Klik op de afbeelding om naar de tekst terug te keren.

Laatste bladzijde uit het activistische propagandablaadje Door heen Vlaanderen, dat bedoeld is voor de Belgische soldaten aan het IJzerfront. De foto toont de "Vlaamsche regeering" die de Raad van Vlaanderen op 5 januari 1918 uit haar eigen midden heeft aangesteld. Deze zgn. Commissie van Gevolmachtigden zal het nog geen jaar uithouden. De tekst boven de foto luidt:

"ONZE VLAAMSCHE REGEERING

Sedert de stichting van de Raad van Vlaanderen, waarvan de leden onder de trouwste en wakkerste leiders van ’t Vlaamsche volk door aanduiding van de bewuste menschen verkozen werden, is er door dit beraadslagend lichaam hoogst heilzaam werk verricht, waarvan een buitenstaander misschien niet zoo rechtstreeks als een ingewijde de draagkracht beseft."

De handtekeningen onder de foto zijn van de Gevolmachtigden en van drie zgn. Sublieme Deserteurs.

Verwijzingen NEVB:

Activisme

Commissie van Gevolmachtigden

Raad van Vlaanderen

Sublieme Deserteurs