START

Fotoreeksen

Dossiers

ARTIKELS

Meerlenhof en ander groen in Hoboken - 6 april 2006

Dit artikel werd geschreven voor de actiecomités ‘S.O.S. Meerlenhof’ en ‘Handen af’. Dus nog in volle strijd om het behoud van het Meerlenhof. Het pleit er o.a. voor om het parkje, samen met ander groen in Hoboken, mee op te nemen in een ‘zachte ruggengraat’. In de visie van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen, moet die een groene gordel vormen rond de stad.

Later diende het artikel als basis om een bezwaarschrift in te dienen tegen het ontwerp ruimtelijk structuurplan Antwerpen.

Aanverwant artikel: Bezwaarschrift  - 8 juni 2006

Een waardig park voor een waardig kasteel - 25 februari 2007

Sinds in het ruimtelijk structuurplan Antwerpen is ingeschreven dat het Meerlenhof niet meer voor bebouwing in aanmerking komt, is het parkje duidelijk van statuut veranderd. District Hoboken heeft al veel geïnvesteerd in onderhoud en heraanleg, soms volgens een gedurfd concept. Dit artikel poogt een overzicht te geven van wat het Meerlenhof te wachten staat, in de nabije en iets verdere toekomst, of dat ondertussen misschien al is gerealiseerd.

Aanverwant artikel:

- 't Is druk in 't Meerlenhof - een poging om alles bij te houden wat er in het park gebeurt.

Meerlenhof en de opwarming van de aarde - 15 oktober 2006

De paardekastanjes hebben het moeilijk in het Meerlenhof, en dat heeft alles te maken met een insect dat afkomstig is uit de streken rond de Middellandse zee, maar hier best kan overleven, dank zij de algemene opwarming van de aarde.

Aanverwante artikels

-           Onze paardekastanjes zijn aan het sterven... - www.meerlenhof.be

-           't Is druk in 't MeerlenhofKlik op: zieke paardekastanjes gered. - 14 februari 2007

-           Toch geen vallen in 't Meerlenhof - 22 maart 2007

-           Nog over de paardekastanjemineermot - 16 april 2007

-           De boomkruiper van 't Meerlenhof - 20 april 2007

-           Reddingsoperatie voor de paardekastanjes in het Meerlenhof - 25 april 2007

-           Ons reddingsproject: een stand van zaken - 17 juni 2007

Dino's in het park - 17 januari 2007

Al maanden teistert een jupiler –plaag ons parkje. In een eerder ludieke stijl pogen wij het asociale gedrag van dit individu aan de kaak te stellen, in de hoop dat het zijn afval uiteindelijk wil deponeren op een daartoe voorziene plaats..

Aanverwant artikel:

-           Meerlenhof nipt gered van ecologische ramp - 12 maart 2007
Met een kleine uitweiding over de zin van vogelvoederflesjes

Wachten op jongen, die nooit zullen komen - 1 augustus 2007

Soms haalt de natuur rare streken uit met zichzelf. Daar lijkt het wel eens op. Maar als je dieper ingaat op de zaak, dan merk je dat er meestal een mensenhand tussenzit.

 

Het Meerlenhof, een Europees knooppunt - 12 februari 2008

Het Meerlenhof ligt niet alleen op een van die grote wandelpaden die het continent doorkruisen, maar haast op een knooppunt ervan. Ons parkje met kasteel, krijgt hiermee een Europese dimensie.

 

Much noise for nothing? - 29 februari 2008

Een kleine melding, een groot tumult, en alles bleef zoals het was.

 

Een beheerplan voor het Meerlenhof - 5 maart 2008

Wie geregeld onze website bezoekt, weet dat niet alleen over het Meerlenhof vragen te stellen zijn over het groenonderhoud in Hoboken. Hoog tijd dus om aan te dringen op meer info. Zo geschiedde onder impuls van de districtsraadsleden Mie Branders en Leo D Heu op maandag 18 februari. Ook ‘gewone’ mensen, zoals jij en ik, mochten vooraf vragen stellen. Een gelegenheid die wij uiteraard gretig te baat namen.

Aanverwante artikels:

-  Onze opmerkingen en suggesties - 27 mei 2008

-  Alles wat reeds gezegd en geschreven is over het beheerplan - 10 oktober 2008

 

Buren helpen buren - 18 maart 2008

Dit is een vervolg op onze oproep die wij plaatsten onder de link: Buren roepen buren ter hulp. Wij kregen heel wat reacties binnen, en daaruit kunnen we heel wat conclusies trekken.

Aanverwant artikel:

-   Gestippelde groeten: - 10 april 2008
een wetenschappelijke documentatie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

 

Bouwplannen in het Meerlenhof - 25 maart 2008

Het wordt tijd dat we nog eens de koppen bij elkaar steken, en overgaan tot de actie. Zopas hebben wij ontdekt dat er alweer bouwplannen gemaakt zijn in het Meerlenhof

 

Van net - nog - geen – overlast, tot echt vandalisme - 17 april 2008

Met haar brief van 20 maart 2008 nodigde de politie ons uit op haar zitdag van 7 april. Wij gingen daar gretig op in. We hadden immers wel wat vragen over, en afspraken te maken rond, meldingen van vandalisme en overlast in het Meerlenhof. Het werd een aangename kennismaking.

