GLAZEN LETTERS 1

We maken een nieuw bestand aan ("Bestand - Nieuw" of "Ctrl + N") met als afmetingen 680 x 226 pixels en een dpi van 72. Geen nood, je kan dit altijd achteraf verkleinen. Daarop typen we een tekst en daarna selecteren we het verplaatsgereedschap ("V"). Laad hierna de selectie ("Selecteren - Selectie laden").
Sla nu de selectie op ("Selecteren - Selectie opslaan"). Klik nu op het aldus aangemaakte kanaal 'Alfa1' ("Venster - Kanalen").
Nu gaan we deze selectie Gaussiaans vervagen ("Filter - Vervagen - Gaussiaans vervagen") met als straal 4 pixels. Herhaal dit ("Ctrl + F"). Dan vervagen we met een straal van 3 pixels en herhalen dit. Herhaal dit patroon met 2 pixels en 1 pixel als straal (dus telkens 2 maal toepassen).
Selecteer nu het ganse kanaal ("Selecteren - Alles" of "Ctrl + A") en kopieer het naar het klembord ("Bewerken - KopiŽren" of "Ctrl + C"). Maak een nieuw bestand aan ("Bestand - Nieuw" of "Ctrl + N") met dezelfde afmetingen als het oorsponkelijke en bewaar ("Bestand - Opslaan als" of "Ctrl + Shift + S") dit als 'effect.psd' (psd = PhotoShop Document).

Neem nu een foto en maak deze even groot als het bestand (gebruik eventueel het rechthoekig selectiekader ("M") en gebruik als stijl (in de menubalk) 'vaste grootte', met dezelfde afmetingen als het document. Je kan de foto hiernaast downloaden (klik rechts op de foto en gebruik dan 'afbeelding opslaan als'). Open deze foto in PhotoShop. Selecteer nu alles van deze foto ("Selecteren - Alles" of "Ctrl + A") en kopieer dit ("Bewerken - KopiŽren" of "Ctrl + C"). Maak dan een nieuwe laag ("Laag - Nieuw - Laag" of "Ctrl + Shift + N") aan in het oorspronkelijke bestand en plak ("Bewerken - Plakken" of "Ctrl + V") de foto in deze laag.

Terwijl deze laag geselecteerd is, passen we de 'glas'-filter toe ("Filter - Vervorm - Glas").  Gebruik een vervorming van 20 en als waarde voor vloeiend, kies 1. Laad nu de structuur in (in het glas-dialoogvenster kies voor 'structuur laden' en laad 'effect.psd').
Je kan nu ook deze laag groeperen met de vorige ("Laag - Groeperen met vorige" of "Ctrl + G").
Hier kan je dan eventueel met belichtingseffecten werken ("Filter - Rendering - Belichtingseffecten").

terug naar hoofdpagina