Geschiedenis van de familie Maes - 
afstamming van Mathijs Maes van Putte.

 • Opmerking : de cursieve getallen bv. (KS256) wijzen op de plaats van deze persoon in mijn kwartierstaat.
 • 1. Mathijs Maes (?-Putte 09/09/1725)

  De oudste gegevens die we tot nu toe konden vinden betreffen Mathijs Maes (KS256) , geboren rond 1648. Van waar hij kwam en wie zijn ouders waren blijven voorlopig een raadsel (wij zoeken voort !). Hij had zeker geen familie in de buurt, want geen enkele van zijn kinderen had een peter of meter die verwant waren aan hem. Mathijs Maes pachtte een hoeve (het Meyenhof) van de Commanderie van Pitzemburg te Mechelen. 
  We vonden tevens het merkwaardige feit dat baron Goswin Scevaert de Merode bij delegatie de peter was van zijn eerste zoon. Na opzoeking bleek dat deze baron van Duitse afkomst, ridder van de Duitse Orde, Commandeur van Pitzemburg was, en te Mechelen verbleef van 1661 tot 1685. Zijn volledige naam was : Goswinus Scheiffart, baron von Merode zu Alner.

  In 1672 vinden we de oudste vermelding van Mathijs Maes in Putte, waar hij op 10/07/1672 huwt met Catlijn Vervloet(KS 257), geboren te Putte op 04/02/1648.

  -bij dit huwelijk getuigen Egidius Vervloet (opzichter van het jachtslot van Pitzemburg te Putte, en broer van Catlijn Varvloet) en Joannes Van Boeckel.

  Catlijn Vervloet was een jonge weduwe. Zij was inderdaad voordien gehuwd met Corneel Van Rompay, die overleed op 16/03/1671.

  -ondertrouw op 13/02/1666, getuigen Petrus Bosmans en Joannes Van den Eynde
  -huwelijk op 07/03/1666, getuigen Petrus Van Rompau en Henricus Vervloet

  Kinderen uit dit huwelijk :

  -Joannes Van Rompau (30/08/1666-10/10/1667 ?)
  -Joanna Van Rompau (12/08/1668).

  Uit het huwelijk van Mathijs Maes en Catlijn Vervloet sproten volgende kinderen :

  -Goswinus (26/06/1673) (peter Egidius Vervloet loco Dns Goswinus Scevaert de Merode ; meter Maria Nijs loco Dna Gertrudis Van Boeckel)
  -Anna (27/12/1675) (peter Egidius Van Rompay, meter Margareta Van Leemputte)
  -Maria (20/04/1678) (peter Petrus Bosmans, meter Helena Van der Hofstadt)
  -Elisabeth (04/08/1680-01/04/1681) (peter Adrianus Rijmenams, meter Barbara Verstraten)
  -Catharina (01/03/1682-22/08/1684) (peter Gommarus Van der Auwera, meter Anna Peters)
  -Petronella (24/11/1684) (peter Egidius Truyts, meter Joanna Gillis)
  -Clara (04/04/1687) (peter Henricus Vervloet, meter Clara Verstraten)
  -Petrus (01/07/1689)
  -Joannes (22/07/1692) (KS 128) - huwt met Joanna Bosmans (KS 129)

  Alle kinderen werden gedoopt te Putte.

  Wij vinden de familie terug in de volkstelling van 1693 :

  Akte nr.9. - Matthijs Maes, borgemeester aut 45 jaeren met Cathelijn Vervloedt syne huysvrouwe aut 45 jaeren, Goswinus Maes aut 19 jaeren, Anna Maes aut 17 jaeren, Marie Maes aut 15 jaeren, Peeternel Maes aut 11 jaeren, Clercq Maes aut 9 jaeren, Peeter Maes aut 4 jaeren, Jan Maes aut 4 jaeren, syne kinders. Peeter Boets, aut 28 jaeren syne cneght.

  En ook in de volkstelling van 1709 :

  Mathijs Maes ende Cathelijn Vervloet syne vrouwe, Petronella, Clara ende Peeter Maes ende Jan Maes hunne kinderen, Corneel Somers den knecht, verclaerende tot Mechelen omtrent de St.Janskercke te hebben 8 viertelen coren.

  In het notariaat Swiggers te Beerzel zijn er vermeldingen :

  Akte dd.01/02/1683 : Augustijn Van den Brande, timmerman, herstelt de stal van het Meyenhof te Putte in opdracht van de Commandeur van Pitzenburg : 3 gebinten voor 75 gd. werk en 200 gd. voor het dak, 150 gd. ten laste van de pachter Matheus Maes.

  Akte dd.22/04/1684 : akkoord tussen de erfgenamen van hun zuster Catlijn Van Rompaey : 1) Jan Van Rompaey ; 2) momboir van 1 minderjarig kind Catlijn Vervloet (wwe.Corneel Van Rompaey) x Matthijs Maes ; 3) Maria Van Rompaey (wwe. Jan Van der Auwera) ; 4) Barbara Van Rompaey (echtg. Andries Opde Beeck ; 5) Dilis Van Rompaey.

  Vanaf 1719 gaat het slecht met de familie Maes-Vervloet : ze maken schulden en uiteindelijk worden hun goederen openbaar verkocht : notariaat Swiggers :

  Akte dd.30/12/1719 : Mathijs Maes van Putte leent 350 gd. aan 5% van Mathijs Verschueren van Putte.

  Akte dd. 14/03/1720 : publieke verkoop van de meubelen van Mathijs Maes x Catlijn Vervloet.

  Akte dd. 19/01/1722 : Mathijs Maes x Catlijn Vervloet van Putte zijn 400 gd. schuldig aan hun schoonzoon Jan Verstraeten.

  Akte dd.19/01/1722 (boek 1732) : Mathijs Maes x Catelijn Vervloet van Putte lenen 500 gd. aan 5% van Mathijs Verschueren.

  Akte dd.13/06/1722 : Mathijs Maes van Putte verkocht voor 75 gd. al zijn granen ten velde als schuldaflossing aan Jan Verstraeten van Putte.

  Akte dd.03/02/1723 : publieke verkoop van een woonstee met 2 bunder land van Mathijs Maes x Catlijn Vervloet aan Karel Thijs.

  Akte dd. 19/06/1724 : Mathijs Maes x Catlijn Vervloet van Putte verkochten een hofstee met 2 bunder land te Putte aan Karel Thijs x Catharina Van der Auwermeulen van Putte.

  Op 09/09/1725 sterft Mathijs Maes. Het overlijden van Catlijn Vervloet hebben we tot op heden niet kunnen situeren.

  2.Joannes Maes (Putte 22/07/1692-Putte 18/01/1740).

  Joannes Maes huwt met Joanna Bosmans te Keerbergen op 15/05/1718. Bij dit huwelijk getuigen Michael Bosmans en Matthijs Maes. Wanneer Joanna Bosmans geboren of gestorven is, is ons tot op heden niet bekend. Zeker is, dat ze minstens 8 kinderen hadden :

  Kinderen van Joannes Maes (KS 128) en Joanna Bosmans (KS 129) :

  -Michael (10/08/1720)
  -Goswinus (17/03/1722)
  - Petrus (27/06/1725) (KS 64)\ -huwt met Anna Francisca Willockx (KS 65) en vestigt zich in Muizen.
  -Theodorus (28/05/1729)
  -Joannes Franciscus (22/10/1732)
  -Joanna Francisca (26/05/1737)
  -Joanna Maria (18/04/1740)

  Al deze kinderen werden ingeschreven in de doopregisters van Putte, waarvan alleen nog een samenvattende lijst bestaat, de originele akten zijn verdwenen. Eerder toevallig vonden we in de doopregisters van Schriek het achtste kind :

  -Peter Antoon Maes (11/03/1735), zoon van Jan Maes en Joanna Bosmans ; peter Peter Michiels ; meter Maria Andries.

  3. Petrus Maes (Putte 27/06/1725-Muizen 15/03/1793).

  Petrus Maes (KS 64) huwt te Mechelen op 10/02/1765 met Anna (of Maria, men vindt beide terug !) Francisca Willickx of Willockx (KS 65), geboren in Puurs op 17/10/1738.

  Dit huwelijk was zeer vruchtbaar : 12 kinderen. De helft van de kinderen sterft voor ze de leeftijd van één jaar bereiken.

  -Maria Elisabeth (04/01/1766-08/01/1766) (peter Dirk Maes, meter Elisabeth Cnops)
  -Joanna Maria (15/06/1768-02/08/1794) (peter Goswin Maes, meter Joanna Maria Bosmans)
  -kind, thuis gedoopt (07/11/1769-07/11/1769)
  -Dirk (Theodoor) (25/01/1771) (peter Dirk Maes, meter Anna Maria Willockx)
  -Maria Anna (07/09/1772-19/03/1773) (peter Dirk Maes, meter Maria Anna Verhaegen)
  -Anna Maria (19/08/1774) (peter Hendrik De Laet, meter Anna Maria Bernaerts)
  -Elisabeth (22/04/1776) (peter Jan Van Camp-koster-, meter Elisabeth Jacobs)
  -Jan Baptiste (16/01/1778) (peter Jan Baptist Janssens, meter Maria Elisabeth Haezaerts)
  -Petrus (19/11/1779) (KS 32) (peter Peter Bogaerts, meter Anna Catherina Maes)- huwt met Coletta Borghijs en verhuist naar Ruisbroek
  -Henricus (04/02/1781-08/02/1781) (meter Hendrik Jacobs, meter Anna Van Moer)
  -Jan Joseph (19/09/1783-18/12/1783) (meter Jan Jozef Bernaerts, meter Catherina Van den Eynde)
  -Cornelius (19/09/1783-24/06/1784) (peter Corneel Schroyens, meter Petronella Thees)

  Alle kinderen werden gedoopt te Muizen.

