Een volledige backup maken van mijn computer laptop, host=ulefr01-server

Laatst verwerkt op 24-01-15 08:44:08 CET door gebruiker ulefr01

Index

 1. Mijn partitietabel
 2. Al mijn procedures
  1. procedure t00
  2. procedure t01
  3. procedure t02
  4. procedure t03
  5. procedure t03-end
  6. procedure mkout_to-html
  7. procedure bckupmbr
  8. procedure tunepart
  9. procedure tuneLV
  10. procedure tune_ext4
  11. procedure tune_ext3
  12. procedure tune_ext2
  13. procedure bckupdlck
  14. procedure bckupntfs
  15. procedure archive-start
  16. procedure archive-mint
  17. procedure archive-end
 3. Al mijn gebruikte commandos
  1. command dislocker
  2. command losetup
  3. command ntfsclone
  4. command vgchange
  5. command vgscan
  6. command vgextend
  7. command pvs
  8. command lvs
  9. command dd
  10. command sfdisk
  11. command fsarchiver
  12. command tune2fs
  13. command e2fsck
  14. command ntfsinfo
  15. command ntfsfix
 4. Het uiteindelijk resultaat
 5. De uitvoering in details

Partitietabel /dev/sda

# partition table of /dev/sda
unit: sectors

/dev/sda1 : start=   2048, size=650117120, Id=83
/dev/sda2 : start=650119168, size= 53163440, Id=83
/dev/sda3 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sda4 : start=    0, size=    0, Id= 0

Partitietabel /dev/sdb

# partition table of /dev/sdb
unit: sectors

/dev/sdb1 : start=    1, size= 3953663, Id= c, bootable
/dev/sdb2 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sdb3 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sdb4 : start=    0, size=    0, Id= 0


Gebruikte bash/shell procedures

bash shell script t00

#!/bin/bash
#
# only run as root
RES=1
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
echo "Terminal 00" | tee term_00.out
echo "-----------" | tee -a term_00.out
(date) | tee -a term_00.out
#
pwd
#
echo "vgchange -a y " | tee -a term_00.out
(vgchange -a y) | tee -a term_00.out
#
# echo "./laptop-t00 linux linux_boot linux_root linux_home "
# (./laptop-t00 linux linux_boot linux_root linux_home 2>&1) | tee term_00.out
#
echo "bckupmbr devices"  | tee -a term_00.out
echo "----------------" | tee -a term_00.out 
(./bckupmbr sda 2>&1) | tee -a term_00.out
(./bckupmbr sdb 2>&1) | tee -a term_00.out
(./bckupmbr sdc 2>&1) | tee -a term_00.out
(./bckupmbr sdd 2>&1) | tee -a term_00.out
(date) | tee -a term_00.out 
echo "tune partitions" | tee -a term_00.out 
(./tunepart /dev/sda1 dlck 2>&1) | tee -a term_00.out
(./tunepart /dev/sda3 ntfs 2>&1) | tee -a term_00.out
(./tunepart /dev/sda4 ntfs 2>&1) | tee -a term_00.out
(./tuneLV linux linux_boot ext4 2>&1) | tee -a term_00.out
(./tuneLV linux linux_root ext4 2>&1) | tee -a term_00.out
(./tuneLV linux linux_home ext4 2>&1) | tee -a term_00.out
(./tuneLV linux linux_data ext4 2>&1) | tee -a term_00.out
# (./tuneLV linux linux_boot ext4 2>&1) | tee -a term_00.out
RES=0
echo "-----------------" | tee -a term_00.out
exit ${RES}
#

bash shell script t01

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
RES=1
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
echo "Terminal 01" | tee term_01.out 
echo "-----------" | tee -a term_01.out
(date) | tee -a term_01.out 
# | tee term_01.out 
# | tee -a term_01.out
echo "(./bckupdlck backup-C /dev/sda1 " | tee -a term_01.out
(./bckupdlck /dev/sda1 backup-C 2>&1) | tee -a term_01.out
(date) | tee -a term_01.out  
RES=0
exit ${RES}

bash shell script t02

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
RES=1
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
echo "Terminal 02" | tee term_02.out 
echo "-----------" | tee -a term_02.out
(date) | tee -a term_02.out  
# | tee term_02.out
# | tee -a term_02.out
echo "(./bckupntfs /dev/sda3 backup-D " | tee -a term_02.out
(./bckupntfs /dev/sda3 backup-D 2>&1) | tee -a term_02.out
echo "(./bckupntfs /dev/sda4 backup-E " | tee -a term_02.out
(./bckupntfs /dev/sda4 backup-E 2>&1) | tee -a term_02.out
(date) | tee -a term_02.out 
RES=0
exit ${RES}

