Linux Router : Computer 80486 DX2


Deze Linux Pc is direct verbonden met de kabelmodem van Telenet via de eerste ethernetkaart eth0, de tweede ethernetkaart is verbonden met de HUB waar momenteel 2 PC's mee verbonden zijn. Deze PC's maken deel uit van een lokaal netwerk en hebben een onzichtbare toegang tot het internet via deze firewall. Deze PC's zijn onbereikbaar voor het internet en veilig voor hackers daar ze een lokaal IP adres hebben !

De volgende services zijn ingesteld op deze Computer :
Deze Router werd vervangen door de USR Robotics USR808054.


Computer 1


Zonder Bootmanager.
Doet dienst als File Server.


Computer 2


Gebruikt de bootmanager GRUB (meegeleverd met RedHat 7, 8 en 9).
De volgende operating systemen worden gebruikt :

Deze Pc bevat één harde schijf :
harde schijf 1 - Computer 2
/dev/hda 80.0 GB 80.026.361.856 bytes


harde schijf 1 : koppen - sectoren/spoor - cylinders - sectoren
koppen sectoren/spoor cylinders sectoren
255 63 9.729 156.301.488


Harde schijf 1 van Computer 2 :
harde schijf 1 : fdisk - Start en Einde in cylinders
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hda1
1 10 80.293+ 83 Linux
/dev/hda2 * 11 2.411 19.286.032+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3
2.412 4.812 19.286.032+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda4
4.813 9.729 39.495.802+ 5 Uitgebreid (Extended)
/dev/hda5
4.813 5.333 4.184.901+ b Win95 FAT32
/dev/hda6
5.334 5.461 1.028.128+ 82 Linux wisselgeheugen
/dev/hda7
5.462 6.885 11.438.248+ 83 Linux
/dev/hda8
6.886 7.139 2.040.223+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda9
7.140 9.729 20.804.143+ c Win95 FAT32 (LBA)


In sectoren van 512 bytes :
harde schijf 1 : fdisk - Start en Einde in sectoren
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hda1
63 160.649 80.293+ 83 Linux
/dev/hda2 * 160.650 38.732.714 19.286.032+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3
38.732.715 77.304.779 19.286.032+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda4
77.304.780 156.296.384 39.495.802+ 5 Uitgebreid (Extended)
/dev/hda5
77.304.843 85.674.644 4.184.901+ b Win95 FAT32
/dev/hda6
85.674.708 87.730.964 1.028.128+ 82 Linux wisselgeheugen
/dev/hda7
87.731.028 110.607.524 11.438.248+ 83 Linux
/dev/hda8
110.607.588 114.688.034 2.040.223+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda9
114.688.098 156.296.384 20.804.143+ c Win95 FAT32 (LBA)Computer 3


Gebuikt de bootmanager LILO (meegeleverd met RedHat).
De volgende operating systemen worden gebruikt :

Deze Pc bevat 3 harde schijven :
harde schijven - Computer 3
/dev/hda 15.0 GB 15.020.157.984 bytes
/dev/hdb 853 MB 853.622.784 bytes
/dev/hdc 2.577 MB 2.577.383.424 bytes


harde schijven : koppen - sectoren/spoor - cylinders - sectoren
schijf koppen sectoren/spoor cylinders sectoren
schijf 1 64 63 7.276 29.336.832
schijf 2 32 63 827 1.667.232
schijf 3 64 63 1.248 5.033.952
Harde Schijf 1 van Computer 3 :
harde schijf 1 : fdisk - Start en Einde in cylinders
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hda1 * 1 1.016 2.048.224+ 6 FAT16
/dev/hda2 * 1.017 2.032 2.048.256 83 Linux
/dev/hda3
2.033 3.048 2.048.256 e Win95 FAT16 (LBA)
/dev/hda4
3.049 7.276 8.523.648 5 Uitgebreid (Extended)
/dev/hda5 * 3.049 4.064 2.048.224+ 6 FAT16
/dev/hda6
4.065 5.081 2.049.957 6 FAT16
/dev/hda7
5.082 6.098 2.049.957 6 FAT16
/dev/hda8
6.099 7.211 2.243.776+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda9
7.212 7.276 131.008+ 82 Linux wisselgeheugen


In sectoren van 512 bytes :
harde schijf 1 : fdisk - Start en Einde in sectoren
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hda1 * 63 4.096.511 2.048.224+ 6 FAT16
/dev/hda2 * 4.096.512 8.193.023 2.048.256 83 Linux
/dev/hda3
8.193.024 12.289.535 2.048.256 e Win95 FAT16 (LBA)
/dev/hda4
12.289.536 29.336.831 8.523.648 5 Uitgebreid (Extended)
/dev/hda5 * 12.289.599 16.386.047 2.048.224+ 6 FAT16
/dev/hda6
16.386.678 20.486.591 2.049.957 6 FAT16
/dev/hda7
20.487.222 24.587.135 2.049.957 6 FAT16
/dev/hda8
24.587.199 29.074.751 2.243.776+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda9
29.074.815 29.336.831 131.008+ 82 Linux wisselgeheugen
Harde schijf 2 van Computer 3 :
harde schijf 2 : fdisk - Start en Einde in cylinders
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hdb1 * 1 827 833.584+ b Win95 FAT32


In sectoren van 512 bytes :
harde schijf 2 : fdisk - Start en Einde in sectoren
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hdb1 * 63 1.667.231 833.584+ b Win95 FAT32
Harde schijf 3 van Computer 3 :
harde schijf 3 : fdisk - Start en Einde in cylinders
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hdc1 * 1 1.164 2.346.592+ 83 Linux
/dev/hdc2
1.165 1.248 169.344 82 Linux wisselgeheugen


In sectoren van 512 bytes :
harde schijf 3 : fdisk - Start en Einde in sectoren
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hdc1 * 63 4.693.247 2.346.592+ 83 Linux
/dev/hdc2
4.693.248 5.031.935 169.344 82 Linux wisselgeheugen

LINUX

GRUB

De GRUB Boot Manager werd gebruikt voor Computer 2. Een ander alternatief was om de LILO Bootloader te gebruiken.

Opzetten van GRUB.CONF :


LILO

De LILO Boot Manager werd gebruikt voor Computer 3.

Opzetten van LILO.CONF in directory /etcUitvoeren van lilo (commando bevindt zich in de /sbin directory) :Linux kent de volgende file systemen :
Zie de l-command optie van de Linux utility FDISK , deze lijst bevat de verschillende types van partitie :
zie : lijst types 

Fdisk utility van Linux werd gebruikt om de partitie tabel op te zetten, dit omdat deze utility meestal alle file systemen aankan. (wat zeker niet kan gezegd worden van het FDisk programma meegeleverd met Windows 98)

Laptop

Bios  : Phoenix BIOS Setup utility  , BIOS Version 0F07.P00 KBC Version 3308
Bootmanager : GRUB

Deze Pc bevat één harde schijf :
harde schijf 1 - Laptop
/dev/hda 60.0 GB 60.060.155.904 bytes


harde schijf 1 : koppen - sectoren/spoor - cylinders - sectoren
koppen sectoren/spoor cylinders sectoren
255 63 7.301 117.304.992

1 cylinder op harde schijf 1 bevat 16065 sectoren.
Een partititetabel is altijd te vinden in een sector dat een veelvoud is van één cylinder op de harde schijf (in feite de volgende sector ; +1). 

Harde schijf 1 van Laptop :
harde schijf 1 : fdisk - Start en Einde in cylinders
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hda1 *
1 1825 14.659.281
 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 * 1826 3.528
13.679.347+ 83
Linux
/dev/hda3
3.529 7.301 30.306.622+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5
3.529 4.745 9.775.521
b Win95  FAT32
/dev/hda6 *
4.746 6.532 14.354.046 
83 Linux
/dev/hda7
6.533 6.630   787.153+ 82 Linux wisselgeheugen
/dev/hda8
6.631 6.758 1.028.128+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda9
6.759 7.301  4.361.616
1c Hidden Win95 FAT32 (LBA)


Harde schijf 1 van Laptop in sectoren van 512 bytes :
harde schijf 1 : fdisk - Start en Einde in sectoren
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hda1 *
63 29.318.624 14.659.281
 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 * 29.318.625
56.677.319
56.677.319
83
Linux
/dev/hda3
56.677.320 117.290.564 30.306.622+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5
56.677.383 76.228.488  9.775.521
b Win95 FAT32
/dev/hda6 *
76.228.488 104.936.579 14.354.046
83 Linux
/dev/hda7
104.936.643 106.510.949  787.153+ 82 Linux swap
/dev/hda8
106.511.013 108.567.269 1.028.128+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda9
108.567.333 117.290.564 4.361.616
1c Hidden W95 FAT32 (LBA)