  Het beroep van Petrus Maes was herbergier. Hij sterft in 1793, een weduwe en zes minderjarige kinderen nalatend. We vinden een vermelding terug in de Mechelse weeskamers, op nr.202, folio 41, dd.13/05/1793 : rekest tot verkoop van het huis "de Roose" en land te Muizen ; als momboirs staan vermeld : Theodorus Maes en Petrus Maes.

  Anna Francisca Willockx sterft op 17/10/1822 in het oudevrouwenhuis te Mechelen.

  4. Petrus Maes (Muizen 19/11/1779-Ruisbroek 20/10/1868)

  Petrus Maes (KS 32) huwt te Ruisbroek met Clara Isabella Van Breedam op 20/01/1808. Bij zijn huwelijksakte staat zijn beroep vermeld : knecht. Het huwelijk blijft (vermoedelijk) kinderloos. Petrus Maes wordt echter weduwnaar op 17/05/1827 en hertrouwt met Colette Borghijs (KS 33) te Ruisbroek op 25/08/1827 ; deze was geboren te Ruisbroek op 13/12/1805.

  Met Colette Borghijs heeft Petrus Maes 7 kinderen :

  -Anna Maria (03/06/1828)
  -Joanna Maria (25/07/1830)
  -Maria Josepha (12/09/1833)
  -Theresia Julia (23/01/1836)
  -Joannes Amandus (11/07/1838)
  -Josephus Leopoldus (14/07/1842) - huwt met Joanna Maria Van Stichel
  -Carolus Ludovicus (14/01/1845)

  Alle geboorten werden aangegeven te Ruisbroek.

  In 1845 woonde het gezin in de Hoogstraat te Ruisbroek.

  In 1818 en 1823 worden resp. Petrus en Simon Maes geboren in Ruisbroek ; zij zijn kinderen van Joannes Baptist Maes - broer van Petrus - en Jeanne Catherine Druwé. Beide broers zijn dus van Muizen naar Ruisbroek verhuisd !

  Colette Borghijs overlijdt te Ruisbroek op 17/01/1861.

  5. Leopoldus Josephus Maes (Ruisbroek 18/07/1842-Willebroek 25/06/1919)

  Leopoldus Josephus Maes (KS 16) huwt op 17/04/1864 te Londerzeel met Joanna Maria Van Stichel (KS 17), geboren te Londerzeel op 19/04/1834.

  Het beroep van Leopoldus Josephus Maes was landbouwer. Het gezin woonde in 1872 in de Hoogstraat 57 te Ruisbroek. Zij kregen volgende kinderen :

  -Jan (° Ruisbroek 22/01/1865, + Mechelen 07/02/1951) (KS 8) - huwt met Paulina Maria De Raeymaecker (KS 9)
  -Engelbert Alphonse (° Ruisbroek 17/07/1867, +?)
  -Felix Jacob (° Ruisbroek 20/11/1869, + Ruisbroek 20/12/1954)
  -Maria Coletta (° Ruisbroek 01/02/1872, + Gent 06/02/1960)
  -Johannes-Baptiste (° Ruisbroek 19/02/1875, +?)
  -Joanna Catharina (° Ruisbroek 03/05/1877, + Willebroek 23/04/1974)
  -Maria Leopoldine (° Ruisbroek 01/11/1880)

  Joanna Maria Van Stichel overlijdt te Ruisbroek op 22/09/1910.

  6. Jan Maes (Ruisbroek 22/01/1865-Mechelen 07/02/1951)

  Jan Maes (KS 8) huwt op 18/10/1889 te Ruisbroek Paulina Maria De Raeymaecker (KS 9), geboren te Ruisbroek op 06/11/1860.

