TEKST ANIMATIE 3

We maken een nieuw bestand aan ("Bestand - Nieuw" of "Ctrl + N") met een witte achtergrond. Gebruik nu het 'horizontale tekst'-gereedschap ("T") en typ een tekst op je canvas. Open nu een afbeelding (ik koos voor de afbeelding 'water' uit de tutorial 'kring in het water') en selecteer het verplaatsgereedschap ("V"). Sleep de tekening tot op je nieuw bestand en groepeer de twee lagen ("Laag - Groeperen met vorige" of "Ctrl + G").
Nu gaan we naar ImageReady ("Bestand - Springen naar - Adobe ImageReady" of "Ctrl + Shift + M"). In het animatievenster ("Venster - Animatie") klik je nu op het 'dupliceer huidig kader'-icoontje.
Je hebt nu twee identieke kaders. Ga nu naar het afbeeldingsvenster en sleep met het 'verplaatsgereedschap' ("V") de opvullaag in een andere positie. Kopieer opnieuw het kader en verplaats weer. Doe dit dan nog één keer. ("Bestand - Optimale opslaan als" of "Ctrl + Shift + Alt + S").

terug naar hoofdpagina