START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA
.

DE MARTIRE FIETSROUTE

FIETSTIP DOOR HET WEST-ZEEUWS VLAAMSE GRENSGEBIED MET BELGIň.

Met dank aan bres419@zeelandnet.nl voor deze prachtige routebeschrijving!

Algemene informatie

Mijn fietstip voor U is een tocht van ongeveer 30 km door West-Zeeuws-Vlaanderen en BelgiŽ met een mogelijk bezoek aan Natuurreservaat Het Zwin en de Vlindertuin in Knokke. Een wandeling door "St. Anna ter Muiden" - "Retrachement" en "Cadzand-Bad" met als afsluiting "Bezoekerscentrum Het Zwin" gelegen bij het vertrekpunt.

In deze route wordt gebruik gemaakt van gedeelten van 2 bewegwijzerde fietsroutes, t.w.: de Riante Polderroute en de Zwinroute.

De tocht vangt aan bij Bezoekerscentrum "Het Zwin" gelegen tussen Cadzand-Bad en Retranchement aan de Gerrit van Hoekestraat nr.2, Postcode 4525 NH te Retranchement Telefoon 0117-39 22 21 / 0117-47 55 44. Hier is ook volop ( door 2 euro te betalen) parkeer-ruimte. (Voor de route hier naar toe kunt U bijv. terecht via de internetsite www.anwb.nl)

Links voor extra informatie:
www.sluis.nl
www.vvvzvl.nl
www.badkoerier.nl

Routebeschrijving

Vanaf de parkeerplaats van het Bezoekerscentrum gaat U rechtdoor tot aan de dijk.Hier gaat U Rechtsaf. Op de volgende T-kruising gaat U Linksaf. U fietst nu een kleine polder in. (Let op U passeert 2 wildroosters. Daartussen in kunt u wat runderen ontmoeten). Aan het einde van deze weg gaat U Rechtdoor de helling op en komt U uit op een schelpenpad. Hier gaat U Linksaf. Rechts van U ziet U dan het natuurgebied HET ZWIN.

Het Zwin was in de 12de eeuw een machtige zeearm die diep het land indrong. De steden Brugge, Damme, Aardenburg, Sluis en Mude (Sint Anna Ter Muiden) lagen er aan. De zeearm verzandde en sinds de 18de eeuw is het een onbegaanbaar gebied van kreken, schorren en zandplaten dat in verbinding staat met de zee. Het is nu een natuurreservaat dat deels in BelgiŽ en deels in Nederland ligt. Omdat de natuur hier vrij spel heeft is het gebied natuurhistorisch van groot belang. De zee stroomt bij vloed de zeegeul binnen en trekt zich bij eb terug, hierdoor treft u een specifieke zoutminnende flora aan. In de maanden juli en augustus ligt er een paars tapijt van bloeiende Zwinneblommen (Lamsoor) over het gebied. Het Zwin is ook een belangrijk gebied voor de vogels die hier broeden. Het grote gebied kent 110 inheemse soorten. In het niet toegankelijke schorrengebied broeden Kokmeeuwen, Tureluurs, Scholeksters en Kluten. De eenden, steltlopers, Wulpen en Visarenden overwinteren in het Zwin. Voor hen die mooie schelpen verzamelen is er heel wat te vinden in het Zwin.
Belangrijk is het Bezoekerscentrum "het Zwin" met museum. In dit museum vindt u antwoord op alle vragen over de flora en fauna van dit unieke natuurreservaat.

U blijft dit schelpenpad volgen totdat U de weg naar beneden moet volgen. Aan het einde van deze weg (voorrangskruising) gaat U Rechtsaf. (niet oversteken maar de weg aan de rechterzijde blijven volgen).
U blijft deze weg volgen tot aan het Rest. De Witte Koksmuts.
Achter dit restaurant ligt, onder aan de dijk, een (schelpen)fietspad, deze gaat U op.
Eventueel kunt U voordat U dit fietspad opgaat, rechts de trap oplopen om bovenop de dijk het Zwingebied met zijn schorren nog eens te bekijken.
Het fietspad brengt U naar BelgiŽ. Aan het eind steekt U de straat over en op het fietspad gaat U rechtsaf. Aan het einde van het fietspad gaat U linksaf. U komt dan langs het Vogel- en Natuurpark "Het Zwin".
Zie ook de site www.hetzwin.be. Hier vindt U informatie over het park maar ook over de Vlindertuin die we later op de route tegenkomen.
Na een (eventueel) bezoek aan Het Zwin vervolgen we onze weg. Komend van het parkeerterrein gaan we rechts af langs "vier" (meer dan manshoog) rechtopstaande grote grijze stenen door. In de daaropvolgende bocht gaan we linksaf het tegelpad op. Deze rijden we uit tot U aan een fietspad komt. Hier gaat U rechtsaf.
Aan het einde van deze weg (de Graaf Leon Lippens-laan) gaat U linksaf de Bronlaan in. Let op: het fietspad bevindt zich VOOR deze kruising. Na ongeveer 100 meter krijgt U aan Uw linkerhand de "Vlindertuin". Zeker een bezoek waard.
We vervolgen onze weg door al maar het fietspad te blijven volgen tot einde fietspad. Recht voor ziet U aan de overkant van de kruising het 6-hoekige bordje van de "Riante Polder-route staan. (Het bordje staat links van de weg, maar rechts van het fietspad).
Deze route blijft U volgen tot in "Sint Anna ter Muiden". Als U dit Stadje binnenkomt, kunt U gelijk linksaf de "Zwinroute" op. Uiteraard gaan we echter eerst dit oude plaatsje bekijken.