  Zij hebben 9 kinderen :

  -Valentine (° Ruisbroek 13/02/1890, + Antwerpen 23/02/1970)
  -Jozef (° Ruisbroek 25/06/1891, + Mechelen 11/08/1960)
  -Jaak (° Ruisbroek 18/02/1893, + Willebroek 17/12/1966)
  -Irene (Maria Regina Coletta) (° Ruisbroek 21/11/1894, + Ruisbroek 28/12/1898)
  -Maria (° Ruisbroek 10/10/1896, + Willebroek 10/04/1957)
  -Constant (° Ruisbroek 12/01/1899, Mechelen 28/04/1970) (KS 4) - huwt met Johanna De Boeck (KS 5)
  -Frans (° Ruisbroek 20/09/1901, + Mechelen 18/10/1952)
  -Juul (° Ruisbroek 14/09/1903, + Duffel 06/06/1973)
  -Joseph (° Willebroek 11/04/1907, + Bonheiden 08/09/1986)

  Zij wonen tot 1904 in Ruisbroek, vervolgens van 1905 tot 1919 in Willebroek. Daarna woont het koppel op verschillende adressen in Mechelen tot 1937, waar Jan werkzaam is als koetsier voor Van Langenhove de Boevekerke. Rond die tijd was hij ook werkzaam als "suisse" van Hanswijk. Hij was gekend onder de bijnaam "sjang de koetsier". Zijn staatsieportret als suisse staat in verschillende Mechelse publicaties. Van 1937 tot 1941 wonen zij terug in Willebroek. Paulina Maria De Raeymaecker overlijdt te Willebroek op 09/11/1940. In 1941 komt Jan Maes als weduwnaar terug naar Mechelen, waar hij in 1942 wordt opgenomen in Home Speecq (thans Hof van Egmont), alwaar hij overlijdt.

  7. Constant Maes (Ruisbroek 12/01/1899-Mechelen 28/04/1970)

  Constant Maes huwt op 15/10/1921 te Mechelen met Johanna De Boeck, geboren te Zemst op 28/08/1897. Zij hebben 5 kinderen.

  -Jan Viktor Lodewijk (° Mechelen 30/09/1922, + Mechelen 28/09/2000) - huwt met Catharina Barthélemy
  -Willem (° Mechelen 10/03/1924, + Mechelen 07/05/1973)
  -Jos (° Eppegem 18/11/1927)
  -Frans (° Mechelen 12/08/1931)
  -Jaak (° Mechelen 06/05/1936)

  Het jonge paar Maes-De Boeck woonde eerst bij de grootouders in de Coxiestraat. Constant was toen politie-agent. Hij werd ontslagen op medische gronden. Hij begon dan te werken als meester-metser bij Marly in Neder-Over-Heembeek, waar hij tot aan zijn pensioen bleef. De familie woonde sinds midden jaren 1930 aan de Bautersemstraat nr.3. Het huis werd tijdens de oorlog gebombardeerd, waarna de familie gedurende enkele jaren in Zemst ging wonen.

  Johanna De Boeck overlijdt te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 18/04/1985.

  8. Jan Viktor Lodewijk Maes (Mechelen 30/09/1922-Mechelen 28/09/2000)


  Jan Maes huwt op 16/01/1950 Catharina Barthélemy, geboren te Mechelen op 28/05/1914.

  Zij hebben 2 kinderen :

  -Constant Viktor Elisabeth (° Mechelen 16/02/1951)
  -Ferdinand Maria Luk (° Mechelen 25/05/1952) - huwt met Viviane Sels

  De familie Maes-Barthélemy bouwt in 1949 een huis te Mechelen. Sinds 26 augustus 2000 zijn de beide echtelieden opgenomen in het rusthuis Milsenhof te Mechelen, waar vader plots overlijdt op 28/09/2000. Moeder overlijdt op 24/03/2002 in het O.L.Vrouweziekenhuis.

  Jan Maes werkt eerst als constructietekenaar bij Usines Ragheno, en vanaf 1965 als bouwkundig tekenaar bij architekt Beeck te Rijmenam.

  9. Ferdinand Maria Luk (Mechelen 25/05/1952)

  Fernand Maes huwt op 22/05/1976 met Viviane Sels, geboren te Ninove op 25/05/1952

  Zij hebben 3 kinderen :

  -Michael Johannes Maria (° Mechelen 29/03/1979)
  -Raphael Daniël Catharina (° Mechelen 24/03/1982)
  -Rebekka Monika Felix (° Mechelen 30/09/1984)

  Het paar Maes-Sels vestigt zich te Mechelen waar zij nog steeds wonen.

  Het leven gaat verder, en volledigheidshalve vermeld ik dan ook de 10de generatie !

  10. Michael Johannes Maria (Mechelen 29/03/1979)

  Michael Maes is te Delhi (Ontario, Canada) op 31/07/1999 gehuwd met Silvia Cruz, geboren te Simcoe (Ontario, Canada) op 27/11/1980. Silvia Cruz is van Portugese origine, afkomstig uit Cantanhede, nabij Coimbra, Portugal.

  Zij hebben 3 kindjes :

  - Bethany, geboren te Simcoe (Ontario, Canada) op 26/08/1999.
  - Celina, geboren te Brampton (Ontario, Canada) op 04/03/2002.
  - Evelyn, geboren te Brampton (Ontario, Canada) op 06/03/2004 
   
   

  Terug homepage genealogie.