Mei 1941 klik op de afbeelding om ze groter te maken

Het VOS richt een Vlaamsche Wacht op.

Het initiatief tot de oprichting gaat uit van de bezetter die met het oog op de aanstaande aanval op de Sovjet-Unie hulptroepen van het bezettingsleger best kan gebruiken. Het VOS dat inmiddels komaf heeft gemaakt met zijn pacifistische profiel en is omgevormd tot een Nieuwe Orde-organisatie, organiseert de werving. Van meet af aan bestaat er onduidelijkheid over het doel van de Vlaamsche Wacht. De leiders van het VOS menen dat het een Vlaamse Rijkswacht zal worden en stellen het in de propaganda zo voor. De werving heeft een groot succes. Midden mei 1941 zijn al 3000 kandidaturen binnen. Het gaat hoofdzakelijk om leden en sympathisanten van het VOS en het VNV. Bij hun indiensttreding nemen de Wachters "de verplichting op (...) waakdiensten onder de Duitsche Weermacht en in verbinding met haar te vervullen op het grondgebied van België en Noord- Frankrijk".

Vrijwel onmiddellijk blijkt dat de Vlaamsche Wacht wordt ingezet als een reservekorps van de bezetter. De wacht wordt geleid door een Duits kader dat in het Duits bevelen geeft en geen bemoeienissen van politieke organisaties duldt. Protesten van wachters, VOS en VNV baten niet. In mei 1942 wordt het VOS het wervingsmonopolie ontnomen. De Vlaamsche Wacht wordt steviger verankerd in de Duitse Wehrmacht. In juli 1944 legt de Vlaamsche Wacht de eed op Hitler af, waardoor de wachters Wehrmachtangehörige worden en onder de Duitse krijgswet vallen. Een kwart van de wachters weigert dit echter, een protestdaad die geen steun vindt bij het VNV. De Vlaamsche Wacht telt inmiddels circa 2500 leden in vier afdelingen.

Ook in andere paramilitaire organisaties zoals de Vlaamsche Fabriekswacht (bewaking van Duitse vliegvelden en militaire installaties), de Organisation Todt (militaire infrastructuurwerken) en het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (militair transport) wordt de werving gepolitiseerd en schakelen het VNV en later ook de DeVlag hun volgelingen in.

 

vorige | volgende

NEVB

Collaboratie
Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap
Pacifisme
Verbond der Vlaamse Oudstrijders
Vlaamsch Nationaal Verbond
Vlaamsche Fabriekswacht
Vlaamsche Wacht

tijdlijn