Sint Anna ter Muiden. Deze nederzetting is ouder dan Sluis. De stad kreeg reeds in 1242 stadsrechten en heette toen Mude ( monding van het Zwin). Ze nam deel aan de handel op Engeland en werd lid van de Vlaamse of Engelse Hanze. Mude werd ook niet gespaard van oorlogen en rampen. De voornaamste getuige van de welvaart van Mude is zeker de 14de eeuwse toren van de St. Annakerk. De rest van de vroegere monumentale kruiskerk werd verwoest tijdens de 80-jarige oorlog. In 1653 heeft men er een preekkerkje tegen aan gebouwd. Toen in de 15de eeuw het prefix Sint Anna aan de benaming Mude werd toegevoegd, maakte de verzanding van het Zwin reeds een eind aan de bloei van de stad.
Menigeen denkt met weemoed en nostalgie aan vervlogen tijden als men het pittoreske met keien bestrate marktpleintje van Sint Anna bewondert. De dorpspomp in Lodewijk-stijl (1789) en het schuin daartegenover liggend raadhuisje met het klokkentorentje (1790) zijn museumstukken op zich. Het zijn niet alleen schilders en kunstenaars van rond de eeuwwisseling die Sint Anna ontdekt hebben, maar nog jaarlijks worden er in dit stadhuisje tentoonstellingen gehouden van diverse kunstenaars. In 1880 is Sint Anna bij Sluis gevoegd en het gehele dorpje is tot beschermd dorpsgezicht verklaard. Een plekje uit duizenden.

Dus zoals gezegd we gaan de "Zwinroute" op. U volgt deze tot Grenspaal nr. 361. Hier verlaten U de Zwinroute en gaat U (net voorbij de grenspaal) Rechtsaf de onverharde weg op. Deze weg blijft U volgen (Bordjes op paal met ruiterpad blijven volgen) tot aan de verharde weg. Hier gaat U linksaf, tot aan 1e weg rechts. Hier gaat U rechtsaf, en pikt U de "Zwinroute" weer op. U fiets dan door het dorpje Retranchement.

Dit is een pittoresk dorpje met prachtige oude vestingwerken. Er is een wandelroute over de 17de eeuwse bolwerken.
Retranchement-Cadsandria was in het begin van de 17de eeuw ingeklemd tussen twee forten: Fort Nassau en Fort Oranje. Prins Maurits wilde hier het Zwin bewaken. Dat wat over is van het Bastion Fort Nassau is meer dan een bezoek waard. In het dorpscentrum staat op de markt een oude muziekkiosk en niet ver van het pleintje is de houten standermolen te bewonderen. Het zaalkerkje is gebouwd in 1630. De kerk heeft vijf traveeŽn. De houten toren staat midden op het dak en steunt op de kapbalken.

U blijft de Zwinroute volgen tot aan de brug over het uitwateringskanaal.
Hier verlaten we de Zwinroute weer en blijven rechtdoor rijden naar Cadzand-Bad tot aan het gemaal boven het kanaal. Voordat U hier linksaf gaat, kunt U rechtsaf Cadzand-Bad in om even in deze badplaats rond te kijken. Uitgekeken gaat U weer terug naar het gemaal en fietst U over het kanaal. U gaat dan rechtdoor waarbij U het Hotel aan uw linkerkant laat liggen. U fietst dan tussen het Hotel en het Boothuis van de KNRM door.
U blijft de weg over het duin vervolgen tot U komt op het punt waar U het Schelpenpad bent opgekomen. U gaat nu linksaf de helling af en vervolgt Uw weg naar het Bezoekerscentrum.

Mag ik, bres419@zeelandnet.nl, U een fijne dag en veel fietsplezier toewensen in ons mooie West Zeeuws-Vlaanderen. Als U op- of aanmerkingen heb op deze route dan graag Uw reactie via vorengenoemd E-mail adres.

START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA