Wie zijn wij?

De club telt 33 leden. De eerste officiƫle vergadering vond plaats op 14.01.1977. De stichtingsvergadering op 20.10.78 en de club werd gecharterd op 17.02.79. Steven Van Vaerenbergh is verantwoordelijke voor de commissie 'Dienst aan de gemeenschap' Hij brengt de projecten aan die in aanmerking komen voor onze sociale doelen.
51 is een serviceclub die de volgende principes hoog in het vaandel draagt :

  • bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid
  • dienen door het steunen en begeleiden van initiatieven. Verschillende activiteiten, zoals een brunch, een concert, enz. (zie kalender), worden jaarlijks georganiseerd. De opbrengst die voortvloeit uit deze aktiviteiten, wordt integraal weggeschonken aan onze sociale doelen.

Bij opname in een 51-club moet het nieuwe lid zich op zijn eer verbinden :

  • de regels en de statuten van de Fifty-one International, die door de grondleggers gezamenlijk werden goedgekeurd, naar de letter en naar de geest na te leven
  • het lidmaatschap van de Fifty-one te beperken tot de personen die aan de gestelde eisen voldoen, en die op hun eer beloofd hebben zich aan de tucht van de Fifty-one te onderwerpen
  • alles in het werk te stellen opdat de Fifty-one International mag genieten van universele waardering

FIFTY-ONE INTERNATIONAL

Fifty-one International is de eerste serviceclub die ontstaan is op het Europese vasteland en werd op 21 november 1966 te Waterloo opgericht.

Onder leiding van Richard KEGELART werd de nieuwe serviceclub opgericht met een enige organisatiestructuur en een eigen doel:

  • bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid.
  • bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.
  • de gemeenschap dienen door initiatieven te begeleiden en te steunen

Om de beweging een blijvende dynamiek te geven, werd een formule aangenomen waaraan zij ook haar naam heeft ontleend:

  • de gemiddelde leeftijd van de clubleden mag de 51 jaar niet overschrijden.
  • het aantal leden per club is beperkt tot 51.
Fifty-one International wil uitdrukkelijk internationaal zijn in de overtuiging dat men overal mensen van goede wil aantreft.
Los van alle filosofische, raciale of politieke overwegingen zal Fifty-one zich inspannen voor een betere verstandhouding onder de mensen, door elkaar beter te leren kennen en zich in dienst te stellen van een gemeenschappelijk doel.
Momenteel is F.O.I. aanwezig in negen landen, verspreid over drie continenten.
Er zijn 105 plaatselijke Clubs.

Fifty One International

Wilt u meer informatie van het de Fifty One International-gemeenschap.
Ga dan gerust eens kijken op hun website

Lees meer