INOX TEKST

We maken een nieuw bestand aan ("Bestand - Nieuw" of "Ctrl + N") met een witte achtergrond. Met het 'horizontale tekst'-gereedschap ("T") zetten we er wat tekst op. Kopieer de laag ("Laag - Laag dupliceren") en zet de voorgrondkleur op RGB 108, 108, 108.
Wijzig in de laagstijl 'slagschaduw' ("Laag - Laagstijl - Slagschaduw") de hoek in 130. Voor de 'gloed binnen'-laagstijl ("Laag - Laagstijl - Gloed binnen") gebruiken we de overvloeimodus 'normaal' en een dekking van 49%. Verander de kleur in wit (RGB 255, 255, 255). Perk tevens in met 5% en stel het bereik in op 100%.
Open nu de laagstijl 'schuine kant en relif' ("Laag - Laagstijl - Schuine kant en relif"). Gebruik voor de diepte van de structuur 1000% en voor de grootte 4 pixels. De hoek stellen we in op 130 en de hoogte op 45. Voor de modus markeren en de schaduwmodus gebruiken we een dekking van 100%. Wijzig de kleur van de schaduwmodus in RGB 150, 150, 150. Open nu het submenu 'contour' (klik erop links in het dialoogvenster) en gebruik deze contour:

Klik in het lagen-pallet ("Venster - Lagen") op de laag. Laad nu de selectie ("Selecteren - Selectie laden"). Verklein de selectie met 3 pixels ("Selecteren - Bewerken - Slinken"). Gebruik een 'zandsteen'-structuur op een schaal van 100% en een relif van 4 ("Filter - Structuur - Structuurmaker").De laag mag worden omgezet. Pas de 'hoeklijn'-filter toe ("Filter - Penseelstreek - Hoeklijn") met een balans van 22, een lengte van de lijn van 5 en zet de scherpte op 1. Vervaag dit Gaussiaans ("Filter - Vervagen - Gaussiaans vervagen") met een straal van 3 pixels. Deselecteer ("Selecteren - Deselecteren" of "Ctrl + D").
Door in de 'kleurtoon/verzadiging' ("Afbeelding - Aanpassingen - Kleurtoon/verzadiging" of "Ctrl + U") de helderheid op 65 te zetten krijg je een chroom-effect.
Een andere mogelijkheid is met kleuren te werken. Dan moet je de vorige stap 'kleurtoon/verzadiging overslaan (of ongedaan maken: "Ctrl + Z").
Pas de 'automatische kleuren' toe ("Afbeelding - Aanpassingen - Automatische kleuren" of "Ctrl + Shift + B") en zet in de kleurbalans ("Afbeelding - Aanpassingen - Kleurbalans" of "Ctrl + B") de kleurniveau's voor de schaduwen op -100, 100 en -100; voor de middentonen op -75, 100 en -100 en voor de hoge lichten op -100, -100, -100.

terug naar hoofdpagina