Klik op de afbeelding om naar de tekst terug te keren.

Aanplakbrief van de Raad van Vlaanderen waarin hij de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroept. De tekst luidt:

"RAAD VAN VLAANDEREN

Overeenkomstig de doeleinden aangegeven in zijn eerste Manifest, één jaar geleden verschenen, heeft de Raad van Vlaanderen in zijn algemeene vergadering van 22 december 1917, plechtig en éénparig Vlaanderens volledige zelfstandigheid besloten.

Ingevolge deze verklaring legt de Raad van Vlaanderen het mandaat neder, hem door den Vlaamschen Landdag van 4 februari 1917 toevertrouwd, en zal zich aan een nieuwe Volksraadpleging onderwerpen, die het Vlaamsche Volk gelegenheid moet verschaffen, zijn wil nopens dit besluit van den Raad uit te drukken."

Verwijzingen NEVB:

Activisme

Federalisme

Raad van Vlaanderen