Klik op de afbeelding om naar de tekst terug te keren.

Het Vlaamsgezinde sluikblad De Vlaamsche Wachter protesteert hevig tegen het activisme. In april 1917 wordt de delegatie die de Raad van Vlaanderen naar Berlijn stuurt, in het blad scherp gehekeld. Onder de foto van de delegatie staat volgende tekst:

"BEZIET ZE!

Waarom we deze portretten geven?

Gelijk men platen uitgeeft van het kwaad geld, om de menschen op hunne hoede te doen zijn. Vlamingen, ontvangt ze niet: ze zijn niet gangbaar!

Gelijk de politie portretten uitgeeft van misdadigers die haar ontsnapt zijn. Vlamingen, let er op, en wijst ze met den vinger aan.

Kunt ge u voorstellen dat dit onze ministers zijn? Ons parlement? Onze gezanten bij de bevriende mogendheden?

‘t Is om zich dood te lachen als de zaak niet zo akelig was.

Zoo’ n uitschot van het revolutionair gemaskerd bal van 4 februari!

Afgevaardigden van 250 avonturiers zonder naam!

Zeven clowns uit den circus van den keizerlijken kommediant, dat wil serieus genomen worden door de ware Vlamingen!?

Zo-ot!!"

Verwijzingen NEVB:

Activisme

Raad van Vlaanderen

De Vlaamsche Wachter