van vrijwilligerswerk zijn veel onderlegde senioren bereidt hun lotgenoten de basisprincipes voor het PC-gebruik bij te brengen. Op het slow-motionprincipe en met veelvuldig oefenen slagen de meest cursisten erin,  binnen een redelijke termijn, een PC op te starten, een e-mail te versturen en een briefje te schrijven op hun eigen systeem.
Het leren gebruiken van zoeksystemen laat gedreven senioren toe zichzelf te vervolmaken. Op internet is de beschikbare informatie onuitputtelijk en deze wordt nog dagelijks aangevuld. Er wordt dan ook de aangedacht gevestigd op het feit dat men zeer kritisch moet zijn met de teruggevonden informatie.  Het is aangeraden om identieke informatie komende van verschillende bronnen met elkaar te vergelijken.