START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA
.

Genteleroute

33 km Blankenberge en hinterland.

Deze lusvormige route voert ons door landelijk gebied van Blankenberge tot de rand van Brugge. De weidse uitzichten over de Vlaamse polders en de vredige polderdorpjes vormen het decor van een heerlijke tocht.

We vertrekken aan het VVV-kantoor tegenover het station van Blankenberge en volgen de bewegwijzering om via de Schaerebrugstraat in deelgemeente Uitkerke te belanden. Hier rijden we de eeuwenoude Blankenbergse Dijk op om in het typische polderlandschap terecht te komen. Deze dijk, vroeger Gentele genaamd, maakte deel uit van een dijkensysteem dat het achterliggende gebied moest beschermen tegen de al te opdringerige zee. Bemerk het mooie straatnaambord van de Kuiperscheeweg.
Even verder bereiken we het gehucht St-Jan-op-den-Dijk. Aan de rechterkant zie je de St Jakobskapel. Achter het gebouw bevindt zich een overblijfsel van een Duits geschut (WO I). We vervolgen de Blankenbergse Dijk om Zuienkerke te bereiken. Het kerkje werd heropgebouwd in 1609, alleen de toren in de gevel is een overblijfsel van de 12de eeuwse Romaanse kerk.
Verderop rijden we door het gehucht Strooiendorp met opvallend meer hagen (meidoorn) en bomenrijen, om de gemeentegrens met Brugge te bereiken. Opletten om de drukke Oostendse Steenweg over te steken. We fietsen verder en zien algauw de 'Grote Poldermolen' voor ons opdoemen. We steken de Blankenbergse vaart over en volgen de linkeroever, de oude kerkwegel (onverhard), om de dorpskern van Meetkerke te bereiken. Je kan even naar rechts om de kerk met het 'mirakuleuze' Mariabeeldje (bedevaartsoord) te bezoeken of de tocht vervolgen naar links langs de Mareweg, waar we voorbij een veldkapel fietsen om de 'Meetkerkse Moere' te bereiken, een gebied waar vroeger turf gestoken werd tot het beneden de zeespiegel kwam te liggen en onder water liep. De Grote Poldermolen zorgde voor het wegpompen van het water naar de Blankenbergse vaart. Houtave De 'Moere' is een gekend gebied voor water- en weidevogels.
We vervolgen de route om Houtave te bereiken, waar de kerk een bezoekje overwaard is, het 17-18de eeuwse houtsnijwerk en de uitbeeldingen van de lichamelijke werken van barmhartigheid (17de) zijn pareltjes van volkskunst. We fietsen voorbij herberg 'Drie Koningen' (1786) en dwarsen verderop nogmaals de drukke Oostendse Steenweg. We volgen de bewegwijzering om op de Oosternieuwweg, aan de rechterkant, de 'Groote Madaleene' hoeve te vinden, ze dateert uit de Middeleeuwen en was 81 ha groot.
We bereiken de Brugse Steenweg, een oude trekweg, reeds in de 9de eeuw gemaakt door schaapherders. Verderop rijden we Nieuwmunster binnen, waarschijnlijk een van de oudste nederzettingen, er werden zelfs Romeinse overblijfselen gevonden. De St-Bartholomeuskerk bevat o.m. een mooie rozenkransretabel (1641) en kerkmeubilair uit de 17-18de eeuw. Nieuwmunster voorbij, rijden we via een ommetje weer de uitgestrekte (1200 ha) Uitkerkse Polder' in. Ook dit natuurgebied deed dienst als turfleverancier, vandaar het minder egale uiterlijk, de vele beken, sloten en poelen met een uitzonderlijke rijkheid aan fauna en flora.
Na enkele kilometer fietsen doorheen de polder, steken we opnieuw de Blankenbergse vaart over, die hier op zijn breedst is. De vaart deed niet alleen dienst als afwatering, maar was vroeger ook een belangrijke transportweg (vis, bouwmateriaal). Via de Schaerebrugstraat nemen we afscheid van de Uitkerkse Polder en bereiken zo opnieuw de bebouwde zone van Blankenberge.

START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA