Een volledige backup maken van mijn computer franz6, host=ulefr01_mint

Laatst verwerkt op 15-09-13 12:05:47 CEST door gebruiker ulefr01

Index

 1. Mijn partitietabel
 2. Al mijn procedures
  1. procedure tune_ext4
  2. procedure f6-t00
  3. procedure f6-t01
  4. procedure f6-t1
  5. procedure f6-t2
  6. procedure f6-t3
  7. procedure f6-t3-end
  8. procedure franz6-t00
  9. procedure franz6-t01
  10. procedure franz6-t1
  11. procedure franz6-t2
  12. procedure franz6-t3
  13. procedure franz6-t3-end
  14. procedure mntwincprep.sh
  15. procedure umntwincpend.sh
  16. procedure franz6-c
  17. procedure franz6-D
  18. procedure franz6-E
  19. procedure archive-mint-start
  20. procedure archive-mint-boot
  21. procedure archive-mint-root
  22. procedure archive-mint-home
 3. Het uiteindelijk resultaat
 4. De uitvoering in details

Partitietabel /dev/sda

# partition table of /dev/sda
unit: sectors

/dev/sda1 : start=   2048, size=509145088, Id= 7
/dev/sda2 : start=509147136, size=102399219, Id=8e
/dev/sda3 : start=611547136, size= 11386880, Id= 7
/dev/sda4 : start=622934016, size= 2207744, Id= 7, bootable

Partitietabel /dev/sdb

# partition table of /dev/sdb
unit: sectors

/dev/sdb1 : start=    1, size= 3953663, Id=83, bootable
/dev/sdb2 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sdb3 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sdb4 : start=    0, size=    0, Id= 0

Partitietabel /dev/sdc

# partition table of /dev/sdc
unit: sectors

/dev/sdc1 : start=   2048, size= 60602368, Id=8e
/dev/sdc2 : start= 60604416, size= 12120884, Id=8e
/dev/sdc3 : start= 72725300, size=415671869, Id=8e
/dev/sdc4 : start=    0, size=    0, Id= 0

Gebruikte bash/shell procedures

shell tune_ext4

# tune_ext4
ARGS=1
E_BADARGS=65
if [ $# -ne "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` device"
  exit $E_BADARGS
fi
device=$1	
echo 'tune_ext4'
echo '---------'
echo "device= $device"
echo "doe : tune2fs -O has_journal $device"
# verwijder de journal en maak er een ext2 bestandensysteem
tune2fs -O ^has_journal $device
echo "doe : e2fsck -f $device"
# check ext2 bestandensysteem op fouten en herstel ze 
e2fsck -f $device
echo "doe : tune2fs -J size=4 $device"
# hermaak journal en maak ext3
tune2fs -J size=4 $device
echo "doe : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 $device"
# maak een ext3 -6m om de 6 maanden hercheck bestandensysteem of -c 200 200 keren mounten vooraleer hercheck  
tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 $device
echo "doe : e2fsck -pfD $device"
# maak een ext4 bestandensystemm
e2fsck -pfD $device
echo 'gedaan !'
echo "device= $device" 
exit 0

shell f6-t00

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#

#!/bin/bash
#
# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
RES=1
echo "Terminal 0"
echo "----------"
date
#
pwd
#
vgchange -a y
#
(./franz6-t00 2>&1) | tee terminal_00.out
#
date
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

shell f6-t01

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#

#!/bin/bash
#
# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
RES=1
echo "Terminal 0"
echo "----------"
date
#
pwd
#
vgchange -a y
#
(./franz6-t01 2>&1) | tee terminal_01.out
#
date
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

shell f6-t1

#!/bin/bash
#
# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
RES=1
#
echo "Terminal 1"
echo "----------"
RES=1
date
#
pwd
#
# (franz6-t1 2>&1) | tee terminal_1.out
(./franz6-c 2>&1) | tee terminal_1.out
#
date
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

shell f6-t2

#!/bin/bash
#
# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
RES=1
#
echo "Terminal 2"
echo "----------"
date
#
pwd
#
(./franz6-t2 2>&1) | tee terminal_2.out
#
date
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

shell f6-t3

#!/bin/bash
#
# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
RES=1
#
echo "Terminal 3"
echo "----------"
date
#
pwd
#
(./franz6-t3 2>&1) | tee terminal_3.out
#
date
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

shell f6-t3-end

#!/bin/bash
#
# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
RES=1
#
#
echo "Terminal 3_end"
echo "--------------"
DATE="$(date +%Y%m%d)"
date
#
pwd
#
(./franz6-t3-end 2>&1) | tee terminal_3-end.out
#
cat terminal_00.out terminal_01.out terminal_1.out terminal_2.out terminal_3.out terminal_3-end.out >franz6-${DATE}.out
RES=0
#
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

shell franz6-t00

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#
echo "Terminal 0 start"
echo "-----------------"
DATE="$(date +%Y%m%d)"
date
echo "doe ntfsinfo -m /dev/sda3"
ntfsinfo -m /dev/sda3
echo "doe ntfsfix /dev/sda3"
ntfsfix /dev/sda3
echo "doe ntfsinfo -m /dev/sda4"
ntfsinfo -m /dev/sda4
echo "doe ntfsfix /dev/sda4"
ntfsfix /dev/sda4
#
# cd /media/EHD4P1/linuxmint
pwd
# tune ext4 partities
echo "doe tune_ext4 /dev/mapper/lxmintvg2-boot"
../tools/tune_ext4 /dev/mapper/lxmintvg2-boot
echo "doe tune_ext4 /dev/mapper/lxmintvg2-root"
../tools/tune_ext4 /dev/mapper/lxmintvg2-root
echo "doe tune_ext4 /dev/mapper/lxmintvg2-home"
../tools/tune_ext4 /dev/mapper/lxmintvg2-home
# backup mbr sda
echo "doe mv sda.mbr sda_"${DATE}".mbr"
mv sda.mbr sda_${DATE}.mbr
echo "doe mv sda65.mbr sda65_"${DATE}".mbr"
mv sda65.mbr sda65_${DATE}.mbr
echo "doe dd if=/dev/sda of=sda.mbr count=1 bs=512"
dd if=/dev/sda of=sda.mbr count=1 bs=512
echo "doe dd if=/dev/sda of=sda65.mbr count=65 bs=512"
dd if=/dev/sda of=sda65.mbr count=65 bs=512
# backup partitietabel"	
echo "doe mv parttblsda.sf parttblsda_"${DATE}".sf"
mv parttblsda.sf parttblsda_${DATE}.sf
echo "doe sfdisk -d /dev/sda >parttblsda.sf"
sfdisk -d /dev/sda >parttblsda.sf
#
# backup mbr sdb
echo "doe mv sdb.mbr sdb_"${DATE}".mbr"
mv sdb.mbr sdb_${DATE}.mbr
echo "doe mv sdb65.mbr sdb65_"${DATE}".mbr"
mv sdb65.mbr sdb65_${DATE}.mbr
echo "doe dd if=/dev/sdb of=sdb.mbr count=1 bs=512"
dd if=/dev/sdb of=sdb.mbr count=1 bs=512
echo "doe dd if=/dev/sdb of=sdb65.mbr count=65 bs=512"
dd if=/dev/sdb of=sdb65.mbr count=65 bs=512
# backup partitietabel"	
echo "doe mv parttblsdb.sf parttblsdb_"${DATE}".sf"
mv parttblsdb.sf parttblsdb_${DATE}.sf
echo "doe sfdisk -d /dev/sdb >parttblsdb.sf"
sfdisk -d /dev/sdb >parttblsdb.sf
#
# backup mbr sdc
echo "doe mv sdc.mbr sdc_"${DATE}".mbr"
mv sdc.mbr sdc_${DATE}.mbr
echo "doe mv sdc65.mbr sdc65_"${DATE}".mbr"
mv sdc65.mbr sdc65_${DATE}.mbr
echo "doe dd if=/dev/sdc of=sdc.mbr count=1 bs=512"
dd if=/dev/sdc of=sdc.mbr count=1 bs=512
echo "doe dd if=/dev/sdc of=sdc65.mbr count=65 bs=512"
dd if=/dev/sdc of=sdc65.mbr count=65 bs=512
# backup partitietabel"	
echo "doe mv parttblsdc.sf parttblsdc_"${DATE}".sf"
mv parttblsdc.sf parttblsdc_${DATE}.sf
echo "doe sfdisk -d /dev/sdc >parttblsdc.sf"
sfdisk -d /dev/sdc >parttblsdc.sf
#
#
#
date
#
echo "-----------------"
exit
#

shell franz6-t01

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#
echo "Terminal 0 start"
echo "-----------------"
DATE="$(date +%Y%m%d)"
date
if [ ! -e /mnt/tmp/dislocker-file ]
then
	../tools/mntwincprep.sh
fi 
echo "doe ntfsinfo -m /dev/loop0"
ntfsinfo -m /dev/loop0
echo "doe ntfsfix /dev/loop0"
ntfsfix /dev/loop0
#
# cd /media/EHD4P1/linuxmint
pwd
# tune ext4 partities
# backup mbr sda
# backup partitietabel"	
# backup mbr sdb
# backup partitietabel"	
#
# backup mbr sdc
# backup partitietabel"	
#
../tools/umntwincpend.sh
#
#
date
#
echo "-----------------"
exit
#

shell franz6-t1

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
echo "Terminal 1 output"
echo "-----------------"
date
#
pwd
#
#
fsarchiver -V
fsarchiver probe simple
# 
date
archive-franz6-C
#
date
echo "-----------------"
exit
#

shell franz6-t2

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#
echo "Terminal 2 output"
echo "-----------------"
date
# stty cols 180 rows 56
#
pwd
#
#
fsarchiver -V
fsarchiver probe simple
# 
date
./archive-franz6-D
#
date
echo "-----------------"
# 
date
./archive-franz6-E
#
date
echo "-----------------"
#setterm -dump 3
#mv screen.dump screen.dump3 
#
#clear
exit
#

shell franz6-t3

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
echo "Terminal 3 output"
echo "-----------------"
date
#
pwd
#
#
# 
date
./archive-mint-start lxmintvg2 /dev/sdc2
#
date
./archive-mint-boot lxmintvg2
date
./archive-mint-root lxmintvg2
date
./archive-mint-home lxmintvg2
date 
./archive-mint-end lxmintvg2 /dev/sdc2
echo "-----------------"
exit
#

shell franz6-t3-end

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#
echo "Terminal 3 end"
echo "-----------------"
DATE="$(date +%Y%m%d)"
DAT2="$(date --date="yesterday" +%Y%m%d)"
date
stty cols 180 rows 56
#
#rm outputs
pwd
#
#script -a -t output-t3-end
#
fsarchiver -V
# fsarchiver probe simple
#
date 
# /media/EHD4P1/linuxmint/archive-franz6-end
#
echo "-----------------"
#setterm -dump 3
#mv screen.dump screen.dump4
#cat screen.dump1 screen.dump2 screen.dump3 screen.dump4 >outputs
ls *${DATE}* -la --sort=n
ls *${DAT2}* -la --sort=n
#>>outputs
#cp outputs outputs-${DATE}
echo "---------------------------------------------------------------------------------------------"
exit
#

shell mntwincprep.sh

#!/bin/bash
sudo dislocker -v -V /dev/sda1 -p640717-239745-376475-360107-404932-570207-527956-490567 /mnt/tmp
# sudo mount -ovloop,rw /mnt/tmp/dislocker-file /mnt/winc
sudo losetup /dev/loop0 /mnt/tmp/dislocker-file

shell umntwincpend.sh

#!/bin/bash
sudo losetup -d /dev/loop0
sudo umount /mnt/tmpshell franz6-c

#!/bin/bash
#
FSAOPTS='-z7 -j3 -s 2000'        # options to pass to fsarchiver
BACKDIR='/media/EHD4P1/linuxmint'       # where to put the backup
BACKNAM='backup-C'   # name of the archive
DEVICE='loop0'

