flashover en backdraft

 

Definitie flashover :

Er kan bij brand in een besloten ruimte een stadium komen waarbij de totale hittestraling

van de vuurkolom, hete wanden en hete rookgassen ontbranding veroorzaakt van alle

brandbare oppervlakken in die besloten ruimte. Deze plotselinge en voortdurende

overgang van ontwikkelde brand naar volledige brand is flashover.

(Fire research station - Engeland 1993)

Flashover is de snelle overgang naar een toestand waarbij een brand van brandbare

materialen in een besloten ruimte alle wandoppervlakken bereikt.

(International Standards Organisation - ISO 1990)

 

 

- Flashover 1 : hoe snel grijpt een brand om zich heen?

          - Flashover 2 : Flashover in een kantoorgebouw.

- Flashover 3 : Een televisie vat vuur, het vuur grijpt snel om zich heen.

- Roll-over 1 : Net voor flashover, het moment waarop moet ingegrepen worden.

- Flashover 5 : 1 juiste manier om een flashover af te blokken.(via pulserende sproeistraal)

- Rollover - Flashover : Op training bij PIBA in Emblem, in de flashover-container.(14-10-2004)

(Ontstaan, ontwikkeling en onderdrukking van rollover en flashover)

- Flashover 6 :  Nabootsing van een brand in discotheek "Stardust" in Artane, Dublin in Ierland, op 14 februari 1981

 om de oorzaak te achterhalen van de snelle uitbreiding van de brand, waar 48 mensen omkwamen,

en 214 mensen gewond werden.

 Hier kan je heel goed het vergassingsproces volgen.

- Flashover 7 : Flashover van een divan, de vergassing voorafgaand

 aan de ontbranding is zeer duidelijk.

- Flashover 8 : of hoe een brandende sigaret uitmondt in een inferno.

- Flashover 9 : Beruchte brand op 11 mei 1985 in het voetbalstadion van Bradford (UK).

Er vielen 56 doden en 256 gewonden.

- Flashover 10 : Brandweerman geraakt nog op het nippertje buiten.(Baltimore, USA)

- Flashover 11 : Nog een simulatie, van beginnend tot volontwikkelde kamerbrand.

- Flashover 12 : Voorbeeld uit het echte leven.

- Flashover 13 : De rook kondigt aan wat er komt.

- Flashover 14 : Containerbrand loopt uit de hand.

 

 

 

Definitie backdraft:

Beperkte ventilatie kan tot brand in een besloten ruimte leiden waarbij aanzienlijke 

hoeveelheden brand en -rookgassen vrijkomen. Als die zich ophopen kan toevoer van

lucht door opening van de besloten ruimte tot een plotselinge ontploffing leiden.

Deze ontploffing die door de besloten ruimte richting opening gaat,

is een backdraft.

(Fire Research Station - Engeland 1993)

Backdraft is de explosieve of snelle verbranding van verhitte gassen die optreedt

als zuurstof wordt ingebracht in een gebouw dat niet voldoende geventileerd

is en door brand een verlaagde zuurstofgraad heeft.

(NFPA - USA)

 

 

- Backdraft 1 : schoolvoorbeeld van een backdraft.

- Backdraft 2 : Openen van een deur.

- Backdraft 3 : Backdraft in het PIBA in Emblem.(14-10-2004)

- Backdraft 4 : Real life backdraft in de VS.

- Backdraft 5 : Backdraft demo container (1).

- Backdraft 6 : Uitleg backdraft.(Reportage Discovery Channel)

- Backdraft 7 : Nog eentje uit de oude doos.

- Backdraft 8 : - Backdraft demo container (2).

 

Definitie rookgasexplosie:

Het kan gebeuren dat zich ontvlambare bellen van brandbare gassen vormen binnen 

de beslotenheid van een gebouw. Deze kunnen zich in de brandende ruimte zelf 

of in aangrenzende ruimtes, in hallen, gangen of valse zolderingen.

Ze kunnen zich ook over een afstand van de vuurhaard verplaatsen in het gebouw

of het dak. Het toevoegen van lucht is geen vereiste is GEEN vereiste

om deze gassen te laten ontbranden. Ze hebben al een ideaal mengsel

gevormd en wachten enkel op een ontstekingsbron. De ontploffing die volgt

is vergelijkbaar met een backdraft maar kan beter worden aangeduid met

rookgasexplosie of ontsteking van brandgassen.

Backdraft en flashover kan je herkennen door bepaalde "symptomen",

een rookgasexlosie niet.

 

(bron voor de definities en meer info: http://www.firetactics.com/CEMAC_3D_Fog.pdf)

Home