KabbalistenNumerologie volgens de Kabbala

Inleiding

De kabbalisten schreven als eersten uitgebreid over de numerologie. De kabbala (ook wel geschreven als cabbala, cabala en qabalah) betekent traditie, of ‘dat wat is ontvangen.’ Het is de naam van een verzameling geheime joodse lessen die door een leraar mondeling aan een leerling werd doorgegeven. Volgens de overlevering leerde God de kabbala aan de engelen. Na de zondeval leerden zij Adam de weg van de kabbala; om zo een weg naar God open te houden. Vervolgens werd de kabbala aan Noach, Abraham en Mozes doorgegeven. Mozes leerde de kabbala aan zeventig ouderlingen, die op hun beurt de lessen verder vertelden. Pas in de twaalfde en dertiende eeuw zette men de kabbala op papier. De leer van de kabbala is uitgesplitst in verschillende onderdelen namelijk een theologisch deel, een natuur-filosofisch deel en de kaballa der getallen. De grootste ontwikkeling heeft de kabbala in de middeleeuwen ondergaan.


Kabbala, numerologie en Tarot

Er bestaat een stevige relatie tussen de kabbala, de numerologie en de Tarot. Antoine Court de Gebelin werkte een numerologische analyse van de Grote Arcana uit, die gebaseerd was op het getal zeven. Het is niet de bedoeling de Tarot hier uitvoerig te beschrijven, maar voor de gelegenheid willen wij deze relatie toch noemen. De Grote Arcana uit de Tarot beschouwt men als drie zeventallen (drie verzamelingen van zeven kaarten), plus de Dwaas, de kaart van het niet-zijn, de 0. Zo is 3 + 7 = 10. Het getal 10 wordt vervolgens teruggebracht tot 1, het numerologische eenheidsgetal. De Kleine Arcana beschouwt men als vier series van twee zeventallen, elke kleur bestaat uit 10 kaarten, van het eenheidsgetal tot tien en daarna weer terug naar het eenheidsgetal.


De Levensboom

Volgens de kabbala ontwierp God tien sepiroth; bollen of vlakken die men kan beklimmen om bij het Opperwezen te komen. De Levensboom geeft de plaats van deze bollen weer, samen met de kanalen die men moet volgen. De zeven lagere sepiroth lijken veel op de chakra’s uit de oosterse filosofie, terwijl de drie bovenste hogere mystieke stappen zijn die tot een volledig inzicht leiden. De structuur van de Levensboom staat in de bijgevoegde schematische voorstelling (zie figuur 2).

Er zijn in de levensboom 22 kanalen of paden die met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet zijn verbonden. In wezen draait het bij de kabbala, om de gematria, het filosofische systeem dat de getallen met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet verbindt.

Volgens het kabbalistische numerologische stelsel krijgen de letters uit ons alfabet de waarden als volgt toegewezen:

Tabel 1. Alfabetische waarden volgens de Kabbala

1


A
I
Q
J
Y

2


B
K
R

3


C
G
L
S

4


D
M
T

5


E
H
N

6


U
V
W
X

7


O
Z

8


F
PHet Hebreeuwse alfabet

U zag natuurlijk meteen al dat de volgorde van de letters nogal anders is dan bij ons. Dit komt omdat niet alle letters uit ons alfabet met die van het Hebreeuwse corresponderen. De niet corresponderende letters hebben een gelijkwaardig getal gekregen dat is afgeleid uit de waarden van het Griekse alfabet. Het systeem is feitelijk gebaseerd op een mengsel van Hebreeuws en Grieks, waarover de structuur van ons alfabet is gelegd. Sommige numerologen maken het systeem nog ingewikkelder door gelijkwaardige Griekse getallen toe te voegen om fonetische combinaties te kunnen bestrijken. Daarbij komt nog dat niet elke publicatie dezelfde indeling hanteert en elkaar dus nog wel eens tegenspreken.

Verreweg de meeste westerse numerologen gebruiken het westerse alfabet als basis en niet het kabbalistische systeem.


Het westerse alfabet


Er zijn mensen die tevreden zijn met het kabbalistische systeem, maar volgens de meeste westerse numerologen bevat dit te veel kenmerken die typisch Hebreeuws zijn. We proberen in deze cursus vanuit Om met een zo duidelijk mogelijk numerologisch stelsel te werken, zullen we daarom het westerse alfabet als basis gebruiken, waarvan alle letters met de negen primaire getallen zijn verbonden. De ervaring en studie hebben bewezen dat deze zienswijze de meest logische is, omdat de numerieke betrekkingen functioneren volgens gedachten, kenmerken en activiteiten die inherent zijn aan een cultuur en aan de geheel eigen gedachtegang van die cultuur.

U zult in verschillende boeken evenzoveel verschillende meningen over dit onderwerp kunnen lezen, maar veruit de meeste numerologen zijn ervan overtuigd dat de westerse benadering de juiste is. Het kabbalistisch systeem wordt hier louter om historische redenen vermeld. Daarom zullen we verder geen aandacht en tijd meer aan het kabbalistische systeem besteden, dat we alleen om historische redenen hebben vermeld.

Het westerse alfabetische systeem is als volgt gerangschikt:

Tabel 2. Het westerse alfabetische systeem.

1


A
J
S


2


B
K
T

3


C
L
U

4


D
M
V

5


E
N
W

6


F
O
X

7


G
P
y

8


H
Q
Z

9


I
R


Klik hier


©19.08.2004 by K. BERNAERDT-JACQUES email to : tamara.jacques@telenet.be mailto:tamara.jacques@belgacom.net"> tamara.jacques@belgacom.net