TORHOUT

EEN WOORDJE GESCHIEDENIS


Het ontstaan van Torhout is gehuld in de nevelen van de voorhistorische tijd.
Op diverse plaatsen vond men resten uit het vroege verleden.In 645 wordt de naam Torhout
voor het eerst vermeld in de geschriften in verband met het klooster.
Ten noorden van de kerk stonden er hutten rond een driehoekig plein met waterput,dat als neerhof diende.
Talrijke families kwamen zich rond het kloosterdomein vestigen,zodat er stilaan van een
stad kon worden gesproken.Torhout groeide gedurende de 9de eeuw uit tot de kern
van het toenmalige graafschap Vlaanderen.

Nog voor de komst van de Noormannen besloot Boudewijn 1 Brugge als hoofdstad te nemen.
Zijn zoon Amulf 1 haalde Torhout van onder de,door de Noormannen achtergelaten,puinen.

Een eerste bloeiperiode voor Torhout komt er met Robrecht de Fries ,
hij bouwde een stenen kerk en het kasteel van Wijnendale en accentueerde de Torhoutse jaarmarkt.
In 1183 schonk Filip van den Elzas de stadskeure waarin vermeld stond dat een stadhuis en stedevesten moesten worden opgericht.

Johanna van konstantinopel gaf Torhout in 1229 een hospitaal en een begijnhof.
De bloeiperiode van Torhout liep ten einde in de 14de eeuw,wanneer de graven Brugge boven Torhout verkozen.
Er heerste rust tot 1566 wanneer een eerste vlaag van beeldstormerij over Torhout waaide met de totale venietiging van de stad tot gevolg.Korte tijd later woedde er een pestepidemie.Pas in de 17de eeuw herleefde de stad uit zijn puinen.

Rond 1680 bouwde men een nieuwe kerk,in 1713 een nieuw stadhuis.Tegelijkertijd ontstond het het Torhouts aardewerk.De aanleg van diverse wegen in de 18de eeuw maakte van Torhout opnieuw een hoofdplaats.Onder het Franse bestuur werd Torhout kantonstad.

In de 19de eeuw legde men de spoorweg aan.De industrie(schoenmakerijen,weverijen en weegschaalnijverheid) kwam zich in Torhout vestigen.
Gedurende de wereldoorlogen diende Torhout voor hospitalisatie en bevoorrading van de Duitse troepen.Na de oorlog groeide Torhout uit tot een kleine provinciestad,
de hoofdstad van het houtland.

Tekst overgenomen uit "Langs Vlaamse wegen-Torhout" uitgave Stichting Monumenten en Landschapzorg
Meer over de geschiedenis over Torhout kan men ook terug vinden in het boek"Torhout 1750 - 1950"
2 eeuwen stadsgeschiedenis door Michiel Mestdagh.
uitgeverij Marc Van de Wiele Brugge

Verder is het een stad met ongeveer 18.000 inwoners
We hebben een prachtig stadhuis en beschikken met het kasteel van Wijnendale over een
historisch slot.

In het Kasteel Ravenhof is er een permanente tentoonstelling over het Torhoutse aardewerk
Het Kasteel d'AERTRYCKE , zeker een bezoekje waard.

JUNI is de topmaand met:
De batjes of koopjesdagen, worden de vrijdag ingezet met,
DE NACHT VAN VLAANDEREN, een 100km lange wandel en loopwedstijd.
In de marge van de nacht is er een marathon en een 10km tocht gedeeltelijk door de stad.

De week na de batjes hebben we onze PAARDEMARKT,paarden van over gans Belgie zijn te bezichtigen en te koop,daarbij behoort ieder jaar een prachtige défile met koetsen.

JA, EN DAN VROEGER LANG GELEDEN ---------------------------------------------------------- Dan kwam voor de meeste jongeren het hoogtepunt van het jaar met het overbekende rock festival
Ieder jaar de eerste zaterdag van JULI was het namelijk , ROCK TORHOUT.Door de ligging en de golving van de weide één van de betere plaatsen om een festival te houden.

In augustus hebben we dan de Kasteelfeesten, de Oldtimer kastelentocht en natuurlijk Torhout kermis.
Verdere informatie aangaande Torhout kan men altijd aanvragen in het toerismebureau KASTEEL RAVENHOF 8820 TORHOUT TEL.050/220770.

Op sportgebied hebben we een voetbalploeg in derde nationale Torhout 1992 KM
Met A MODE TORHOUT een schitterend volleybalteam,spelend in ere divisie.
TTK Smashing Torhout is een tafeltennisclub spelend in eerste afdeling.
En dan nog heel wat andere sportverenigingen teveel om op te noemen.STADHUIS TORHOUT
WAPENSCHILD TORHOUT

STADHUIS TORHOUTWAPENSCHILD TORHOUT
KASTEEL WIJNENDALEKASTEEL WIJNENDALE
KASTEEL WIJNENDALEKASTEEL WIJNENDALE (Toren)