Uitleg bij deze partitietabel
 1. Eerste deel van deze partitietabel bevindt zich in de eerste sector van /dev/hda op locatie x'1BE'
          pt1 op te halen met commando : dd if=/dev/hda of=pt1 count=1
                zie : sector met partitietabel 1
partitietabel gedeelte bevindt zich op locatie x'1BE' tot en met x'1FD'
commando hexcat pt1

partitie  1
80
01
01
00
07
FE
FF
FF 3F
00
00
00
A2
5D
BF
01
partitie 2 
80
FE
FF
FF
83
FE
FF
FF
E1
5D
BF
01
E7
75
A1
01
partitie 3
00
FE
FF
FF
0F
FE
FF
FF
C8
D3
60
03
7D
E2
9C
03
partitie 4
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Dit zijn 4 rijen ; iedere rij representeert een partitie.
1e byte van iedere rij stelt de bootflag voor. Deze is 80 voor een bootable partitie en 00 voor een niet bootable partitie
Maximaal kun je vier partities hebben, de zogenaamde primary partities.
De eerste twee zijn primary partities , de derde is hier een extended partitie, de vierde partitie wordt hier niet gebruikt.
 1. partitie 1
80                 is een bootable partitie
01 01 00       start op 1e cylinder, 1e head sector 0 (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)
07                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type HPFS/NTFS
                     dit is mijn Windows XP partitie (dit is schijf C: in Windows XP)
FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)
3F 00 00 00  start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst
                      dit is omgekeerd : 00 00 00 3F of hexadecimaal x'0000003F' of 3x16+15 of decimaal 63
A2 5D BF 01 grootte partitie in sectoren, notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst
                     dit is omgekeerd : 01 BF 5D A2 of hexadecimaal x'01BF5DA2' of
                     0x16^7+1x16^6+11x16^5+15x16^4+5x16^3+13x16^2+10x16+2 of decimaal 29.318.562
Start sector partitie 1 is dus sector 63 ,
de eind sector partitie 1 is begin sector + grootte van partitie in sectoren - 1 of 63 + 29.318.562 - 1 of 29.318.624
  1. partitie 2
                80                  is een bootable partitie
                FE FF FF      start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)
        83                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type Linux
                             dit is mijn Linux partitie, hier wordt nog niet gespecifieerd of je filesysteem Ext2, Ext3 of Reiserfs is.
        FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)
        E1 5D BF 01 start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst
                              dit is omgekeerd : 01 BF 5D E1 of hexadecimaal x'01BF5DE1' of
                                     0x16^7+1x16^6+11x16^5+15x16^4+5x16^3+13x16^2+14x16+1 of decimaal 29.318.625
        E7 75 A1 01 eind sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst
                             dit is omgekeerd : 01 A1 75 E7 of hexadecimaal x'01A175E7' of
                             0x16^7+1x16^6+10x16^5+1x16^4+7x16^3+5x16^2+14x16+7 of decimaal 27.358.695
        Start sector partitie 2 is dus sector 29.318.625 ,
        de eind sector partitie 2 is begin sector + grootte van partitie in sectoren - 1 of 29.318.625 + 27.358.695 - 1 of 56.677.319
 1. partitie 3 
00                 deze partitie is niet bootable
FE FF FF      start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)
0F                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type W95 Ext'd (LBA) of een Extended partitie
                     In feite is deze partitie geen eigenlijke partitie is omdat deze partitie verder onderverdeeld wordt in zogenaamde logische partities
FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)
C8 D3 60 03 start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst
                      dit is omgekeerd : 03 60 D3 C8 of hexadecimaal x'0360D3C8' of
                          
0x16^7+3x16^6+6x16^5+0x16^4+13x16^3+3x16^2+12x16+8 of decimaal 56.677.320
7D E2 9C 03 eind sector notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst
                     dit is omgekeerd : 03 9C E2 7D of hexadecimaal x'039CE27D' of
                     0x16^7+3x16^6+9x16^5+12x16^4+14x16^3+2x16^2+7x16+13 of decimaal 60.613.245
Start sector partitie 3 is dus sector 56.677.320 ,        
de eind sector partitie 3 is begin sector + grootte van partitie in sectoren - 1 of 56.677.320 + 60.613.245 - 1 of 117.290.564  
               
