Klik op de afbeelding om naar de tekst terug te keren.

Deze cartoon op de voorpagina het activistische blad Uilenspiegel (van Leuven) van 15 september 1918 toont hoe gesmeerd de splitsing van de ministeries in Nederlands- en Franstalige afdelingen verloopt. De heren met buishoeden en Vlaamse Leeuw op hun revers zijn Vlamingen die hun intrede doen in de staatsbesturen tot groot ongenoegen van de Franstaligen aan de rechterkant. In werkelijkheid vlot de bestuurlijke scheiding niet. Door gebrek aan activistisch personeel, tegenwerking binnen de administratie zelf, de vrees voor bestuurlijke chaos van de Duitsers en onenigheid binnen de bezettende overheid blijft het een pro forma-operatie bedoeld om de activisten zoet te houden.

Verwijzingen NEVB:

Activisme

Bestuur

Federalisme

Uilenspiegel