fr | de | en
 
   


Het boek “Vademecum onderzoek naar fiscale fraude” verdient zeker een plaats in Uw bibliotheek en is het resultaat van 20 jaar ervaring in het onderzoek met betrekking tot financieel economische misdrijven bij de ex-Gerechtelijke Politie bij de parketten.

Dit boek bevat een leidraad voor de uitvoering van een onderzoek naar fiscale fraude. Op een praktische en overzichtelijke manier wordt een inventaris gegeven van verschillende bronnen die bij een onderzoek kunnen worden geconsulteerd. Per deelaspect worden bovendien tal van modellen en voorbeeldbrieven, processen-verbaal en contactadressen en nuttige weblinks opgegeven.

Dit ‘Vademecum’ is een onmisbaar instrument voor al wie bij een onderzoek naar fiscale fraude betrokken is en een inzicht wil krijgen in de praktijk van dit onderzoek.

 
Bestel dit boek !   Inhoudstafel