 1. Een tweede partitietabel bevindt zich in de eerste sector van de extended partitie op locatie x'1BE' of start sector van /dev/hda5 - 63 , dit is 56.677.383 - 63 ofwel sector 56.677.320; dit is op eerste sector van cylinder 3528 .
          pt2 op te halen met commando : dd if=/dev/hda3 of=pt2 count=1
                           ofwel met commando : dd if=/dev/hda of=pt2 skip=56677320 count=1
                zie : sector met partitetabel 2
partitietabel gedeelte bevindt zich op locatie x'1BE' tot en met x'1FD'
commando hexcat pt2

 1
00
FE
FF
FF
0B
FE
FF
FF 3F
00
00
00
42
53
2A
01
 2 
00
FE
FF
FF
05
FE
FF
FF
81
53
2A
01
3B
0D
B6
01
 3
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 4
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

dit zijn terug vier rijen , enkel de twee eerste worden gebruikt.
De eerste rij is de logische partitie en de tweede is de uitgebreide partitie.
 1. rij 1
        00                  dit is geen bootable partitie
        FE FF FF      start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)
        0B                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type W95 FAT32
                             dit is een FAT32 partitie (dit is schijf D: in Windows XP).
        FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)
        3F 00 00 00  start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst
         
                     dit is omgekeerd : 00 00 00 3F of hexadecimaal x'0000003F' of 3x16+15 of decimaal 63
        42 53 2A 01  grootte partitie in sectoren, notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst
                             dit is omgekeerd : 01 2A 53 42 of hexadecimaal x'012A5342' of
                             0x16^7+1x16^6+2x16^5+10x16^4+5x16^3+3x16^2+4x16+2 of decimaal 19.551.042
        Start sector partitie 5 is dus sector startsector van extended partitie in vorige partitietabel (=partitabel 1) + 63 , of
        56.677.320 + 63 of  56.677.383
        de eind sector partitie 5 is begin sector + grootte van partitie in sectoren - 1 of 56.677.383 + 19.551.042 - 1 of 76.228.424
 1. rij 2
        00                 dit is geen bootable partitie
        FE FF FF      start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)
        05                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type Extended
                             dit is een extended partitie, dit wil zeggen dat er nog logische partities volgen
        FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)
        81 53 2A 01  start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst
                             dit is omgekeerd : 01 2A 53 81 of hexadecimaal x'012A5381' of                                                           
                             0x16^7+1x16^6+2x16^5+10x16^4+5x16^3+3x16^2+8x16+1 of decimaal 19.551.105
         De start sector van deze extended partitie is dan 56.677.320 + 19.551.105 of 76.228.425
        3B 0D B6 01 grootte van deze partitie in sectoren, notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....
                             hoogste laatst
                             dit is omgekeerd : 01 B6 0D 3B of hexadecimaal x'01B60D3B' of
                             0x16^7+1x16^6+11x16^5+6x16^4+0x16^3+13x16^2+3x16+11 of decimaal 28.708.155
                             De eind sector van deze extended partitie is start sector + grootte van deze partitie - 1 ,
                             of 76.228.425 + 28.708.155 - 1 of 104.936.579  
 
 1. De derde partitietabel bevindt zich in de eerste sector van de extended partitie van partitietabel 2 op locatie x'1BE' of start sector van /dev/hda6 - 63 , dit is 76.228.488 - 63 ofwel 76.228.425 ; dit is de eerste sector van cylinder 4745.
        pt3 op te halen met commando : dd if=/dev/hda of=pt3 skip=76228425 count=1
                zie : sector met partitietabel 3
partitietabel gedeelte bevindt zich op locatie x'1BE' tot en met x'1FD'
commando hexcat pt3

 1
80
FE
FF
FF
83
FE
FF
FF 3F
00
00
00
FC
0C
B6
01
 2 
00
FE
FF
FF
05
FE
FF
FF
BC
60
E0
02
E2
05
18
00
 3
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 4
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

dit zijn terug vier rijen , enkel de twee eerste worden gebruikt.
De eerste rij is de logische partitie en de tweede is de uitgebreide partitie.
   1. rij 1

80                 dit is een bootable logische partitie

FE FF FF     start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt

83                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type Linux

                     dit is mijn Linux partitie, hier wordt nog niet gespecifieerd of je filesysteem Ext2, Ext3 of Reiserfs is.

FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)

3F 00 00 00  start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst

                      dit is omgekeerd : 00 00 00 3F of hexadecimaal x'0000003F' of 3x16+15 of decimaal 63

FC 0C B6 01 grootte partitie in sectoren, notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst

                     dit is omgekeerd : 01 B6 0C FC of hexadecimaal x'01B60CFC' of

                     0x16^7+1x16^6+11x16^5+6x16^4+0x16^3+12x16^2+15x16+12 of decimaal 28.708.092

Start sector partitie 6 is dus sector startsector van extended partitie in vorige partitietabel (=partitietabel 2) + 63 , of
76.228.424 + 63 of  76.228.488

De eind sector van partitie 6 is (begin sector + grootte van partitie in sectoren - 1) of (76.228.488 + 28.708.092 - 1) of 104.936.579    

  

  1. rij 2
        00                 dit is geen bootable partitie
        FE FF FF      start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)
        05                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type Extended
                             dit is een extended partitie, dit wil zeggen dat er nog logische partities volgen
        FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)
        BC 60 E0 02 start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst
                             dit is omgekeerd : 02 E0 60 BC of hexadecimaal x'02E060BC' of
                             0x16^7+2x16^6+14x16^5+0x16^4+6x16^3+0x16^2+11x16+12 of decimaal 48.259.260
          De start sector van deze extended partitie is dan 56.677.320 + 48.259.260 of 104.936.580
        E2 05 18 00 grootte partitie in sectoren, notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst
                            dit is omgekeerd : 00 18 05 E2 of hexadecimaal x'001805E2' of
                            0x16^7+0x16^6+1x16^5+8x16^4+0x16^3+5x16^2+14x16+2 of decimaal 1.574.370
                            De eind sector van deze extended partitie is start sector + grootte van deze partitie - 1 ,
                            104.936.580 + 1.574.370 - 1 of 106.510.949          

 1. De vierde partitietabel bevindt zich in de eerste sector van de extended partitie van partitietabel 3 op locatie x'1BE' of start sector van /dev/hda7 - 63 , dit is 104.936.643 - 63 ofwel 104.936.580 ; dit is de eerste sector van cylinder 6532 .
          pt4 op te halen met commando : dd if=/dev/hda of=pt4 skip=104936580 count=1
                zie : sector met partitietabel 4
partitietabel gedeelte bevindt zich op locatie x'1BE' tot en met x'1FD'
commando hexcat pt4

 1
00
FE
FF
FF
82
FE
FF
FF 3F
00
00
00
A3
05
18
00
 2 
00
FE
FF
FF
05
FE
FF
FF
9E
66
F8
02
80
60
1F
00
 3
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 4
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

dit zijn terug vier rijen , enkel de twee eerste worden gebruikt.
De eerste rij is de logische partitie en de tweede is de uitgebreide partitie.
  1. rij 1

00                 dit is geen bootable logische partitie

FE FF FF      start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)

82                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type Linux Swap
                   

FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)

3F 00 00 00  start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst

                      dit is omgekeerd : 00 00 00 3F of hexadecimaal x'0000003F' of 3x16+15 of decimaal 63

A3 05 18 00 grootte partitie in sectoren, notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst

                    dit is omgekeerd : 00 18 05 A3 of hexadecimaal x'001805A3' of

                    0x16^7+0x16^6+1x16^5+8x16^4+0x16^3+5x16^2+10x16+3 of decimaal 1.574.307

Start sector partitie 7 is dus sector startsector van extended partitie in vorige partitietabel (=partitietabel 3) + 63 , of

104.936.580 + 63 of  104.936.643

De eind sector partitie 7 is (begin sector + grootte van partitie in sectoren - 1) of (104.936.643 + 1.574.307 - 1) of 106.510.949 

               