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi

# dislocker
dislocker -v -V /dev/sda1 -p640717-239745-376475-360107-404932-570207-527956-490567 /mnt/tmp
# sudo mount -ovloop,rw /mnt/tmp/dislocker-file /mnt/winc
losetup /dev/loop0 /mnt/tmp/dislocker-file


# echo "creation of the lvm snapshot was successfull"
echo "fsarchiver savefs -L${BACKNAM} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${DEVICE}"

# main command of the script that do the real stuff
if fsarchiver savefs -L${BACKNAM} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${DEVICE}
then
	echo "fsarchiver done"
#	echo "start md5sum"
#    md5sum ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa > ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.md5
    RES=0
else
    echo "fsarchiver failed"
    RES=1
fi

#
fsarchiver archinfo ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa 2>${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.info

losetup -d /dev/loop0
umount /mnt/tmp

exit ${RES}

shell archive-franz6-D

#!/bin/bash
#
FSAOPTS='-z7 -j3 -s 2000'        # options to pass to fsarchiver
BACKDIR='/media/EHD4P1/linuxmint'       # where to put the backup
BACKNAM='backup-D'   # name of the archive
DEVICE='sda3'

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi


# echo "creation of the lvm snapshot was successfull"
echo "fsarchiver savefs -L${BACKNAM} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${DEVICE}"

# main command of the script that do the real stuff
if fsarchiver savefs -L${BACKNAM} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${DEVICE}
then
	echo "fsarchiver done"
#	echo "start md5sum"
#    md5sum ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa > ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.md5
    RES=0
else
    echo "fsarchiver failed"
    RES=1
fi

#
fsarchiver archinfo ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa 2>${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.info
exit ${RES}

shell archive-franz6-E

#!/bin/bash
#
FSAOPTS='-z7 -j3 -s 2000'        # options to pass to fsarchiver
BACKDIR='/media/EHD4P1/linuxmint' #/mnt/sdb1/franz6 # /media/EHD4P1/franz4       # where to put the backup
BACKNAM='backup-E'   # name of the archive
DEVICE='sda4'

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi


# echo "creation of the lvm snapshot was successfull"
echo "fsarchiver savefs -L${BACKNAM} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${DEVICE}"

# main command of the script that do the real stuff
if fsarchiver savefs -L${BACKNAM} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${DEVICE}
then
	echo "fsarchiver done"
#	echo "start md5sum"
#    md5sum ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa > ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.md5
    RES=0
else
    echo "fsarchiver failed"
    RES=1
fi

#
fsarchiver archinfo ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa 2>${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.info
exit ${RES}

shell archive-mint-start

#!/bin/bash
#
ARGS=2
E_BADARGS=65
if [ $# -lt "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` volumegroup device"
  exit $E_BADARGS
fi
RES=1
volumegroup=$1
device=$2
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
echo "volumegroup =" $volumegroup
echo "device =" $device
# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
# TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi

# check the volumegroups 
vgscan
#
#vgreduce $VOLGROPO /dev/sdc2
#
vgextend $volumegroup $device
RES=0
exit ${RES}

shell archive-mint-boot

#!/bin/bash
#
VOLGROP='lxmintvg2'         # name of the volume group
ORIGVOL='boot'         # name of the logical volume to backup
SNAPVOL='mysnap'         # name of the snapshot to create
SNAPSIZ='6G'           # space to allocate for the snapshot in the volume group
FSAOPTS='-z7 -j3 -s 2000'        # options to pass to fsarchiver
# BACKDIR='/media/EHD4P1/linuxmint'       # where to put the backup
BACKNAM='backupboot'   # name of the archive

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
#

# check that the snapshot does not already exist
if [ -e "/dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}" ]
then
    echo "the lvm snapshot already exists, please destroy it by hand first"
    exit 1
fi

# create the lvm snapshot
if ! lvcreate -L${SNAPSIZ} -s -n ${SNAPVOL} /dev/${VOLGROP}/${ORIGVOL} >/dev/null 2>&1
then
    echo "creation of the lvm snapshot failed"
    exit 1
fi
echo "creation of the lvm snapshot was successfull"
echo "fsarchiver savefs -L${ORIGVOL} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}"
# main command of the script that do the real stuff
if fsarchiver savefs -L${ORIGVOL} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}
then
	echo "fsarchiver done"
# md5sum overbodig
#	echo "start md5sum"
#    md5sum ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa > ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.md5
    RES=0
else
    echo "fsarchiver failed"
    RES=1
fi

#
sync
#
# remove the snapshot
# if ! lvremove -vf /dev//${VOLGROP}/${SNAPVOL} >/dev/null 2>&1
echo -e "doe : lvremove -vf /dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}"
if ! lvremove -vf /dev//${VOLGROP}/${SNAPVOL} 
then
    echo "cannot remove the lvm snapshot"
    RES=1
fi
#
echo "fsarchiver archinfo"
fsarchiver archinfo ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa 2>${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.info
exit ${RES}

shell archive-mint-root

#!/bin/bash
#
VOLGROP='lxmintvg2'         # name of the volume group
ORIGVOL='root'         # name of the logical volume to backup
SNAPVOL='mysnap'         # name of the snapshot to create
SNAPSIZ='6G'           # space to allocate for the snapshot in the volume group
FSAOPTS='-z7 -j3 -s 2000'        # options to pass to fsarchiver
#BACKDIR='/media/EHD4P1/linuxmint'       # where to put the backup
BACKNAM='backuproot'   # name of the archive

