START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA
.

Monumentenpad LaakdalOp de route van het Monumentenpad tref je bewegwijzeringsborden aan van een bijna-gelijklopende fietsroute, het Laakdalpad. Dit pad is ideaal voor gezinnen en strekt zich uit over een afstand van 32 km.


Sint-Gertrudiskerk
Pseudobasilikale kerk in ijzerzandsteen, baksteen en witte steen. Driebeukig schip, kruisbeuk en driezijdig gesloten koor. De onderste helft van de eerste torengeleding is volledig in ijzerzandsteen opgetrokken, de bovenhelft en de vier overige geledingen in baksteen met speklagen in witte steen of ijzerzandsteen. De verjongende steunberen, de vijfhoekige traptoren aan de nordzijde en de torengeveld zijn verlevendigd met spitboogomlijstingen in witte steen en spaarvelden met spitsboogfriezen. Een tentdak bekroont het geheel. De westgevel van de toren wordt geopend door een hoge, smalle spitsboog in ijzerzandsteen die een korfboogdeur met oorspronkelijk beslagwerk, een pseudoballustrade en een venstertracering omlijst. Het bakstenen schip, met plint in ijzerzandsteen, wordt verlicht door witstenen spitsboogvensters. De kruisbeukgevels zijn opgetrokken in witte steen, ijzerzandsteen en kalksteen. Naast de grote spitsboogramen in de kopgevels van de kruisbeuk zijn witstenen omlijstingen van dichtgemetselde vensters zichtbaar. De sporen van verbouwingen en de verscheidenheid aan materialen roepen een meer complexe bouwgeschiedenis op. De kerk werd gerestaureerd in de jaren 1930. Het koor van de huidige kerk dateert van omstreeks 1480. De toren werd gebouwd circa 18520. Het schip werd verbouwd in de periode 1757-1758.


Pastorie
Mooi voorbeeld van de "Averboodse witherenpastories". Volgens de gevelankers dateert het gebouw van 1690. Het is uitgevoerd in bak- en zandsteen met twee bouwlagen onder een zadeldak met leien. Symmetrische voorgevel van vijf traveeŽn met een centraal dakvenster en een korfboogdeur met rechthoekig bovenlicht. De vensters waren oorspronkelijk kruiskozijnen. Haaks op de achtergevel een vleugel van ťťn bouwlaag tussen baksteenpijlers geeft toegang tot de omwalde tuin.
De restauratie is praktisch klaar.


Veerledorp
De hardstenen pomp werd in 1877 opgericht in een neobarokke stijl. Ze diende om de dorpskom van gezond drinkwater te voorzien. De vierzijdige sokkel, met gemeentewapen, wordt geflankeerd door ronde hoekzuilen en beŽindigd door een gebogen fronton met scheepvormige sluitsteen. De ronde zuilschacht met ringen, boven op de sokkel, wordt bekroond door een vierkant kapiteel met siervaas.
Deze pomp is ťťn van de weinigen in de Kempen bewaarde openbare pompen.
Herstellingswerken in het vooruitzicht.


Hemelvaartkerk
De bakstenen westtoren, met speklagen in ijzerzandsteen, telt vier geledingen onder een ingesnoerde naaldspits. De verjongende, overhoeks geplaatste steunberen reiken niet tot de dakrand, de vijfhoekige traptoren tegen de zuidgevel reikt slechts tot de galmgaten. De westgevel wordt geopend door een hoge spitsboog met korfboogdeur en venster.
De basilikale kruiskerk, in baksteen en ijzerzandsteen, heeft een driebeukig schip, kruisbeuk en koor. De oude kerk (15de-16de eeuw) werd in 1910 door brand vernield en in 1920-21 volledig heropgebouwd en vergroot. De toren, uit dezelfde periode als de kerk, bleef gespaard. De spits dateert echter van 1933. Het hoogkoor van de oude kerk werd steen voor steen afgebroken en zeven meter verder heropgebouwd.


Sint-Bavokapel en omgeving
Bakstenen zaalkerkje met driezijdig gesloten koor onder leien dak met dakruiter. De omlijsting van de korfboogdeur, de waterlijsten en de dekplaten van de steunberen zijn in witte steen uitgevoerd.
West- en noordgevel zijn gesloten.
Het interieur met bepleisterd gewelf wordt verlicht door spitsboogvensters in de zuidwand. De kapel wordt door lindebomen overschaduwd.
Alhoewel reeds in het begin van de 16de eeuw vermeld, zou de huidige laat-gotische kapel omstreeks 1600 zijn opgericht. Ze werd in 1985 gerestaureerd.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeŽn
Bakstenen zaalkerkje op rechthoekig plan, onder een leien zadeldak met dakruiter. De top van de voorgevel, met boogdeur en beeldnis, is versierd met blinde rondbogen. Het bepleisterd en witgeschilderd interieur met toongewelf wordt verlicht door ronde oeil-de-boeufs.
Deze devotiekapel werd rond het midden van de 17de eeuw opgericht.
De architectuur vertoont nog gotische vormelementen.
De kapel werd in 1978 gerestaureerd door de gemeente Laakdal.


