Klik op de afbeelding om naar de tekst terug te keren.

Spotprent op de vijandige houding van de kerkelijke overheid en in het bijzonder kardinaal Mercier tegenover de V.B. We zien een lange rij gemuilkorfde, Vlaamsgezinde priesters voorbijtrekken aan Mercier, op wiens mijter een Waalse haan staat. De begeleidende tekst luidt: "’Moi je suis d’une race destinée à dominer et vous d’une race destinée à servir’ woorden van Zijne Excellentie Kardinaal Mercier aan een zijner Vlaamsche priesters. Nooit was de verdrukking der Vlaamschgezinde priesters zoo geweldig als onder de dwingelandij van dezen Waalschen politieker."

Verwijzingen NEVB:

Kerk

Désiré Mercier