Rechtszaak donatie Rambo !!

Courtcase donation Rambo

Faites un don pour le procès de Rambo

EN   FR   NL

 

 

Verschillende mensen wilden voor Rambo een Crowdfundin opstarten om mee de gerechtskosten te betalen die zeer binnenkort betaald moeten worden. Omdat bij elk bedrag dat naar Crown Funding gestort wordt een deel naar de orginasatie gaat, hebben we in overleg met elkaar besloten een bankrekening te openen op naam van Mero Ara Rambo met eigenaar Joseph Verdyck. Het is een Argenta rekening geworden zonder extra kosten zodat al wat gedoneerd word ook effectief naar de rekening wordt gestort. Wij zullen uiteraard regelmatig een update plaatsen van het bedrag op de rekening alsook de uitgaven die we betaald hebben voor eventuele kosten. Als blijkt dat er later teveel geld overblijft als alle rekeningen betaald zijn dan gaat het resterend bedrag naar "STOP Hunting Crimes in Lebanon" of "Macaw Conservation". Morele schadevergoeding voor Rambo is apart en is om een andere vogel te kopen en op te leiden.

De rekening is van Argenta met als rekeningnummer

Mero Ara Rambo

BE61 9733 5988 7717
BIC: ARSPBE22

of er is ook al een PayPal account speciaal voor aangemaakt


In de mededeling: kan je uw facebook naam vrijblijvend vermelden, zodat ik iedereen die gedoneerd heeft kan bedanken met een persoonlijk berichtje.


   

Artikels in de media

               

      


Artikel 1
30/12/2018


artikel 2
30/12/2018


artikel 3
9/01/2019

 

Courtcase donation Rambo! (english)

Different people wanted to start a crowdfunding to pay the costs for the court procedure which have to be paid quite soon. With a crowdfunding a part of every donation will go to that organisation, so we decided to start a total new bank account with the name Mero Ara Rambo of the owner Joseph Verdyck. It is an Argenta account (Belgium) without extra costs so all the donations effectively will go to that account. Of course we regularly will post an update about the finance including the done payments. If there still is money available on this account when everything is closed and done, than we will give this money to
"STOP Hunting Crimes in Lebanon" or "Macaw Conservation". Moral compensation is more specific and will be used to buy another bird and train it for free flight.
De account is from Argenta Mero Ara Rambo
  
BE61 9733 5988 7717
BIC: ARSPBE22

There is also a paypal account
   


It would be very much appreciated if you put your facebook address in the statement, so that I can send a personal message to everyone who donated