Hier rust in vrede

Het smeedijzeren kruis werd in 1859 gesmeed in de smidse van Leopold Vermeulen, opgericht in 1830, naast het kerkhof, door zijn vader Augustinus. Augustinus Vermeulen was de zoon van dorpssmidse te Lissewege, van Amandus Vermeulen gehuwd met Isabella Monbaliu, nicht van Jacobus..

Download vier eeuwen Monbaliu

Jacobus-Johannes en Isabella Malefason huwden op 16/8/1796 te Dudzele.

Jacobus-Johannes was het 6° kind van Alexius Monbaliu, het 2° met Cecilia Dullaert, zij woonden op het hof “Ten Anker” langs de oostkerkestr. te Dudzele, hij is er , evenals zijn broer Joannes-Jacobus, met de dochter van de buren gehuwd, en dit om niet in het leger van Napoleon te moeten dienen. De familie Philippus Malefason – Roza Van Houderyve , een welgesteld landbouwersgezin, waren hun dichtste buren op de hoeve “De schaperie” en Cecilia en Isabella waren de jongste dochters van de 10 kinderen.

Johannes Monbaliu en Cecilia Malefason liggen rechts van U begraven onder het gemetste geweld. zij boerden later op het “Paepenhof” (zie: Vier Eeuwen Monbaliu’s vanuit Dudzele bekeken.” uit geschriften van Louis-Frans Monbaliu)

Johannes en Jacobus –Johannes waren de zonen van Alexius , geb. in Oostkamp, in zijn jeugd naar Brugge gekomen om er te helpen bij de hoveniersfam. Gunst op St. Gillis, (later Schippersschool en St. Jozefkliniek) huwde er met de dochter, Petronella Gunst, en had 3 kinderen zie stamboom .

Na het overlijden van Petronella huwde Alex met Cecilia Dullaert, vestigde zich op hoeve “Ten Anker” en hadden er 3 kinderen, Joannes, Jacobus en Francesca. Aanvankelijk huurde hij de hoeve, dan gekocht, en met noest werken verder ontgonnen en uitgebouwd.

Jacobus- Joannes heeft zijn vader opgevolgd, en de boerderij verder uitgebouwd, tesamen met Isabella. zij werden gezegend met 14 kinderen.waarvan o.a

Franciscus-Josephus, gehuwd met Joanna Baeteman (graf met arduinen vloerplaat voor U) boerden op “ De Goudeblomme”
Roza-Sophie , gehuwd met wed.A. Van Audenaerde (donker arduinen rechte grafplaat, achter U) boerden op “ De Spaerpit”
Francisca Sophia, gehuwd met Pieter Maenhout ( grafzuil 2° rij links naast pad en naast graf Roza)
Martha, gehuwd met Joseph De Schepper (kolom met witte tekstplaat, verderop 8° rij links, naast pad)

Jacobus was een noeste werker en vooruitziende boer, bouwde de hoeve verder uit, en werd een man van aanzien:
Hij was 19 jaar kerkmeester en goede vriend met pastoor Sablé.
Hij was milde schenker bij het herstellen van de kerk, en zorgde voor hout om de pastorie te verwarmen.
Vanaf 1830 werd Jacobus 1° schepen in de gemeenteraad, en werd in 1832 dienstdoende burgemeester, om na de verkiezingen van 1836 terug de taak van 1° schepen op te nemen.
Zijn schoonvader Philippus Malefason was de 1° Burgemeester te Dudzele van 1800 tot 1812 zie boek "DUDZELE en SINT-LENAART" van Maurits Coornaert.Naast 1° schepen was hij ook jaren afgevaardigd als hoofd van de politie, gevolmachtigde voor de nationale militie en president van het armbestuur.