Henri Jaspar (1870-1939)

Jaspar is katholiek volksvertegenwoordiger voor Luik van 1919 tot 1936. Van mei 1926 tot november 1927 leidt hij een drieledige regering, daarna tot mei 1931 een katholiek-liberale ploeg met een belangrijke inbreng van Vlaamse christen-democraten.

Onder deze laatste regering worden wetten uitgevaardigd voor de splitsing van het leger in Vlaamse en Waalse eenheden, en voor de begenadiging van de activisten (amnestie). Na de parlementsverkiezingen van mei 1929, die een doorbraak vormen voor de Frontpartij, beslist Jaspar dat de regering een totaaloplossing voor de Vlaamse kwestie moet vinden en doordrukken. In feite verwezenlijkt hij daarvan alleen de vernederlandsing van de Gentse universiteit; zijn opvolgers hebben het werk voortgezet.