world : the earth together with all of its peoples, countries and natural features
liberation : the act of setting someone free from imprisonment, slavery, or oppression
world liberation : freeing the earth and all its people from humanity's ignorance

Our current way of reasoning has led us to our world we live in today: overpopulation (with all its consequences) and large-scale economic, commercial and industrial activities not only destroy our environment but our humanity too. If humanity wishes to save and improve itself we must change the way we reason and interact with our environment. Through this website I publish my thoughts about how this new way of reasoning and interaction should look like.

On Human Improvement (PDF) - (draft, introduction only) The world liberation manifesto: perceive reality as it is, not as it is taught to you.

An Attack on Democracy (PDF) - In a society where the people vote with their wallets the capitalists remain in power.

The Diversity Paradox (PDF) - Those who plead for more cultural diversity in our societies support a process that eradicates most cultures. That's what they call a paradox.

The Logic of Scale (PDF) - (draft, introduction only) Logic for dummies: the fewer humans the smaller our problems. According to many we should be getting smarter but all we are doing is becoming more ignorant.

My Utopia (PDF) - (map) - A paper I wrote for the 'Write your own Utopia' contest of the KU Leuven. An introduction to the permanent state society, the final frontier.

Moral Dialogues (not yet available) - The world liberation manifesto in dialogue form: unleashing the power of the Socratic method.

Nederlandstalige teksten

Een aanval op democratie (PDF) - In een maatschappij waar de mensen met hun portemonnee stemmen zullen kapitalisten aan de macht blijven.

De diversiteitsparadox (PDF) - Diegene die pleiten voor meer diversiteit in onze samenleving ondersteunen een proces die de meeste culturen zal doen uitroeien. Dat noemen ze een paradox.

Schaallogica (PDF) - (kladversie, enkel inleiding) Logica voor dummies: hoe minder mensen hoe kleiner onze problemen. Het belang van schaal in het tot stand brengen van een meer herbergzame wereld.

Een pleidooi voor bestaansrecht (PDF) - Waarom zouden sommige volkeren meer rechten hebben dan anderen? Als we diversiteit waarderen moeten we ze ook in stand willen houden.

Gepubliceerde artikels

De diversiteitsparadox (Doorbraak.be - 14/06/19) - Een aangepaste en kortere versie van het essay 'De diversiteitsparadox'.

Overbevolking, een taboe dat doorbroken moet worden (MO.be - 10/07/18) - Een artikel over overbevolking, de olifant in de kamer.

Book reviews

The Fates of Nations: A Biological Theory of History (Paul Colinvaux) - The title says it all: a biological theory of history.

Jihad en kolonialisme (Lucas Catherine / Kareem El Hidaazi) - Over de relatie tussen de huidige expansiedrang van de islam en het donkere verleden van het westen.