START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA
.

Natuurtocht

28 km: Mechelen, Heffen, Blaasveld, Willebroek.

Deze fietstocht voert ons langs talrijke natuurgebieden ten noordwesten van Mechelen. Een groot deel van de route verloopt langs de rustige dijken van de talrijke waterlopen die dit gebied rijk is.
We vertrekken aan de St-Jozef kerk van Battel bij Mechelen, gelegen op de hoek van de Wolverbosstraat en de Battelse Bergen. Voor ons zien we het kanaal Leuven-Mechelen, waarvan we RA de dijk oprijden, de Zennegatvaart. Langs de afmeerplaats voor jachten bereiken we het korte onverharde gedeelte, aan het einde hiervan bevindt zich rechts van ons een voormalig tolhuis, "Boerenaut" genaamd. Het huis is nog steeds bewoond maar dringend aan een grondige restauratie toe. Met het "Zennegat" voor ons reeds in zicht, fietsen we verder over de nu verharde weg, even opletten, op dit gedeelte zijn ook auto's toegelaten! Aan onze rechterkant bevindt zich hier het natuurreservaat van de oude Dijle-arm, wie er zin in heeft fietst aan de "Boerenaut" de dijk af en neemt onmiddellijk LA het karrespoor, aan het einde hiervan kom je aan het reservaat.
We bereiken algauw het Zennegat, het punt waar de Zenne en het kanaal zich samenvoegen met de Dijle, die samen met de Nete even verder de Rupel vormt. We moeten even van de fiets om de eerste sluis over te steken, maar als je eerst even verder gaat vind je op je rechterkant het kunstatelier Frans Croes (Mechels schilder) meestal open voor ge´nteresseerde bezoekers. Natuur langs de Zenne Over de sluis gaan we heel even LA en daarna heel even RA om de Zennedijk te bereiken die we LA opfietsen. Alweer ligt een uitgestrekt natuurgebied beheerd door "Natuurpunt" aan onze linkerkant. Geniet van al dit moois tot aan de eerste brug over de Zenne, die we RA oversteken om aan de andere kant de oever te volgen in de richting waar we vandaan komen, niet voor lang echter, want na een vijftigtal meter gaan we steil bergaf het smalle paadje nemen dat ons op het dorpsplein van Heffen brengt, waar we onmiddellijk RA langs de St-Amanduskerk (toren 14de, kerk 19de eeuw) rijden en RD vervolgen in de Kazernestraat. Hier nemen we de 1st RA, de Hooiendonkstraat. Waar deze straat aanvankelijk bebouwd is met nieuwe villa's en enkele oudere woningen, gaat ze zich algauw door enig mooie weilanden en uitgestrekte akkers slingeren. We zijn hier aanbeland in een stukje aards paradijs, mooie rijen canadas, glinsterende beekjes en wellicht reigers, fazanten en patrijzen, maar ook hazen en konijnen, mollen, egels en zelfs vossen vinden hun plekje in dit betoverend natuurschoon. Honger of dorst hoef je niet langer te lijden, want taverne de "Zennehoeve" (Tel: 015/27.21.22) met een uitgebreid tuinterras, nodigt uit tot verpozen. Waar Dijle en Nete samen de Rupel vormen
Aan taverne "Zennehoeve" gaan we RD de Rupeldijk op en rijden LA verder door de prachtige natuur. We blijven de Rupeldijk volgen en bemerken op onze linkerkant de zeilvijver van BLOSO. Ter hoogte van de vijver, maar kort bij de dijk, bemerken we een merkwaardig torentje dat behoort tot kasteel de Bocht, een voormalig jachtslot van de Graven Van Hoorn. Even verder splitst de dijk zich in twee, je kan ofwel de oever van de Rupel volgen ofwel de binnendijk van het bekken bedoeld om bij hoge waterstand als potpolder te dienen. Je kiest maar want even verder voegen beiden zich weer samen. We houden de dijk uiterst rechts aan om bij de gekende Britse Sherman Firefly tank uit te komen, dit soort tank speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van Antwerpen en Boom in 1944. We bevinden ons hier in het schilderachtige Klein-Willebroek, behalve de tank kunnen we hier ook een overblijfsel van het merkwaardige Van Enschodt bruggetje bewonderen, alsook het Tol- en Sashuis, het gedenkteken voor de boottrekkers en het schippersgedenkteken. Aan de tank fietsen we LA en volgen de dijk van het kanaal Brussel-Willebroek, langs de pittoreske haven met de statige jachten. Als we niet verder kunnen, nemen we LA het dubbel richting fietspad, aan het einde hiervan fietsen we LA richting Heindonk. Aan onze linkerkant zien we nogmaals de zeilvijver van het BLOSO, aan de rechterkant een enorme vijver (60 ha), Hazewinkel. Beide vijvers zijn ontstaan als zandwinningsput voor het dempen van oude kleiputten in de Rupelstreek. We nemen de 1ste ingang RA naar Hazewinkel en draaien onmiddellijk RA om het fietsspoor te volgen langs de rand van de vijver. We hebben hier een prachtig uitzicht over de volle lengte van de vijver. We blijven LA de rand van de vijver volgen, ditmaal op de mooie rechte asfaltbaan. Aan onze rechterkant bevindt zich natuurgebied het Broek, we draaien RA dit waardevolle gebied in langs de tweede ingang, die met het houten bruggetje over de beek. Aan elke in/uitgang van het Broek bevindt zich een or´entatiekaart met uitleg, we bepalen hier de te volgen route door het natuurgebied naar keuze, zolang we maar aan cafÚ-restaurant "'t Fonteyntje" uit komen, helemaal aan de overkant, om het Broek opnieuw te verlaten. Hier kunnen we alweer eventuele honger of dorst stillen (Tel: 03/886.59/.70). Natuurgebied het Broek
We verlaten het Broek en 't Fonteyntje langs de enig mogelijke weg, de Schotelveldstraat. We volgen nu een tijdje het traject van de "Broekroute", langs Ten Doorn met op het einde de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Doorn, vervolgens RD de Grote Mierenstraat, tot we aan de T RA de Hooiendonkstraat inrijden, aan de T LA de Kazernestraat om opnieuw het dorpsplein van Heffen te bereiken. We gaan terug de Zennedijk bestijgen langswaar we hem daarstraks verlaten hebben om aan de Zennebrug de drukke Gentse Steenweg over te steken en de Zennedijk te vervolgen richting Leest. We genieten van de rust van de natuur om taverne-restaurant het Brughuis te bereiken, alwaar wie het nodig heeft de inwendige mens kan versterken (Tel: 015/27.77.43). Aan het Brughuis steken we de Zennebrug over en vervolgen we RD richting Mechelen tot we RA de Oude Leestse Baan indraaien. Langs de mooie villa's bereiken we nog maar eens een waardevol natuurgebied op onze rechterkant, beheerd door Natuurpunt. We volgen de schilderachtige weg ten einde, waar we ter hoogte van huishoudapparaten 'Teughels en Kinderen' voorzichtig de baan oversteken om LA naar Battelbrug te rijden, die we oversteken en onmiddellijk LA Battelse Bergen inrijden. Voor ons zien we ons vertrekpunt 'Battelkerk'. Wie nog honger heeft kan terecht in restaurant 'De Lanteern' (Tel: 015/17.16.88), de dorstigen worden gelaafd in taverne 'Den Biechtstoel'.

START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA