TEKST ANIMATIE 2

We maken een nieuw bestand aan ("Bestand - Nieuw" of "Ctrl + N") met een witte achtergrond. Maak een nieuwe laag aan ("Laag - Nieuw - Laag" of "Ctrl + Shift + N"). Gebruik nu het 'horizontale tekst'-gereedschap ("T") en typ een tekst op je canvas. Zet deze nu om in pixels ("Laag - Omzetten naar pixels - Laag").
Dupliceer de laag ("Laag - Laag dupliceren") en noem deze laag '1'. Pas nu de 'bol'-filter toe ("Filter - Vervorm - Bol") en gebruik een hoeveelheid van 15%.

Dupliceer de laag en noem de laag '2'. Herhaal de filter ("Ctrl + F"). Dupliceer deze laag, noem ze '3' en herhaal de filter. Ga zo door tot je aan laag 8 zit.

Ga dan naar ImageReady ("Bestand - Springen naar - Adobe ImageReady" of "Ctrl + Shift + M). Zorg ervoor dat het animatievenster openstaat ("Venster - Animatie"). In het 'lagen'-pallet ("Venster - Lagen") maken we nu alle lagen onzichtbaar door op het oogje te klikken voor elke laag. De achtergrond mag je aan laten staan.
Kopieer het kader nu 15 maal door op het 'dupliceer huidig kader'-icoontje te klikken. Klik daarna op kader '1' in het 'animatie'-venster en maak alle lagen onzichtbaar ("klik op het oogje voor elke laag in het 'lagen'-pallet"), behalve de allereerste laag (die de naam heeft van je tekst). Selecteer dan kader '2' en maak de allereerste laag onzichtbaar, doch maak de laag '1' zichtbaar. Selecteer dan kader '3', maak de allereerste laag onzichtbaar en laag '2' zichtbaar. Ga zo door tot en met kader '9'. Nu zou alleen laag '8' zichtbaar moeten zijn.

Dan gaan we omgekeerd te werk; maak in kader '10' de laag '7' zichtbaar en de allereerste laag onzichtbaar, daarna in het volgende kader laag 6, 5, enz.

Sla nu je bestand op als een GIF-bestand ("Bestand - Optimale opslaan als" of "Ctrl + Shift + Alt + F").

terug naar hoofdpagina