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
#

# check that the snapshot does not already exist
if [ -e "/dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}" ]
then
    echo "the lvm snapshot already exists, please destroy it by hand first"
    exit 1
fi

# create the lvm snapshot
if ! lvcreate -L${SNAPSIZ} -s -n ${SNAPVOL} /dev/${VOLGROP}/${ORIGVOL} >/dev/null 2>&1
then
    echo "creation of the lvm snapshot failed"
    exit 1
fi
echo "creation of the lvm snapshot was successfull"
echo "fsarchiver savefs -L${ORIGVOL} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}"
# main command of the script that do the real stuff
if fsarchiver savefs -L${ORIGVOL} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}
then
	echo "fsarchiver done"
# md5sum overbodig
#	echo "start md5sum"
#    md5sum ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa > ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.md5
    RES=0
else
    echo "fsarchiver failed"
    RES=1
fi

#
sync
#
# remove the snapshot
if ! lvremove -vf /dev//${VOLGROP}/${SNAPVOL} >/dev/null 2>&1
then
    echo "cannot remove the lvm snapshot"
    RES=1
fi
#
echo "fsarchiver archinfo"
fsarchiver archinfo ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa 2>${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.info
exit ${RES}

shell archive-mint-home

#!/bin/bash
#
VOLGROP='lxmintvg2'         # name of the volume group
ORIGVOL='home'         # name of the logical volume to backup
SNAPVOL='mysnap'         # name of the snapshot to create
SNAPSIZ='6G'           # space to allocate for the snapshot in the volume group
FSAOPTS='-z7 -j3 -s 2000'        # options to pass to fsarchiver
#BACKDIR='/media/EHD4P1/linuxmint'       # where to put the backup
BACKNAM='backuphome'   # name of the archive

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
#

# check that the snapshot does not already exist
if [ -e "/dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}" ]
then
    echo "the lvm snapshot already exists, please destroy it by hand first"
    exit 1
fi

# create the lvm snapshot
if ! lvcreate -L${SNAPSIZ} -s -n ${SNAPVOL} /dev/${VOLGROP}/${ORIGVOL} >/dev/null 2>&1
then
    echo "creation of the lvm snapshot failed"
    exit 1
fi
echo "creation of the lvm snapshot was successfull"
echo "fsarchiver savefs -L${ORIGVOL} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}"
# main command of the script that do the real stuff
if fsarchiver savefs -L${ORIGVOL} ${FSAOPTS} ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/${VOLGROP}/${SNAPVOL}
then
	echo "fsarchiver done"
# md5sum overbodig
#	echo "start md5sum"
#    md5sum ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa > ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.md5
    RES=0
else
    echo "fsarchiver failed"
    RES=1
fi

#
sync
#
# remove the snapshot
if ! lvremove -vf /dev//${VOLGROP}/${SNAPVOL} >/dev/null 2>&1
then
    echo "cannot remove the lvm snapshot"
    RES=1
fi
#
echo "fsarchiver archinfo"
fsarchiver archinfo ${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa 2>${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.info
exit ${RES}

Het resultaat

Het resultaat met cijfers


externe harddisk 160GB/250GB/500GB/1,5TB

Datum = 2013-09-13


I) Startup in Windows 7
Vorige : Opkuis:

tune sda1
defrag c:

chkdsk c: x

20..../..../.... _

tune sda3
defrag d:

chkdsk d: x

20..../..../.... _

tune sda4
defrag e:

chkdsk e: x

20..../..../.... _20..../..../.... _

II) Startup Rescuecd Use stick Alter64 B + 5 use tab setkmap=be nodhcp use console in high resolution20..../..../.... 20..../..../....


mkdir /media /media/EHD4P1mount /dev/sdc1 /media/EHD4P1; cd /media/EHD4P1/linuxmintTerminal 0 ./f6-t00
x
./franz6-t00
tune sda3
ntfsfix /dev/sda3umount /media/EHD4P1
x


tune sda4
ntfsfix /dev/sda4shutdown -f -r now
x


tune sda2
../tools/tune_ext4 /dev/mapper/linux-linux_boot

tune sda2
../tools/tune_ext4 /dev/mapper/linux-linux_root


tune sda2
../tools/tune_ext4 /dev/mapper/linux-linux_home

III) Startup into linux
fsarchiver -V : __________________________ cd /media/EHD4P1/linuxmint/_

fsarchiver probe simple

_backup mbr

mv sda.mbr sda_ .mbr

_
“_20yymmdd


mv sda65.mbr sda65_ .mbr

_
dd if=/dev/sda of=sda.mbr count=1 bs=512

_

./f6-t01
x
dd if=/dev/sda of=sda65.mbr count=65 bs=512

_backup partitietabel


mv parttblsda.sf parttblsda_ .sf

_
Terminal 1 ./f6-t01 ./f6-t1 x ./franz6-t01 ./franz6-t1


sfdisk -d /dev/sda >parttblsda.sf

_
Terminal 2
./f6-t2 x
./franz6-t2
( restore mbr

Terminal 3
./f6-t3 x
./franz6-t3

dd if=sda.mbr of=/dev/sda )


Terminal 3
./f6-t3-end x
./franz6-t3-end
( restore partitietabel

sfdisk -f /dev/sda <parttblsda.sf )Partitie Type Command Start Ok files Directories Symlinks hardlnks specials starttime endtime duur term


./franz6-t01t0
Sda1 Ntfs ./franz6-c 178086 48819 60 39549 2 19:05:06 21:17:07 02:12:01 t1
Sda2 Linux-linux_boot Ext4 ./archive-mint-boot 229 4 0 0 0 19:06:57 19:07:13 00:00:16 t2
Sda2 Linux-linux_root Ext4 ./archive-mint-root 236080 26073 48734 15 3 19:07:13 19:32:04 00:24:51 t2
Sda2 Linux-linux_home ext4 ./archive-mint-home 33103 4374 36 18 34 19:32:04 19:49:22 00:17:18 t2
Sda3 PREOS Ntfs ./franz6-D 236 68 0 0 0 19:05:55 19:07:11 00:01:16 t3
Sda4 BDEDrive Ntfs ./franz6-E 63 63 0 0 0 19:07:11 19:07:41 00:00:30 t3

