Bubble's Waterkoel/Watercool Casecut

F case = Form, Function & Fun

Last update : 20 maart, 2003 20:04 +0100

To Do

Raidcontroller of Sata disk kopen
CCFLs in orde brengen
buy Raidcontroller or Sata disk
look at CCFLs

 

20 mar. 2003

Eindelijk een degelijke digicam vastgekregen van een collega. Hier gaan we.

De kast bestaat dus uit 2 veranderingen : een casecut & de waterkoeling verbeteren.

Finally obtained a decent digicam from a collegue. Here we go.

The case consists of 2 changes : a casecut & improved watercooling.

 

Eerst de casecut : linkerkant is omgevormd van een standaard ovaal window naar iets tribalachtig, rechterkant heeft nu een tribal infinity-symbool met gaas achter. First the casecut : the leftside was transformed from a standard oval window to something triballike, the rightside has a tribal infinity-symbol with mesh behind it.

Waterkoeling : het begint bij het nieuwe reservoir met 1/2 fittings... Watercooling : it starts at the new reservoir with 1/2 fittings...

naar de radiator, vervangen door een Black Ice Extreme,... to the radiator, replaced with a Black Ice Extreme,...

naar de Maze3 die ik al had (let op de actieve NB koeling = 8cm fan op 5V),... to the Maze3 I already had (watch the active NB cooling = 8cm fan on 5V),...

naar de GF4 koelblok. Je ziet ook de ramsinks die ik er op heb geplakt met secondenlijm + AS. to the GF4 coolblock. You also see the ramsinks that I stuck on with instant glue + AS.

Zoals je ziet is m'n waterkoeling gevuld met UV-spull. Zo ziet het er ongeveer uit, maar dan beter. As you can see, my watercooling is filled with UV-stuff. It looks sorta like this, only better.

3 mar. 2003

Zaterdag, m'n hele bak afgebroken en plaats gemaakt voor de plexi in de zijkant, plexi op de zijkant geplakt, systeem in mekaar gestoken, nieuwe rad + GF4 blok gemonteerd, nieuwe res in mekaar gestoken.
Buiten dat men CCFL de geest heeft gegeven (ik denk de convertor) en de klote SATA converterkes die toch niet werken, is hij af.
Saturday, disassembled my whole, made some mods for the plexi side, stuck plexi to the cut, reassembled, mounted new rad + GF4 block, made a new res.
Except a dead CCFL (I think it's the inverter) en those crappy SATA converters that don't work, it's finished.

nieuwe reservoir klaar & oud vs nieuw new res ready & old vs new

 

26 feb. 2003

Owkay, MB is binnengekomen vorig weekend. Het is een Asus A7N8X Deluxe geworden.

En wow !!! Gaan dat het doet ! 'k Verwacht niet dat het zo vlot ging gaan, maar ja, het heeft me genoeg gekost.

'k Heb m'n streefdoel bereikt : 2400Mhz, dit zonder een Vmod te doen of zo. Hieronder wat screentjes.

Vcore 1,85, Vmem 2,7, 2-2-2-6 Mem timings

Owkay, MB arrived previous weekend. It's a Asus A7N8X Deluxe.

And wow !!! Does it run ! I didnt expect it to go so smoothly, then again, it costed me enough.

I reached my objective : 2400Mhz, without a Vmod of any kind. Below are some screens.

Vcore 1,85, Vmem 2,7, 2-2-2-6 Mem timings

18 feb. 2003

Weer nieuw speelgoed : Black Ice Extreme rad & een Dangerden GF4 waterblok More new toys : Black Ice Extreme rad & a Dangerden GF4 waterblock

12 feb. 2003

'k Heb nieuw speelgoed binnen gekregen, maar 'k wacht nog op een deftig Nforce2 moederbordje. 'k Had de Abit besteld, maar er was maar 1mm rond te montage gaten aan de socket, niet genoeg om een deftige waterblok montage aan te hangen. Foto's = 2x256 Corsair 3500 XMS, Athlon XP 2100+ Thoroughbred B AXDA2100DUTC3C AIUHB0304 Just got some new toys, but I'm still waiting for a good Nforce2 MB. I've ordered an Abit, but there was just about 1mm space around the socket holes, not enough for a decent waterblock. Pics = 2x256 Corsair 3500 XMS, Athlon XP 2100+ Thoroughbred B AXDA2100DUTC3C AIUHB0304

Rechterkant is af geraakt. Dus Cut met gaas erachter. The right side was completed. So a cut with wire behind.

12 feb. 2003

Ondertussen is er natuurlijk wel wat veranderd. 'k Heb een Maze3 gekocht & gemonteerd. M'n temps zijn +- 5C gedaald. Het is gevuld met Fluo stuff. Maar daar heb ik nog geen goeie foto van. In the meanwhile a lot has changed. I've bought a Maze3. My temps have dropped about 5C. It's filled with fluo stuff, but I've yet to get a good picture of it.

 

Tijd voor een update van m'n nieuwe mod. 'k Heb me nu een Dremel (wel van Black&Decker) gekocht en veel ambitieuze plannen zijn het gevolg. Wanneer deze af is, wordt die ook gepost op het Born2OC-forum. Deze pagina zal geupdate worden met nieuwe veranderingen aan men kast of hardware. Time for an update about my new mod. I've bought a Dremel (from Black & Decker) and I've got a lot of ambitious plans. When it is finished, it will be posted at the Born2OC-forum. This page will be updated with new changes to my case or hardware.

23 sept. 2002

Ik wou de kast afhebben tegen de komende Born2OC meeting op 27-29 sept. Maar dat zal we niet pakken. 'k Ga me concentreren op de rechterkant. De linkerkant zal ik dan later afmaken. I wanted to finish the case before the next Born2OC-meeting on 27-29 sept. But it won't work. I'll concentrate on the right-side. I'll finish the left side a little later.

 

 

21 sept. 2002

Druk bezig geweest met het opkuisen van m'n waterkoeling.

Eerst rad & blok gevuld met bleekwater en een nachtje laten staan. Algen waren er dan wel volledig uit, maar dan had ik weer een soort wit schuim. Dan heb ik het nog maar eens met azijn en veel water goed doorspoeld.

Wanneer ik de wako in elkaar zette & aan de relais monteerde, wou het pompje niet meer pompen. Veel gevloek en prullen - achteraf bleek gewoon de stroom niet 100% goed aangesloten.*zucht*

Maar hij staat nu toch in elkaar, nu nog m'n kabeljes wat in orde krijgen. En natuurlijk de zijkanten.

Been busy with cleaning out my watercooling.

First I filled rad & block with bleach and let it rest overnight. Algae were completely removed, but now I had some kind of white discharge. I then flushed with vinegar and lots of water.

When I assembled the waco & wired it to the relais, the pump didn't work. A lot of cursing and experimenting later, it appeared that the current wasn't 100% connected.*sigh*

But now it runs, just a bit of cablemanagement here & there. And the sides of course.

6 sept. 2002

Het dremelen van m'n rechterkant is nu compleet, nu nog wat upkuisen, vijlen, schuren... The right side of the case is finished. Just some cleaning up to follow.

5 sept. 2002

Even de tijd nemen om m'n "vooruitgang" op virtueel papier te zetten. Just taking the time to write my "progress" on virtual paper.

 

M'n Case tot hier toe :

Bestanddelen :

Chieftec DA-01BD
2x12cm Panaflo Low (rad)
1x8cm Panaflo Low (HD cooling)
2x8cm Sunon (voorste & achterste intake : lees verder)
PCmods oval window
groene neon van den Auto5
Inox handvaten van den Brico Depot
PCmods baybus
Tempmeterje van den Auto5 (gemod)
OCH rad 24x12
OCH Z3 copper block + holddown
Sicce Nova waterpomp
PVC slangen + klemmekes van den Brico
Curver reservoir
Spiraalsnoer van op 't werk.
B2OC case badge

My Case till now :

Components :

Chieftec DA-01BD
2x12cm Panaflo Low (rad)
1x8cm Panaflo Low (HD cooling)
2x8cm Sunon (front & rear intake : read on)
PCmods oval window
green neon from a carshop
Inox handles from the DIY-shop Brico Depot
PCmods baybus
Tempgauge from carshop (modded)
OCH rad 24x12
OCH Z3 copper block + holddown
Sicce Nova waterpump
PVC hoses + clamps from DIY-shop
Curver reservoir
Spiralwrap from work
B2OC case badge

 

Chieftecs zijn bekend voor hun goed airflow, maar na een tijdje krijg je toch een hoge case temp, door het stof waarschijnlijk... Chieftecs are known for their good airflow, but after a while the case temps rise, probably because of the dust...

Grillekes verwijderen vooraan, ze komen toch achter de front, dus geen probleem, perfect voor de eerste stappen met de dremel. Removed grills from the front, they'll be behind the plastic front, so no problem, perfect for the first time out with dremel.

Dan komt de achterkant aan de beurt. Ik wou de originele grillekes behouden, maar iets opener en unieks maken. Dit was mijn oplossing :

The back comes next. I wanted to keep the original grills, but a bit more open and unique. This was my solution :

Nu ik toch bezig was, kon ik maar in 1 keer een gat maken aan het MoBo voor een ev. viergaten bevestiging als voor een Maze3 bvb. While I was at it, I could also a hole for the MoBo for a fourhole waterblock, like the Maze3

De voeding was m'n volgend doel. 'k Kreeg de draden niet los gesoldeerd van de stekker, dus had ik een meer creatieve oplossing nodig. Ik heb alle electronische componenten in een plastic zak gestoken en alles daarbuiten goed afgeplakt. Dit is een fotoke voor : The PSU was my next goal. I couldn't get the wires desoldered from the plug, so I needed a more creative approach. I put all het electronic components in a plastic bag en everything else I taped shut. Here a pic before :

Achterste fangrill verwijderd : Removed back fangrill :

Daarna heb ik de voorste grill er uit gehaald en ik wou er een soort mesh voor hangen. Eerst het mesh, dan een testje hoe het zou zijn. Then I removed the front grill and I wanted to fit a kind of mesh. First the mesh, than a test of how it should be

Afgewerkt voeding : finished PSU :

De rechterkant van de PC is meestal maar een saaie kant en aangezien ik een tribal look wou, leek me een tribal oneindig symbool wel geschikt op de bovenkant. Vanonder is er toch niks te zien dan een MoBotray. Na enkele avondjes na het werk dremelen zijn de kleine stukjes er uit : The right side of the PC is usually a bit dull and because I wanted a tribal look, a tribal infinity symbol seemed appropriate for the topside. The bottom is just the MoBo, so nothing to see there. After dremeling a few evenings after work, the little pieces are removed :

En hier is mijn ontwerp voor de linkerkant. Er heeft al een oval window ingestaan. Ik wou het gewoon een beetje interessanter maken. And here's the design for the leftside. It already had an oval window, I just wanted to make it more interesting.

Ik doe het dremelen langs de binnenkant, zo heb ik het minste kans om de lak te beschadigen van een toch mooie zwart case. I do the dremelwork on the inside. That way I don't risk ruining the paint of a nice black case.

Old page