5 december 1941 klik op de afbeelding om ze groter te maken

Flor Grammens wordt voorzitter van de heropgerichte Commissie voor Taaltoezicht.

De in 1932 opgerichte Commissie voor Taaltoezicht controleert de toepassing van de taalwetten in het bestuur, het gerecht en het onderwijs. Haar bevoegdheden zijn beperkt tot het geven van advies en het opvolgen van klachten. Mistoestanden op eigen initiatief onderzoeken en bestraffen kan ze niet. In feite heeft ze voor de oorlog nauwelijks enige slagkracht kunnen ontwikkelen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Commissie onder druk van de bezetter op 28 augustus 1940 opnieuw opgericht. Flor Grammens is lid en drijvende kracht. Hij dwingt in december 1941 een nieuw statuut af: de Commissie krijgt onderzoeksmogelijkheden, een staf van 36 leden en Grammens wordt voorzitter. Niettemin blijft de uitvoering van de aanbevelingen in handen van het Comité van de secretarissen-generaal.

Grammens verleent prioriteit aan het onderwijs in Brussel. Via controle op de taalverklaringen van de gezinshoofden wil hij kinderen verplichten school te lopen in hun moedertaal. Zo stelt hij vast dat van de 37.530 leerlingen in Franstalige klassen er 15.778 Nederlandstalig zijn. Een controle van het ministerie van Openbaar Onderwijs, met steun van de bezetter, houdt het op 6698 leerlingen. Uiteindelijk worden slechts enkele honderden leerlingen overgeplaatst. Bij de bevrijding wordt de Commissie afgeschaft en haar werk grotendeels ongedaan gemaakt.

 

vorige | volgende

NEVB

Brussel
Flor Grammens
Vaste Commissie voor Taaltoezicht

tijdlijn