De uitvoering

De uiteindelijke uitvoering

Terminal 00 start

-----------------

Fri Sep 13 18:08:29 UTC 2013

doe ntfsinfo -m /dev/sda3

Volume Information

Name of device: /dev/sda3

Device state: 11

Volume Name: PREOS

Volume State: 91

Volume Version: 3.1

Sector Size: 512

Cluster Size: 512

Index Block Size: 4096

Volume Size in Clusters: 11386879

MFT Information

MFT Record Size: 1024

MFT Zone Multiplier: 0

MFT Data Position: 24

MFT Zone Start: 2097152

MFT Zone End: 3520511

MFT Zone Position: 2097152

Current Position in First Data Zone: 3520511

Current Position in Second Data Zone: 0

LCN of Data Attribute for FILE_MFT: 2097152

FILE_MFTMirr Size: 4

LCN of Data Attribute for File_MFTMirr: 946984

Size of Attribute Definition Table: 2560

FILE_Bitmap Information

FILE_Bitmap MFT Record Number: 6

State of FILE_Bitmap Inode: 80

Length of Attribute List: 0

Attribute List: (null)

Number of Attached Extent Inodes: 0

FILE_Bitmap Data Attribute Information

Decompressed Runlist: not done yet

Base Inode: 6

Attribute Types: not done yet

Attribute Name Length: 0

Attribute State: 3

Attribute Allocated Size: 1423360

Attribute Data Size: 1423360

Attribute Initialized Size: 1423360

Attribute Compressed Size: 0

Compression Block Size: 0

Compression Block Size Bits: 0

Compression Block Clusters: 0

doe ntfsfix /dev/sda3

Mounting volume... OK

Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.

NTFS volume version is 3.1.

NTFS partition /dev/sda3 was processed successfully.

doe ntfsinfo -m /dev/sda4

Volume Information

Name of device: /dev/sda4

Device state: 11

Volume Name: BDEDrive

Volume State: 91

Volume Version: 3.1

Sector Size: 512

Cluster Size: 4096

Index Block Size: 4096

Volume Size in Clusters: 275967

MFT Information

MFT Record Size: 1024

MFT Zone Multiplier: 0

MFT Data Position: 24

MFT Zone Start: 91932

MFT Zone End: 126427

MFT Zone Position: 91932

Current Position in First Data Zone: 126427

Current Position in Second Data Zone: 0

LCN of Data Attribute for FILE_MFT: 91932

FILE_MFTMirr Size: 4

LCN of Data Attribute for File_MFTMirr: 16

Size of Attribute Definition Table: 2560

FILE_Bitmap Information

FILE_Bitmap MFT Record Number: 6

State of FILE_Bitmap Inode: 80

Length of Attribute List: 0

Attribute List: (null)

Number of Attached Extent Inodes: 0

FILE_Bitmap Data Attribute Information

Decompressed Runlist: not done yet

Base Inode: 6

Attribute Types: not done yet

Attribute Name Length: 0

Attribute State: 3

Attribute Allocated Size: 36864

Attribute Data Size: 34496

Attribute Initialized Size: 34496

Attribute Compressed Size: 0

Compression Block Size: 0

Compression Block Size Bits: 0

Compression Block Clusters: 0

doe ntfsfix /dev/sda4

Mounting volume... OK

Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.

NTFS volume version is 3.1.

NTFS partition /dev/sda4 was processed successfully.

/media/EHD4P1/linuxmint

doe tune_ext4 /dev/mapper/lxmintvg2-boot

tune_ext4

---------

device= /dev/mapper/lxmintvg2-boot

doe : tune2fs -O has_journal /dev/mapper/lxmintvg2-boot

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)

doe : e2fsck -f /dev/mapper/lxmintvg2-boot

e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)

e2fsck: need terminal for interactive repairs

doe : tune2fs -J size=4 /dev/mapper/lxmintvg2-boot

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)

Creating journal inode: done

This filesystem will be automatically checked every 200 mounts or

180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

doe : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 /dev/mapper/lxmintvg2-boot

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)

Setting maximal mount count to 200

Setting interval between checks to 15552000 seconds

Setting reserved blocks percentage to 1% (2621 blocks)

doe : e2fsck -pfD /dev/mapper/lxmintvg2-boot

/dev/mapper/lxmintvg2-boot: 242/65536 files (0.8% non-contiguous), 11354/262144 blocks

gedaan !

device= /dev/mapper/lxmintvg2-boot

doe tune_ext4 /dev/mapper/lxmintvg2-root

tune_ext4

---------

device= /dev/mapper/lxmintvg2-root

doe : tune2fs -O has_journal /dev/mapper/lxmintvg2-root

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)

doe : e2fsck -f /dev/mapper/lxmintvg2-root

e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)

e2fsck: need terminal for interactive repairs

doe : tune2fs -J size=4 /dev/mapper/lxmintvg2-root

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)

Creating journal inode: done

This filesystem will be automatically checked every 200 mounts or

180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

doe : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 /dev/mapper/lxmintvg2-root

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)

Setting maximal mount count to 200

Setting interval between checks to 15552000 seconds

Setting reserved blocks percentage to 1% (34078 blocks)

doe : e2fsck -pfD /dev/mapper/lxmintvg2-root

/dev/mapper/lxmintvg2-root: 310900/851968 files (0.1% non-contiguous), 2988284/3407872 blocks

gedaan !