  1. rij 2
        00                 dit is geen bootable partitie
        FE FF FF      start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)
        05                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type Extended
                             dit is een extended partitie, dit wil zeggen dat er nog logische partities volgen
        FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)
        9E 66 F8 02  start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst
                              dit is omgekeerd : 02 F8 66 9E of hexadecimaal x'02F8669E' of    
                              0x16^7+2x16^6+15x16^5+8x16^4+6x16^3+6x16^2+9x16+14 of decimaal 49.833.630
                              De start sector van deze extended partitie is dan 56.677.320 + 49.833.630 of 106.510.950
        80 60 1F 00  grootte in sectoren,  notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst
                             dit is omgekeerd : 00 1F 60 80 of hexadecimaal x'001F6080' of
                             0x16^7+0x16^6+1x16^5+15x16^4+6x16^3+0x16^2+8x16+0 of decimaal 2.056.320
                             De eind sector van deze extended partitie is start sector + grootte van deze partitie - 1 ,
                             106.510.950 + 2.056.320 of 108.567.269

 1. De vijfde partitietabel bevindt zich in de eerste sector van de extended partitie van partitietabel 4 op locatie x'1BE' of start sector van /dev/hda8 - 63 , dit is 106.511.013 - 63 ofwel 106.510.950 ; dit is de eerste sector van cylinder 6630 .
          pt5 op te halen met commando : dd if=/dev/hda of=pt5 skip= 106510950 count=1
                zie : sector met partitietabel 5
partitietabel gedeelte bevindt zich op locatie x'1BE' tot en met x'1FD'
commando hexcat pt5

 1
00
FE
FF
FF
0C
FE
FF
FF 3F
00
00
00
41
60
1F
00
 2 
00
FE
FF
FF
05
FE
FF
FF
1E
C7
17
03
5F
1B
85
00
 3
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 4
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

dit zijn terug vier rijen , enkel de twee eerste worden gebruikt.
De eerste rij is de logische partitie en de tweede is de uitgebreide partitie.
  1. rij 1

00                 dit is geen bootable logische partitie

FE FF FF     start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)

0C                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type Linux

                     dit is een FAT32 partitie

FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)

3F 00 00 00  start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst

                     dit is omgekeerd : 00 00 00 3F of hexadecimaal x'0000003F' of 3x16+15 of decimaal 63

41 60 1F 00 grootte partitie in sectoren, notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst

                     

                    dit is omgekeerd : 00 1F 60 41 of hexadecimaal x'001F6041' of

                    0x16^7+0x16^6+1x16^5+15x16^4+6x16^3+0x16^2+4x16+1 of decimaal  2.056.257

Start sector partitie 8 is dus sector startsector van extended partitie in vorige partitietabel (=partitietabel 4) + 63 , of 


 106.510.950 + 63 of  106.511.013

De eind sector partitie 8 is (begin sector + grootte van partitie in sectoren - 1) of (106.511.013 + 2.056.257 - 1) of  108.567.269                 


  1. rij 2
        00                 dit is geen bootable partitie
        FE FF FF      start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)
        05                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type Extended
                             dit is een extended partitie, dit wil zeggen dat er nog logische partities volgen
        FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)
        1E C7 17 03  start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst
                             dit is omgekeerd : 03 17 C7 1E of hexadecimaal x'0317C71E' of                                                           
                             0x16^7+3x16^6+1x16^5+7x16^4+12x16^3+7x16^2+1x16+14 of decimaal 51.889.950
                            De start sector van deze extended partitie is dan 56.677.320 + 51.889.950 of 108.567.270
      5F 1B 85 00  grootte van partitie, notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst
                            dit is omgekeerd : 00 85 1B 5F of hexadecimaal x'00851B5F' of
                            0x16^7+0x16^6+8x16^5+5x16^4+1x16^3+11x16^2+5x16+15 of decimaal 8.723.295
                            De eind sector van deze extended partitie is start sector + grootte van deze partitie - 1 ,
                            108.567.270 + 8.723.295 - 1 of 117.290.564

 1. De zesde partitietabel bevindt zich in de eerste sector van de extended partitie van partitietabel 5 op locatie x'1BE' of start sector van /dev/hda9 - 63 , dit is 108.567.333 - 63 ofwel 108.567.270 ; dit is de eerste sector van cylinder 6758 .
          pt6 op te halen met commando : dd if=/dev/hda of=pt6 skip=108567270 count=1
                zie : sector met partitietabel 6
partitietabel gedeelte bevindt zich op locatie x'1BE' tot en met x'1FD'
commando hexcat pt6

