8 juli 1941 klik op de afbeelding om ze groter te maken

De nieuw opgerichte Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen slorpt alle Nieuwe Orde-jeugdbewegingen op.

Na de Duitse bezetting hervat het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond, de jeugdbeweging van het VNV, in juli 1940 zijn werking. Het AVNJ werpt zich in het zog van haar moederorganisatie op als de eenheidsjeugdbeweging. Onderhandelingen met het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts lopen evenwel op niets uit mede omdat de Belgische kerk elke samenwerking van katholieke jeugdorganisaties met het VNV van de hand wijst. Het AVNJ krijgt bovendien concurrentie in de collaboratie. In het kader van de Groot-Duitse beweging in Vlaanderen ontstaat begin 1941 de Vlaamsche Jeugd.

De bezetter stuurt aan op een nationaal-socialistische eenheidsjeugdbeweging. De positie van het AVNJ verstevigt wanneer, als gevolg van de oprichting van de Eenheidsbeweging-VNV in mei 1941, het Jong Dinaso en de Rex-Jeugd in Vlaanderen worden opgeslorpt. Vele hogere AVNJ-leiders zijn niettemin zeer wantrouwig. Ze vrezen een aantasting van het Groot-Nederlandse en christelijke gedachtegoed.

Uiteindelijk wordt op 8 juli 1941 een akkoord bereikt waarbij het AVNJ en de Vlaamsche Jeugd samensmelten tot de NSJV. In de praktijk blijft het AVNJ-kader gehandhaafd terwijl de minieme aanhang van de Vlaamsche Jeugd wordt opgeslorpt of uitgestoten. Zo wordt de NSJV de facto de jeugdbeweging van het VNV.

 

vorige | volgende

NEVB

Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond
Collaboratie
Groot-Nederland
Jeugdbeweging
Jong Dinaso
Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen
Vlaams Verbond van Katholieke Scouts
Vlaamsch Nationaal Verbond
Vlaamsche Jeugd

tijdlijn