device= /dev/mapper/lxmintvg2-root

doe tune_ext4 /dev/mapper/lxmintvg2-home

tune_ext4

---------

device= /dev/mapper/lxmintvg2-home

doe : tune2fs -O has_journal /dev/mapper/lxmintvg2-home

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)

doe : e2fsck -f /dev/mapper/lxmintvg2-home

e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)

e2fsck: need terminal for interactive repairs

doe : tune2fs -J size=4 /dev/mapper/lxmintvg2-home

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)

Creating journal inode: done

This filesystem will be automatically checked every 200 mounts or

180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

doe : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 /dev/mapper/lxmintvg2-home

tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)

Setting maximal mount count to 200

Setting interval between checks to 15552000 seconds

Setting reserved blocks percentage to 1% (34078 blocks)

doe : e2fsck -pfD /dev/mapper/lxmintvg2-home

/dev/mapper/lxmintvg2-home: 38030/851968 files (0.4% non-contiguous), 2113129/3407872 blocks

gedaan !

device= /dev/mapper/lxmintvg2-home

doe mv sda.mbr sda_20130913.mbr

doe mv sda65.mbr sda65_20130913.mbr

doe dd if=/dev/sda of=sda.mbr count=1 bs=512

1+0 records in

1+0 records out

512 bytes (512 B) copied, 3.3978e-05 s, 15.1 MB/s

doe dd if=/dev/sda of=sda65.mbr count=65 bs=512

65+0 records in

65+0 records out

33280 bytes (33 kB) copied, 0.284809 s, 117 kB/s

doe mv parttblsda.sf parttblsda_20130913.sf

doe sfdisk -d /dev/sda >parttblsda.sf

doe mv sdb.mbr sdb_20130913.mbr

doe mv sdb65.mbr sdb65_20130913.mbr

doe dd if=/dev/sdb of=sdb.mbr count=1 bs=512

1+0 records in

1+0 records out

512 bytes (512 B) copied, 3.9879e-05 s, 12.8 MB/s

doe dd if=/dev/sdb of=sdb65.mbr count=65 bs=512

65+0 records in

65+0 records out

33280 bytes (33 kB) copied, 0.00177916 s, 18.7 MB/s

doe mv parttblsdb.sf parttblsdb_20130913.sf

doe sfdisk -d /dev/sdb >parttblsdb.sf

doe mv sdc.mbr sdc_20130913.mbr

doe mv sdc65.mbr sdc65_20130913.mbr

doe dd if=/dev/sdc of=sdc.mbr count=1 bs=512

1+0 records in

1+0 records out

512 bytes (512 B) copied, 9.4394e-05 s, 5.4 MB/s

doe dd if=/dev/sdc of=sdc65.mbr count=65 bs=512

65+0 records in

65+0 records out

33280 bytes (33 kB) copied, 0.0116324 s, 2.9 MB/s

doe mv parttblsdc.sf parttblsdc_20130913.sf

doe sfdisk -d /dev/sdc >parttblsdc.sf

Fri Sep 13 18:09:10 UTC 2013

-----------------

Terminal 01 start

-----------------

vr sep 13 18:59:53 CEST 2013

doe ntfsinfo -m /dev/loop0

Volume Information

Name of device: /dev/loop0

Device state: 11

Volume Name:

Volume State: 27

Volume Version: 3.1

Sector Size: 512

Cluster Size: 4096

Index Block Size: 4096

Volume Size in Clusters: 63643135

MFT Information

MFT Record Size: 1024

MFT Zone Multiplier: 0

MFT Data Position: 24

MFT Zone Start: 786432

MFT Zone End: 8741823

MFT Zone Position: 786432

Current Position in First Data Zone: 8741823

Current Position in Second Data Zone: 0

LCN of Data Attribute for FILE_MFT: 786432

FILE_MFTMirr Size: 4

LCN of Data Attribute for File_MFTMirr: 16

Size of Attribute Definition Table: 2560

FILE_Bitmap Information

FILE_Bitmap MFT Record Number: 6

State of FILE_Bitmap Inode: 80

Length of Attribute List: 0

Attribute List: (null)

Number of Attached Extent Inodes: 0

FILE_Bitmap Data Attribute Information

Decompressed Runlist: not done yet

Base Inode: 6

Attribute Types: not done yet

Attribute Name Length: 0

Attribute State: 3

Attribute Allocated Size: 7958528

Attribute Data Size: 7955392

Attribute Initialized Size: 7955392

Attribute Compressed Size: 0

Compression Block Size: 0

Compression Block Size Bits: 0

Compression Block Clusters: 0

doe ntfsfix /dev/loop0

Mounting volume... OK

Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.

Checking the alternate boot sector... OK

NTFS volume version is 3.1.

NTFS partition /dev/loop0 was processed successfully.

/media/EHD4P1/linuxmint

vr sep 13 18:59:55 CEST 2013

-----------------

doe ../tools/umntwincpend.sh

-----------------

Terminal 1 output

-----------------

vr sep 13 19:05:06 CEST 2013

/media/EHD4P1/linuxmint

fsarchiver savefs -Lbackup-C -z7 -j3 -s 2000 backup-C-20130913-19h05.fsa /dev/loop0

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=178086, directories=48819, symlinks=60, hardlinks=39549, specials=2

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

Vr sep 13 21:17:07 CEST 2013

-----------------

Terminal 2 output

-----------------

vr sep 13 19:05:49 CEST 2013

/media/EHD4P1/linuxmint

fsarchiver 0.6.15 (2012-06-02)

[======DISK======] [=============NAME==============] [====SIZE====] [MAJ] [MIN]

[sda ] [WDC WD3200BEKT-7 ] [ 298.09 GB] [ 8] [ 0]

[sdb ] [3A ] [ 232.89 GB] [ 8] [ 16]

[sdc ] [41AS ] [ 1.36 TB] [ 8] [ 32]


[=====DEVICE=====] [==FILESYS==] [======LABEL======] [====SIZE====] [MAJ] [MIN]

[loop0 ] [ntfs ] [<unknown> ] [ 242.78 GB] [ 7] [ 0]

[sda1 ] [<unknown> ] [<unknown> ] [ 242.78 GB] [ 8] [ 1]

[sda2 ] [LVM2_member] [<unknown> ] [ 48.83 GB] [ 8] [ 2]

[sda3 ] [ntfs ] [PREOS ] [ 5.43 GB] [ 8] [ 3]

[sda4 ] [ntfs ] [BDEDrive ] [ 1.05 GB] [ 8] [ 4]

[sdb1 ] [LVM2_member] [<unknown> ] [ 28.90 GB] [ 8] [ 17]

[sdb2 ] [<unknown> ] [<unknown> ] [ 5.78 GB] [ 8] [ 18]

[sdb3 ] [<unknown> ] [<unknown> ] [ 198.21 GB] [ 8] [ 19]

[sdc1 ] [vfat ] [EHD4P1 ] [ 1.15 TB] [ 8] [ 33]

[sdc2 ] [LVM2_member] [<unknown> ] [ 109.86 GB] [ 8] [ 34]

[sdc3 ] [ntfs ] [<unknown> ] [ 108.11 GB] [ 8] [ 35]

[dm-0 ] [ext4 ] [<unknown> ] [ 13.00 GB] [254] [ 0]

[dm-1 ] [ext4 ] [<unknown> ] [ 13.00 GB] [254] [ 1]

[dm-2 ] [ext4 ] [<unknown> ] [ 1.00 GB] [254] [ 2]

[dm-3 ] [swap ] [<unknown> ] [ 752.00 MB] [254] [ 3]

[dm-4 ] [ext4 ] [<unknown> ] [ 15.00 GB] [254] [ 4]

[dm-5 ] [ext4 ] [<unknown> ] [ 15.00 GB] [254] [ 5]

[dm-6 ] [swap ] [<unknown> ] [ 752.00 MB] [254] [ 6]

[dm-7 ] [ext4 ] [<unknown> ] [ 1.00 GB] [254] [ 7]

vr sep 13 19:05:55 CEST 2013

fsarchiver savefs -Lbackup-D -z7 -j3 -s 2000 /media/EHD4P1/linuxmint/backup-D-20130913-19h05.fsa /dev/sda3

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=236, directories=68, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

vr sep 13 19:07:11 CEST 2013

-----------------

vr sep 13 19:07:11 CEST 2013

fsarchiver savefs -Lbackup-E -z7 -j3 -s 2000 /media/EHD4P1/linuxmint/backup-E-20130913-19h07.fsa /dev/sda4

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=63, directories=63, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

vr sep 13 19:07:41 CEST 2013

-----------------

Terminal 3 output

-----------------

vr sep 13 19:06:52 CEST 2013

/media/EHD4P1/linuxmint

vr sep 13 19:06:52 CEST 2013

volumegroup = lxmintvg2

device = /dev/sdc2

Reading all physical volumes. This may take a while...

Found volume group "lxmintvg2" using metadata type lvm2

Found volume group "linux" using metadata type lvm2

Volume group "lxmintvg2" successfully extended

vr sep 13 19:06:57 CEST 2013

creation of the lvm snapshot was successfull

fsarchiver savefs -Lboot -z7 -j3 -s 2000 backupboot-20130913-19h06.fsa /dev/lxmintvg2/mysnap

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=229, directories=4, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

doe : lvremove -vf /dev/lxmintvg2/mysnap

Using logical volume(s) on command line

Archiving volume group "lxmintvg2" metadata (seqno 87).

Removing snapshot mysnap

Found volume group "lxmintvg2"

Found volume group "lxmintvg2"

Loading lxmintvg2-boot table (254:2)

Loading lxmintvg2-mysnap table (254:8)

lxmintvg2/snapshot0 already not monitored.

Suspending lxmintvg2-boot (254:2) with device flush

Suspending lxmintvg2-mysnap (254:8) with device flush

Suspending lxmintvg2-boot-real (254:9) with device flush

Suspending lxmintvg2-mysnap-cow (254:10) with device flush

Found volume group "lxmintvg2"

Resuming lxmintvg2-mysnap-cow (254:10)

Resuming lxmintvg2-boot-real (254:9)

Resuming lxmintvg2-mysnap (254:8)

Removing lxmintvg2-mysnap-cow (254:10)

Found volume group "lxmintvg2"

Resuming lxmintvg2-boot (254:2)

Removing lxmintvg2-boot-real (254:9)

Found volume group "lxmintvg2"

Removing lxmintvg2-mysnap (254:8)

Releasing logical volume "mysnap"

Creating volume group backup "/etc/lvm/backup/lxmintvg2" (seqno 89).

Logical volume "mysnap" successfully removed

fsarchiver archinfo

vr sep 13 19:07:13 CEST 2013

creation of the lvm snapshot was successfull

fsarchiver savefs -Lroot -z7 -j3 -s 2000 backuproot-20130913-19h07.fsa /dev/lxmintvg2/mysnap

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=236080, directories=26073, symlinks=48734, hardlinks=15, specials=3

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

fsarchiver archinfo

vr sep 13 19:32:04 CEST 2013

creation of the lvm snapshot was successfull

fsarchiver savefs -Lhome -z7 -j3 -s 2000 backuphome-20130913-19h32.fsa /dev/lxmintvg2/mysnap

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=33103, directories=4374, symlinks=36, hardlinks=18, specials=34

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

fsarchiver archinfo

vr sep 13 19:49:22 CEST 2013

volumegroup = lxmintvg2

device = /dev/sdc2

Reading all physical volumes. This may take a while...

Found volume group "lxmintvg2" using metadata type lvm2

Found volume group "linux" using metadata type lvm2

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 linux lvm2 a-- 48,82g 17,09g

/dev/sdb1 lxmintvg2 lvm2 a-- 28,89g 1,16g

/dev/sdc2 lxmintvg2 lvm2 a-- 109,86g 109,86g

Removed "/dev/sdc2" from volume group "lxmintvg2"

Reading all physical volumes. This may take a while...

Found volume group "lxmintvg2" using metadata type lvm2

Found volume group "linux" using metadata type lvm2

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda2 linux lvm2 a-- 48,82g 17,09g

/dev/sdb1 lxmintvg2 lvm2 a-- 28,89g 1,16g

/dev/sdc2 lvm2 a-- 109,86g 109,86g

-----------------

Terminal 3 end

-----------------

vr sep 13 21:22:18 CEST 2013

/media/EHD4P1/linuxmint

fsarchiver 0.6.15 (2012-06-02)

vr sep 13 21:22:18 CEST 2013

-----------------

-rwxr-xr-x 1 root root 18820358 sep 13 19:07 backupboot-20130913-19h06.fsa

-rwxr-xr-x 1 root root 729 sep 13 19:07 backupboot-20130913-19h06.info

-rwxr-xr-x 1 root root 2097151897 sep 13 19:27 backup-C-20130913-19h05.f01

-rwxr-xr-x 1 root root 2097060030 sep 13 19:40 backup-C-20130913-19h05.f02

-rwxr-xr-x 1 root root 2097119712 sep 13 19:52 backup-C-20130913-19h05.f03

-rwxr-xr-x 1 root root 2096917117 sep 13 19:57 backup-C-20130913-19h05.f04

-rwxr-xr-x 1 root root 2097149473 sep 13 20:08 backup-C-20130913-19h05.f05

-rwxr-xr-x 1 root root 2097086605 sep 13 20:30 backup-C-20130913-19h05.f06

-rwxr-xr-x 1 root root 2097092228 sep 13 20:39 backup-C-20130913-19h05.f07

-rwxr-xr-x 1 root root 2097055992 sep 13 20:44 backup-C-20130913-19h05.f08

-rwxr-xr-x 1 root root 2097121959 sep 13 20:48 backup-C-20130913-19h05.f09

-rwxr-xr-x 1 root root 2097102027 sep 13 20:54 backup-C-20130913-19h05.f10

-rwxr-xr-x 1 root root 2096890038 sep 13 21:00 backup-C-20130913-19h05.f11

-rwxr-xr-x 1 root root 2096984585 sep 13 21:04 backup-C-20130913-19h05.f12

-rwxr-xr-x 1 root root 2097029018 sep 13 21:09 backup-C-20130913-19h05.f13

-rwxr-xr-x 1 root root 2097088618 sep 13 21:13 backup-C-20130913-19h05.f14

-rwxr-xr-x 1 root root 1569491885 sep 13 21:17 backup-C-20130913-19h05.f15

-rwxr-xr-x 1 root root 2096923226 sep 13 19:19 backup-C-20130913-19h05.fsa

-rwxr-xr-x 1 root root 715 sep 13 21:17 backup-C-20130913-19h05.info

-rwxr-xr-x 1 root root 491270354 sep 13 19:06 backup-D-20130913-19h05.fsa

-rwxr-xr-x 1 root root 705 sep 13 19:07 backup-D-20130913-19h05.info

-rwxr-xr-x 1 root root 175185951 sep 13 19:07 backup-E-20130913-19h07.fsa

-rwxr-xr-x 1 root root 708 sep 13 19:07 backup-E-20130913-19h07.info

-rwxr-xr-x 1 root root 2096955295 sep 13 19:43 backuphome-20130913-19h32.f01

-rwxr-xr-x 1 root root 1990052498 sep 13 19:49 backuphome-20130913-19h32.f02

-rwxr-xr-x 1 root root 2097045008 sep 13 19:38 backuphome-20130913-19h32.fsa

-rwxr-xr-x 1 root root 729 sep 13 19:49 backuphome-20130913-19h32.info

-rwxr-xr-x 1 root root 2097116773 sep 13 19:29 backuproot-20130913-19h07.f01

-rwxr-xr-x 1 root root 995842119 sep 13 19:31 backuproot-20130913-19h07.f02

-rwxr-xr-x 1 root root 2097117681 sep 13 19:20 backuproot-20130913-19h07.fsa

-rwxr-xr-x 1 root root 731 sep 13 19:32 backuproot-20130913-19h07.info

-rwxr-xr-x 1 root root 259 sep 12 20:18 parttblsda_20130913.sf

-rwxr-xr-x 1 root root 259 sep 12 20:18 parttblsdb_20130913.sf

-rwxr-xr-x 1 root root 252 sep 12 20:18 parttblsdc_20130913.sf

-rwxr-xr-x 1 root root 512 sep 12 20:18 sda_20130913.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 33280 sep 12 20:18 sda65_20130913.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 512 sep 12 20:18 sdb_20130913.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 33280 sep 12 20:18 sdb65_20130913.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 512 sep 12 20:18 sdc_20130913.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 33280 sep 12 20:18 sdc65_20130913.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 259 sep 12 20:15 parttblsda_20130912.sf

-rwxr-xr-x 1 root root 259 sep 12 20:15 parttblsdb_20130912.sf

-rwxr-xr-x 1 root root 252 sep 12 20:15 parttblsdc_20130912.sf

-rwxr-xr-x 1 root root 512 sep 12 20:15 sda_20130912.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 33280 sep 12 20:15 sda65_20130912.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 512 sep 12 20:15 sdb_20130912.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 33280 sep 12 20:15 sdb65_20130912.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 512 sep 12 20:15 sdc_20130912.mbr

-rwxr-xr-x 1 root root 33280 sep 12 20:15 sdc65_20130912.mbr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Laatst gewijzigd: maandag 31 mei 2021 22:07
Copyright � 2021 - Franz Ulenaers (email : franz.ulenaers@telenet.be)