 1
00
FE
FF
FF
1C
FE
FF
FF 3F
00
00
00
20
1B
85
00
 2 
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 3
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
 4
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

dit zijn terug vier rijen , enkel de twee eerste worden gebruikt.
De eerste rij is de logische partitie en de tweede is nul, dwz dat er geen logische partities meer volgen
  1. rij 1

00                 dit is een bootable logische partitie

FE FF FF     start op cylinder, head en sector (oude manier wordt in principe niet meer gebruikt)

1C                 dit is het type  ;  volgens de lijst  lijst types is dit type FAT32
                    

FE FF FF      einde in CHS formaat (cylinder, heads en sectoren) (wordt in principe niet meer gebruikt)

3F 00 00 00  start sector notatie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, .....  hoogste laatst

                      dit is omgekeerd : 00 00 00 3F of hexadecimaal x'0000003F' of 3x16+15 of decimaal 63

20 1B 85 00 grootte partitie in sectoren, notatitie in machine code dwz laagste eerst, tweede laagste, ..... hoogste laatst

                     dit is omgekeerd : 00 85 1B 20 of hexadecimaal x'00851B20' of

                     0x16^7+0x16^6+8x16^5+5x16^4+1x16^3+11x16^2+2x16+0 of decimaal 8.723.232

Start sector partitie 9 is dus sector startsector van extended partitie in vorige partitietabel (=partitietabel 5) + 63 , of

108.567.270 + 63 of  108.567.333

de eind sector partitie 9 is (begin sector + grootte van partitie in sectoren - 1) of (108.567.333 + 8.723.232 - 1) of 117.290.564                 
De details van deze berekening kun je vinden in de spreadsheet (in openoffice calc formaat)  : partitietabel in openoffice calc formaat of partitietabel in pdf formaat

De Grub Boot Manager wordt gebruikt op mijn Laptop.
Het bestand menu.lst ziet er zo uit : zie menu.lst

Computer 4

Bootmanager : GRUB

Deze Pc bevat één harde schijf :
harde schijf 1 - Computer 4
/dev/sda 250.0 GB 250.059.350.016 bytes


harde schijf 1 : koppen - sectoren/spoor - cylinders - sectoren
koppen sectoren/spoor cylinders sectoren
255 63 30.401 488.397.168 

1 cylinder op harde schijf 1 bevat 16065 sectoren.
Een partititetabel is altijd te vinden in een sector dat een veelvoud is van één cylinder op de harde schijf (in feite de volgende sector ; +1). 

Harde schijf 1 van Computer 4 :
harde schijf 1 : fdisk - Start en Einde in cylinders
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/sda1 *
1 7.599 61.038.936 
 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 7.600 8.100
 4.024.282+ 83
Linux
/dev/sda3
8.101 10.836 21.976.920  83 Linux
/dev/sda4 10.837 30.402 157.158.383    5 Uitgebreid
/dev/sda5
10.837 15.197 35.029.701
83 Linux
/dev/sda6
15.198 21.571 51.199.123+
 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7
21.572 21.694   987.966  82 Linux wisselgeheugen
/dev/sda8
21.695 24.859 25.422.831  83 Linux
/dev/sda9
24.860 28.488 2.914.911
83 Linux
/dev/sda10 28.489 30.402 15.368.692+ b W95 FAT32


Harde schijf 1 van Computer 4 in sectoren van 512 bytes :

harde schijf 1 : fdisk - Start en Einde in sectoren
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/sda1 *
63 122.077.934 61.038.936 
 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 122.077.935 130.126.499
 4.024.282+ 83
Linux
/dev/sda3
130.126.500 174.080.339 21.976.920  83 Linux
/dev/sda4 174.080.402 488.397.167 157.158.383    5 Uitgebreid
/dev/sda5
174.080.403 244.139.804 35.029.701
83 Linux
/dev/sda6
244.139.868 346.538.114 51.199.123+
 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7
346.538.178 348.514.109   987.966  82 Linux wisselgeheugen
/dev/sda8
348.514.173 399.359.834 25.422.831  83 Linux
/dev/sda9
399.359.898 457.659.719 2.914.911
83 Linux
/dev/sda10 457.659.783 488.397.167 15.368.692+ b W95 FAT32


Door op de onderlijnde 'terug' te drukken, keert U terug naar het vorig scherm.


Laatst gewijzigd: maandag 31 mei 2021 22:07
Copyright � 2021 - Franz Ulenaers (email : franz.ulenaers@telenet.be)