Hoeve Rundershoek en omgeving
Langgestrekte woonstalhoeve met een driebeukige aanleg. Het woongedeelte bevindt zich rechts en is gedeeltelijk slechts twee beuken breed. Het bestaat uit twee kamers met centraal openhaard en een moos in de lagere zijbeuk. Het centrale stalgedeelte heeft een brede doorgang.
De ingang tot de schuur bevindt zich in de linkerzijgevel van de boerderij. Een schilddak, nu met pannen en golfplaten, overdekt het geheel.
De leemvulling van de vakwerkwanden werd gedeeltelijk vervangen door baksteen. Binnen een verzorgde houtconstructie met moer- en kinderbalken, in het woongedeelte versierd met 17de eeuwse, geprofileerde balksleutels.
Deze in oorsprong 17de eeuwse woonstalhoeve in traditionele vakwerkbouw is gelegen aan een driehoekig pleintje van het Frankisch driestype.
Op oude kaarten staat op dit pleintje een schuttersboom. De hoeve werd onlangs gerestaureerd.


Sint-Lambertuskerk en meubilair
Pseudobasilikale kruiskerk met een driebeukig schip, een kruisbeuk en een driezijdig gesloten koor. Zoals de kerk is de ingebouwde westtoren met ingesnoerde naaldspits opgetrokken in baksteen en witte steen die de overhoekse steunberen verlevendigt en de dubbele galmgaten omlijst. Westgevel van toren en kerk worden geopend door spitsboogramen met maaswerk in witte steen. Van het meubilair vermelden we: twee portiekaltaren uit de 2de helft van de 17de eeuw (Onze-Lieve-Vrouwaltaar met altaarstuk van 1841; Sint-Lambertusaltaar met 17de eeuwse altaarstuk), het neogotisch hoofdaltaar, twee biechtstoelen (2de helft 17de en einde 18de eeuw), de preekstoel van het midden van de 19de eeuw, de orgelkast (midden 18de eeuw) met het orgel van 1821. Deze Kempische-gotische kerk werd opgericht in de 16de eeuw. Het oude schip werd in 1854-55 vervangen door een neogotisch schip naar ontwerp van architect E.Gife. Het ganse gebouw werd toen grondig hersteld en in neogotische zin gewijzigd. Onder meer de vensters van toren en kerk dateren uit die periode. De kerk werd door de gemeente gerestaureerd in 1982-1983.


Kapelleken van Schollaert en omgeving
Dit monument in witte steen is opgevat als een gotische toren met steunberen bekroond door wimbergen en pinakels met hogels en kruisbloem.
Boven het gedenkschrift, een spitsboognis met madonnabeeld.
Dit neogotisch monument werd in 1859 opgericht 'ter ere van de H. Moeder Gods en ter nagedachtenis van Jac. Leopol. Desirť Van de Schrieck en zijn echtgenote Mar. Car. Jos. van Binst' eigenaars van kasteel en domein Meerlaar. Opdrachtgevers waren hun kinderen.
Het werd ontworpen door bouwmeester J.Piscador uit Leuven.
Eťn van de vier dreven die op het monument uitgeven werd een aantal jaren geleden gerooid.


Kasteel Meerlaar
Het Kasteel Meerlaar ligt in Klein-Vorst dat sedert 1977 een deelgemeente is van Laakdal. In de volksmond is het nog steeds gekend als "Het Kasteel van Schollaert". De reden is niet ver te zoeken; het was Frans Jozef Schollaert die het huidig kasteel liet bouwen in 1860. Het werd opgetrokken in Neo-Renaissancestijl.
In 1956 kocht Karel Cruysberghs sr. het kasteel van Schollaert, herdoopte het in "Kasteel Meerlaar" en begon aan de restauratie ervan, geholpen door zijn twee zonen. Het kasteel was immers gans onderkomen door het verblijf van de Belgische en Duitse soldaten tijdens de oorlogsjaren, gevolgd door de Engelsen na de bevrijding. Eens de grootste schade hersteld begon de familie Cruysberghs een horecazaak.
In 1966 was het kasteel het dekor voor opnamen van de gekende TV-serie "Wij, Heren van Zichem" naar de roman van Ernest Claes, onder de regie van Maurice Balfoort.
Heden is kasteel Meerlaer een uniek kader om van alle vormen der "Gastronomie" te genieten.

START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA