GLAZEN BOL

We maken een nieuw bestand aan ("Bestand - Nieuw" of "Ctrn + N") met een zwarte achtergrond en tevens creëren we een nieuwe laag ("Laag - Nieuw - Laag" of "Ctrl + Shift + N"). Neem nu het 'ovaal selectiekader'-gereedschap ("M") en teken een cirkel op de nieuwe laag (hou 'Shift' ingedrukt om een cirkel te bekomen). Selecter de voorgrondkleur RGB 116, 129, 137 en vul de selectie met het emmertje ("G"). Pas nu de laagstijl 'gloed binnen' aan ("Laag - Laagstijl - Gloed binnen"); als overvloeimodus gebruik je 'vermenigvuldigen' met een dekking van 40%. Wijzig de kleur in zwart (RGB 0, 0, 0) gebruik als grootte 75 pixels.
Wijzig nu de voorgrondkleur in RGB 210, 234, 249. Selecteer het 'penseel'-gereedschap ("B"). Maak een nieuwe laag aan ("Laag - Nieuw - Laag" of "Ctrl + Shift + N"). Kies als penseelpunt 150 zacht en rond en als modus 'bedekken'. De stroom zetten we op 50%. Klik nu een aantal keren (ik deed het vijf keer) linksbeneden in de cirkel. Kopieer de laag ("Laag - Laag dupliceren") en zet in het 'lagen'-pallet ("Venster - Lagen") de dekking op 50%.
Maak een nieuwe laag aan ("Laag - Nieuw - Laag" of "Ctrl + Shift + N"), selecteer het 'ankerpunt toevoegen'-gereedschap ("P") en teken een driehoek in de bol. Maak daarna opnieuw een laag aan en teken een nieuwe, kleinere, driehoek.
Maak twee ankerpunten bij met het 'anker toevoegen'-gereedschap ("P"); ééntje in het midden van de rechterzijde van de driehoek en eentje in het midden van de bovenste zijde van de driehoek. Versleep die tot ze afgeronde vormen krijgen. Selecteer de vorige laag in het 'lagen'-pallet ("Venster - Lagen") en doe hetzelfde. Selecteer dan de bovenste laag en voeg ze samen me de juist bewerkte laag ("Laag - Verenigen; omlaag laag" of "Ctrl + E").
Selecteer nu de allereerste laag in het 'lagen'-pallet en maak de selectie ongedaan ("Selecteren - Deselecteren" of "Ctrl + D"). Selecteer opnieuw de bovenste laag. Maak een nieuwe laag aan ("Laag - Nieuw - Laag" of "Ctrl + Shift + N"). Gebruik nu het 'padselectie'-gereedschap ("A") en trek een kader rond de twee driehoeken. Gebruik opnieuw het 'ankerpunt toevoegen'-gereedschap ("P") en klik rechts in de selectie; kies dan voor 'selectie maken'.
Kies terug de basiskleuren ("D") en keer ze om ("X"). Kies nu het 'verloop'-gereedschap ("G") en gebruik als voorinstelling 'voorgrond naar transparant' ("klik in de balk net rechts van het verloop-icoontje in de menubalk"). Sleep nu van bovenaan de selectie tot onderaan. Maak de selectie ongedaan ("Selecteren - Deselecteren" of "Ctrl + D").
Maak onderaan links opnieuw een driehoek aan (zie vorige stappen). De afbeelding zie er dan uit zoals links voorgesteld.
Selecteer nu het 'penseel' ("B") en gebruik een penseelpunt van 65 pixels, zacht en rond. Gebruik een dekking en een stroom van 50% (zie menubalk bovenaan). Klik een keer of zeven linksonder de grootste 'driehoek'. Daarna nemen we een penseelpunt van 27 pixels, zacht en rond en klikken drie keer rechtsonder in de bol.
We maken nog eens een nieuwe laag aan ("Laag - Nieuw - Laag" of "Ctrl + Shift + N"). We keren de kleuren om ("X") en met het 'emmertje' ("G") vullen we de laag met zwart. We passen nu de 'zon'-filter ("Filter - Rendering - Zon") toe. We kiezen evenwel voor minder verzadiging ("Afbeelding - Aanpassingen - Minder verzadiging" of "Ctrl + Shift + U").
Zet de overvloeimodus op 'bleken' ("Laag - Laagstijl - Opties voor overvloeien"). We kunnen dan nog steeds de kleur van onze 'glazen bol' wijzigen. Selecteer daarom de eerste laag in het 'lagen'-pallet. Laad de selectie ("Selecteren - Selectie laden") en kies 'kleurtoon/verzadiging ("Afbeelding - Aanpassingen - Kleurtoon/verzadiging" of "Ctrl + U"). Neem bijvoorbeeld een waarde van 120 voor de kleurtoon, 35 voor de verzadiging en 0 voor de helderheid. Tot slot verwijder je de selectie ("Selecteren - Deselecteren" of "Ctrl + D").

terug naar hoofdpagina