IJZIGE TEKST 2

We maken een nieuw bestand aan ("Bestand - Nieuw" of "Ctrl + N") met een witte achtergrond. Zet de modus in grijswaarden ("Afbeelding - Modus - Grijswaarden"). Zet er met het 'horizontale tekst'-gereedschap ("T") tekst op. Zorg dat de tekst bovenaan komt te staan, gebruik eventueel het 'verplaatsen'-gereedschap ("V"). Zet de laag om in pixels ("Laag - Omzetten naar pixels - Laag") en bewaar de transparantie door in het 'lagen'-menu ("Venster - Lagen") op het icoontje 'transparante pixels vergrendelen' te klikken.
Pas hierop de 'ruis' filter toe ("Filter - Ruis - Ruis") met een hoeveelheid van 150 en een Gaussiaanse distributie. Ontgrendel de transparantie door in het 'lagen'-menu ("Venster - Lagen") opnieuw op het icoontje 'transparante pixels vergrendelen' te klikken. Maak er nu een laag van ("Laag - En laag maken").
Open de het dialoogvenster van de 'kristal'-filter ("Filter - Pixel - Kristal") en kies een celgrootte van 3.
Nu passen we de 'contrastlijn'-filter toe ("Filter - Stileer - Contrastlijn") en daarna vervagen we Gaussiaans ("Filter - Vervagen - Gaussiaans vervagen") met een straal van 0,7 pixels.
We roteren de afbeelding in wijzerszin ("Afbeelding - Canvas roteren - 90 rechtsom") en maken het beeld negatief ("Afbeelding - Aanpassingen - Negatief" of "Ctrl + I"). Laat de 'wind'-filter zijn werk doen ("Filter - Stileer - Wind") en herhaal dit nogmaals ("Ctrl + F"). Zet je afbeelding terug horizontaal ("Afbeelding - Canvas roteren - 90 linksom").
Nu gaan we RGB-kleuren gebruiken ("Afbeelding - Modus - RGB-kleur"). Om het geheel een kleurtje te geven open je het dialoogvenster 'kleurtoon/verzadiging' ("Afbeelding - Aanpassingen - Kleurtoon/verzadiging") en vink je de optie 'vullen met kleur' aan. Zet de kleurtoon op 230, de verzadiging op 55 en de helderheid op 0.

terug naar hoofdpagina