START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA
.

Oude Dijkenroute

43 km De Haan, Oudenburg

Een fietsroute die een mooie afwisseling biedt tussen het rustige, open polderlandschap, schilderachtige dorpjes en het bouwkundig erfgoed uit het rijke verleden van Oudenburg en Ettelgem.

Tramstation De Haan 1902 We starten aan het infokantoor in het prachtige tramstation van De Haan, dat sinds de vorige eeuwwisseling een grote bloei kende dankzij het toerisme. Via de Marktstraat en de Wenduinse steenweg fietsen we langs de bossen van de Staatsduinen van De Haan, dit beboste duingebied (150 ha) strekt zich uit van Bredene tot Wenduine en is een uitverkoren terrein voor wandelaars. Fietsend langs enkele campings komen we in het vlakke polderland terecht met zijn vele oude hoeven. Al gauw bereiken we Vlissegem met zijn oude dorpskern, reeds vermeld in de 10de eeuw, en zijn indrukwekkende hofsteden. Na de haakse bocht naar rechts in de Lepelemstraat vinden we linksaf een landweg die naar de 'Grote Schamele Weke' hoeve met een monumentale schuur (1319) leidt. We vervolgen de Lepelemstraat, steken voorzichtig de drukke baan Oostende-Brugge over, om langs akker- en grasland Stalhille te bereiken.
Even voorbij de bebouwde kom fietsen we langs alweer een indrukwekkende 17de eeuwse hoeve met schuur en daar tussenin een originele ros-molen (aangedreven door paard). We rijden naar het kanaal Gent-Brugge-Oostende, dat we oversteken langs de voetgangersbrug en fietsen naar rechts langs de dijk tussen het water en de bomenrijen, een aangename afwisseling na het vlakke polderlandschap. Aan onze linkerkant fietsen we voorbij het pompstation van Paddegat, dat dient om het moerassig poldergebied van overtollig water te bevrijden.
We verlaten de dijk via de Paddegatstraat en fietsen hoog over de autosnelwegen Oostende-Jabbeke en Nieuwpoort-Veurne om het domein 'Hoge Dijken' te bereiken, een recreatie- en natuurgebied met een vijver (32 ha), ontstaan uit een zandwinningsput. We rijden linksaf de Vijfwegstraat in en bereiken zo Ettelgem. Voorbij de dorpskern vinden we een Mariakapelletje en de ruÔne van de Romaanse St-Eligiuskerk (12de eeuw). Via deelgemeente Roksum, een oude nederzetting (omstreeks 700) en de Zeeweg vinden we de in verval geraakte 'Witte Molen' (1843).

We slaan rechtsaf en fietsen via deelgemeente Westkerke het historisch belangrijke Oudenburg binnen. Opgravingen wijzen op het bestaan van een Romeins castellum (legerplaats), belangrijke vondsten werden bijeengebracht in het gemeentelijk museum. Zwaanhoek Oudenburg Ook de in de 17de eeuw heropgebouwde St-Pietersabdij herinnert aan een groots verleden. We verlaten Oudenburg langs de dijk van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, Zwaanhoek genaamd. Net voorbij de bebouwing zien we links de uitgestrekte weilanden met een unieke fauna en flora.
We bereiken het Plassendaalse sluizencomplex en volgen de bewegwijzering, we dwarsen voorzichtig de Brugse steenweg en fietsen even later Klemskerke binnen. Ook hier werden restanten van een Romeinse nederzetting gevonden. Behalve de kerk, waarvan alleen het onderste deel van de toren nog origineel 12de eeuws is, is ook de 'roepsteen' het vermelden waard. Hij bevindt zich op de hoek van de Clemensstraat, voor het 'Kloosterhof' en diende als voetstuk voor de 'champetter' bij het aankondigen van officiŽle mededelingen. Langs de Vlissegemstraat en de Bredeweg nemen we afscheid van deze heerlijke poldertocht om opnieuw ons vertrekpunt te bereiken.

START
ROUTES
ZOEKEN
LINKS
AGENDA