GOUDEN TEKST

We maken een nieuw bestand aan ("Bestand - Nieuw" of "Ctrn + N") met een witte achtergrond. Met het 'horizontale tekst'-gereedschap ("T") typen we een tekst. Die tekst bedekken we met kleur ("Laag - Laagstijl - Kleurbedekking"). Wijzig de kleur in RGB 255, 255, 102. Pas nu de 'schuine kant en relif'-laagstijl aan ("Laag - Laagstijl - Schuine kant en relif"). Zet de grootte op 10 pixels, gebruik een hoek van 135 en een hoogte van 70. De globale belichting schakelen we uit. Zet de kleur van 'modus markeren' op RGB 204, 153, 3. Zet de dekking van de 'schaduwmodus' op 90%. Tot slot passen we de glanscontour aan; klik in het voorbeeldje en wijzig het aldus:

Zet de 'contour' (submenu van 'schuine kant en relif') op een bereik van 30%.
Daarop passen we de laagstijl 'satijn' toe ("Laag - Laagstijl - Satijn"). Verander de overvloeimodus in 'bedekken' en stel de kleur in op RGB 51, 102, 51. Gebruik een dekking van 60% onder een hoek van 169. De afstand bedraagt 58 pixels en de grootte 8 pixels. Gebruik de 'lineaire' contour.
Pas de 'slagschaduw' aan ("Laag - Laagstijl - Slagschaduw"). Wijzig de kleur in RGB 102, 0, 0 met een dekking van 50%. Schakel de globale belichting uit en stel de hoek in op 135. De afstand bedraagt 10 pixels, we spreiden 18% en de grootte stellen we in op 10 pixels.

terug naar hoofdpagina