KRULLENDE HOEK

We openen een bestaand bestand en maken een nieuw bestand ("Bestand - Nieuw" of "Ctrl + N") aan met een dezelfde afmetingen en een witte achtergrond. Maak meteen ook een nieuwe laag aan ("Laag - Nieuw - Laag" of "Ctrl + Shift + N"). Selecteer nu je bestaande afbeelding, selecteer alles ("Selecteren - Alles" of "Ctrl + A"), kopieer de inhoud ("Bewerken - Kopiėren" of "Ctrl + C"), selecteer  het nieuwe bestand en plak ("Bewerken - Plakken" of Ctrl + V") de afbeelding op de eerste laag. Zie dat er ruimte vrij is onderaan rechts de afbeelding (sleep desnoods de rand van het venster van de afbeelding naar rechtsonder, indien nodig). Selecteer nu het 'veelhoek lasso'-gereedschap ("L") en teken rechtsonder op je afbeelding een driehoek.
Maak een nieuwe laag aan via knippen ("Laag - Nieuw - Laag via knippen" of "Ctrl + Shift + J") en laad de selectie ("Selecteren - Selectie laden"). Draai nu de selectie horizontaal om ("Bewerken - Transformatie - Horizontaal omdraaien"). Nu gaan we de selectie roteren ("Bewerken - Transformatie - Roteren"), zodat onze uitgeknipte driehoek mooi past tegen de langste zijde van de selectie-driehoek. Bevestig met "Enter".
Selecteer nu het 'paden'-pallet ("Venster - Paden") en klik onderaan in dit pallet op het icoontje voor 'werkpad maken van selectie'. Gebruik dan het 'direct selecteren'-gereedschap ("A") en klik op de bovenste hoek van de omgeklapte (omhoog geklapte) driehoek. Sleep nu de ontstane marker aan het uiteinde van een lijntje in verbinding met het geselecteerde hoekpunt naar de spitse punt van de driehoek toe (zie afbeelding).
Klik nu in het 'paden'-pallet ("Venster - Pallet") op het icoontje voor 'pad laden als selectie'. Ga dan naar het 'lagen'-pallet ("Venster - Lagen"), schakel het oogje voor laag 2 uit (d.i. de laag met het kleine driehoekje op). Maak dan een nieuwe laag aan ("Laag - Nieuw - Laag" of "Ctrl + Shift + N"). Selecteer dan het 'verloop'-gereedschap ("G") en controleer of de voor- en achtergrondkleur respectievelijk zwart en wit zijn ("D"). Kies als verloop van voor- naar achtergrond (in het voorbeeld-kadertje rechts van het 'verloop'-icoontje in de menubalk bovenaan). Vink eveneens de optie 'omkeren' aan en kies voor een 'gespiegeld verloop' (beiden eveneens in de menubalk). Sleep nu het gereedschap van het midden van de driehoek/selectie naar de buitenrand ervan.
Pas nu de 'slagschaduw' toe ("Laag - Laagstijl - Slagschaduw"). Kies een dekking van 50% en gebruik als afstand en grootte telkens 15 pixels. Stel tot slot de hoek in op -135°. Maak dan de selectie ongedaan ("Selecteren - Deselecteren" of "Ctrl + D").

terug naar hoofdpagina