CV - warmteverliezen

   
Download database
   
  Door aanklikken van de figuur laad u een access database in. Van deze database verwijdert u alle kamers. Door de invullend van alle tabellen, worden de verliezen in het woning berekend. Daarenboven wordt er opgegeven, welke gestandariseerde radiator er dient geplaatst om de opgegeven temperatuur te behalen. Succes.
  For download the data base, click the acces pictogram. The user has to delete all the rooms in table called 'kamers'. One can define all the data in alle the tables and run the query for thermal loss calculation.
   
   
Download program beschrijving
   
  De hiernaaststaande Word file bevat de achtergrondinformatie voor bovenstaande programma.
  Under construction (do not click)
 

rev.: 09/12/2001