 

Hoboken zet de beuk erin - 25 april 2008

Terwijl Hoboken het parkje geregeld onderhoudt, en daarover een toekomstvisie ontwikkelt, die het op 14 mei zal voorleggen aan de buurt, laat t stad zijn kasteel gewoon verkrotten.

 

Park en kasteel in beweging - 11 augustus 2008

In tegenstelling tot het district is de stad heel wat minder open in haar communicatie over de bestemming van het kasteel. Maar geen nood. Na intern overleg hebben wij zelf een voorstel uitgewerkt en ingediend.

 

Het raam is dicht - 20 november 2008

Over het vandalisme in het Meerlenhof en de communicatie daarover met de stad. Kroniek van een opengebroken raam.

 

Spoken in het kasteel2 december 2008

Eindelijk een (voorlopige( bestemming voor het kasteel?

 

Ik had een rare droom vannacht - 5 januari 2009

In het begin lijkt het haast een kerstverhaal, maar het einde is heel wat grimmiger. Het Meerlenhof eens te meer als trekpleister voor vandalisme, maar ook over het alerte optreden van buren en de stadsdiensten.

 

Vandalisme, overlast, kleine criminaliteit... Een stukje van wat de politie besprak op haar zitdag van 2 maart. Ook voor het Meerlenhof kan dit nuttig zijn.

 

Daar roert en 't wat23 april 2009

Het bleef een hele tijd stil rond het Meerlenhof, en dan hebben wij het vooral over de bestemming van het kasteel. Maar daar kwam onlangs verandering in. Twee raadsleden voelden het stadsbestuur aan de tand. Youssef Slassi schreef de bevoegde schepen aan, en bekwam tekst en uitleg. Staf Wouters zette de zaak op de agenda van de gemeenteraad van 20 april 2009.  !

Klik hier om het vervolg te kennen op dit verhaal

 

Het is mei4 mei 2009

in ’t Meerlenhof, en dat merk je aan meer dan de traditionele uitnodiging voor burendag.

 

In uitvoering van het beheerplan worden volgende week 13 bomen gekapt in het Meerlenhof  - 9 mei 2009

Aanverwante artikels:

-   De Grote Visie achter het kappen van 13 bomen13 mei 2009

-   Requiem voor een gesneuvelde boom14 mei 2009

 

Het regent mirakels op de Heilige grond van ’t Meerlenhof. Een verslag over BURENDAG 2009. – 26 mei 2009

Aanverwante artikels:

-   Burendag 2007

-   Burendag 2008

 

Groendienst en Politie in 't verweerjanuari 2010

Ons achtste blaadje is volledig gewijd aan twee specifieke vormen van overlast in het Meerlenhof. Dat de politie daarvoor wordt ingeschakeld lijkt nogal logisch. Maar in de uitvoering van haar beheerplan, krijgt ook de groendienst te maken met heel andere aspecten van overlast.

 

Genoeg gezwamd in 't Meerlenhof. Hoog tijd nu! -.11 januari 2010

door een gelukkige samenloop van omstandigheden is het in ‘t Meerlenhof een “hoogtijd” geweest voor zwammen.

 

Een onverwachte wending in het beleid rond de kasteeltjes van Hoboken? - 11 februari 2010

Cockerillhof gerenoveerd!
Kasteel Meerlenhof beschermd tegen verdere verkrotting!
Het lijkt alsof de stad haar beleid rond de kasteeltjes van Hoboken drastisch heeft omgegooid. Maar is dat wel zo?

 

Alles wat u wil weten over de verkoop van 't kasteel .- 21 oktober 2010

Op 20 september 2010 besliste de gemeenteraad van ‘t stad om het kasteel Meerlenhof te koop te stellen voor een minimumprijs van 775.000,- €. Daarmee is de procedure officieel ingezet

Aanverwant artikel:

't Kasteel staat te koop

 

In onze reeks: De baron laat van zich horen:

Hulde aan een "ere" -Meerlenhovenier - 20 januari 2008

Simonne Gijsels is de jongste dochter van de laatste hovenier van de baron van Havenith, tot die in 1941 het domein verkocht. Zij ontdekte onze website en nam prompt contact op met ons. Het resultaat is een schat aan boeiende anekdotes, die ons in staat stellen een stuk geschiedenis rond het Meerlenhof tot leven te wekken. In het bijzonder de periode rond het begin van WOII.

Maar voor alles willen wij hulde brengen aan vader Gijsels, een echte ‘ere’ -Meerlenhovenier ‘avant la lettre

Aanverwante artikels:

-    Buurten bij de Baron : 5 mei 2010

-    Een heel aparte rondleiding in het Meerlenhof : 1 maart 2010

-    In Memoriam Simonne Gijsels : 25 mei 2009

 

 

 

 

Terug naar boven

 

START

Fotoreeksen

Dossiers