Het wetsvoorstel-Nolf op de gedeeltelijke vernederlandsing van de Gentse universiteit krijgt kracht van wet. De ‘Nolfbarak’ is een feit. 31 juli 1923

 

De vernederlandsing van de Gentse universiteit stond reeds voor de oorlog bovenaan de agenda van de V.B. Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerde de Duitse bezetter een volledige vernederlandsing door, die echter na de oorlog ongedaan werd gemaakt.

In december 1921 dienen Frans van Cauwelaert en enkele andere katholieken het wetsvoorstel van 1912 tot vernederlandsing van de Gentse universiteit weer in. Hierrond ontspint zich een heftige strijd, waarin de Franstaligen al hun krachten mobiliseren. Na een kabinetscrisis stelt minister van kunsten en wetenschappen Pierre Nolf een door minister Louis Franck geïnspireerd ontwerp voor, dat door het parlement raakt. Zowel Franstaligen als Vlaamsgezinden keren zich tegen de wet-Nolf. Voor de enen gaat de vernederlandsing te ver, voor de anderen niet ver genoeg. De Gentse universiteit wordt immers gesplitst in twee afdelingen. De studenten kunnen kiezen tussen een Nederlandstalige afdeling, waar de colleges voor twee derde in het Nederlands en voor een derde in het Frans gegeven worden, of een Franstalige, waar het tegenovergestelde geldt.

Ondanks de diepgaande politieke en sociale hervormingen na de Eerste Wereldoorlog maakt de volledige vernederlandsing van de Gentse universiteit nog geen kans. De politieke en economische macht is immers nog steeds in handen van een Franstalige elite, die zich sterk identificeert met het unitaire, Franstalige België. De liberale partij wordt zowat de woordvoerder van deze klasse.

 

 

klik op de afbeelding om ze groter te maken klik op de afbeelding om ze groter te maken

klik op de afbeelding om ze groter te maken klik op de afbeelding om ze groter te maken

klik op de afbeelding om ze groter te maken klik op de afbeelding om ze groter te maken

klik op de afbeelding om ze groter te maken klik op de afbeelding om ze groter te maken

klik op de afbeelding om ze groter te maken

vorige | volgende

NEVB

Frans van Cauwelaert
Pierre Nolf
Louis Franck
Liberale partij

terug naar de tijdlijn