Intelligence
Corporate IP
Home
Wellness
Sustainable
Entertainment
Dit zijn innovatieve en duurzame projecten op eigen initiatief met de bedoeling geinteresseerde industriepartners te vinden om samen een nieuw bedrijf op te richten.

Participatie van EdelWISE is in IP bijdrage en engagement in natura. Geen cash bijdrages.

Recente voorbeelden:


Corporate IP
Consultatie
The eCloudCompany:
De EdelWISE competentie is de basis van de engineering, de IP, de go to market strategie , de eerste klanten , en de aanzet tot Corporate finance mogelijkheden
bubIP:
In de wereld van mobiliteitsbehoeften, wordt de persoonlijke mobiliteit dominant op vb automobiliteit. EdelWISE legde de grondslag voor deze baanbrekende inovatie op basis van de Internet -Of-Things technologie. Het legt de basis an de originele IP en zodoende de toegang tot de eerste go-to-market.

XBAP
Dit is een totaal nieuw communiecatieconcept in de wereld van PABX en antwoorddiensten.
Home
Back
Contacteer ons