bash shell script t03

#!/bin/bash
#
# only run as root
RES=1
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
#
echo "Terminal 3" | tee term_03.out 
echo "----------" | tee -a term_03.out
(date) | tee -a term_03.out 
#
pwd
#
(./archive-start linux /dev/sdc4 2>&1) | tee -a term_03.out
(date) | tee -a term_03.out 
(./archive-mint linux linux_boot boot 2>&1) | tee -a term_03.out
(date) | tee -a term_03.out
(./archive-mint linux linux_root root 2>&1) | tee -a term_03.out
(date) | tee -a term_03.out 
(./archive-mint linux linux_home home 2>&1) | tee -a term_03.out
(date) | tee -a term_03.out
# (./archive-mint linux linux_data data 2>&1) | tee -a term_03.out
# (date) | tee -a term_03.out
(./archive-end linux /dev/sdc4 2>&1) | tee -a term_03.out
#
(date | tee -a term_03.out)
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

bash shell script t03-end

#!/bin/bash
#
# only run as root
RES=1
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
#
#
echo "Terminal 03_end" | tee term_03-end.out 
echo "--------------" | tee -a term_03-end.out 
DATE="$(date +%Y%m%d)"
DAT2="$(date --date="yesterday" +%Y%m%d)"
(date) | tee -a term_03-end.out 
#
pwd
#
(ls *${DATE}* -la --sort=n) | tee term_03-end.out 
# (ls *${DAT2}* -la --sort=n) | tee -a term_03-end.out
#
echo "term_00" | tee -a term_03-end.out
cat term_00.out | grep -o '[0-9][0-9]:[0-9][0-9]:[0-9][0-9]'| tee -a term_03-end.out 
echo "term_01" | tee -a term_03-end.out
cat term_01.out | grep -o '[0-9][0-9]:[0-9][0-9]:[0-9][0-9]'| tee -a term_03-end.out 
echo "term_02" | tee -a term_03-end.out 
cat term_02.out | grep -o '[0-9][0-9]:[0-9][0-9]:[0-9][0-9]'| tee -a term_03-end.out 
echo "term_03" | tee -a term_03-end.out
cat term_03.out | grep -o '[0-9][0-9]:[0-9][0-9]:[0-9][0-9]'| tee -a term_03-end.out 
echo "---------------------------------------------------------------------------------------------"

cat term_00.out term_01.out term_02.out term_03.out term_03-end.out >laptop-${DATE}.out
RES=0
#libreoffice --convert-to pdf --writer laptop-${DATE}.out
#
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

bash shell script mkout_to-html

#!/bin/bash
#
# make PDF
ARGS=1
E_BADARGS=65
if [ $# -ne "$ARGS" ]
then
	echo "Usage: `basename $0` outfile"
	exit $E_BADARGS
fi
outfile=$1
echo 'make PDF'
echo '---------'
echo "outfile= $outfile"
libreoffice --convert-to html --writer $outfile
echo 'gedaan'
exit 0

bash shell script bckupmbr

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#
RES=1
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
ARGS=1
E_BADARGS=65
if [ $# -lt "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` device "
  exit $E_BADARGS
fi

device=$1
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
echo "bckupmbr device =" $device
echo "-----------------------"

DATE="$(date +%Y%m%d)"
date

# backup mbr ${device}
echo "doe mv ${device}.mbr ${device}_"${DATE}".mbr"
mv ${device}.mbr ${device}_${DATE}.mbr
echo "doe mv ${device}65.mbr ${device}65_"${DATE}".mbr"
mv ${device}65.mbr ${device}65_${DATE}.mbr
echo "save eerste sector"
echo "doe dd if=/dev/${device} of=${device}.mbr count=1 bs=512"
dd if=/dev/${device} of=${device}.mbr count=1 bs=512
echo "save 65 eerste sectoren"
echo "doe dd if=/dev/${device} of=${device}65.mbr count=65 bs=512"
dd if=/dev/${device} of=${device}65.mbr count=65 bs=512
#
echo "save printout partitietabel"	
echo "doe mv parttbl${device}.sf parttbl${device}_"${DATE}".sf"
mv parttbl${device}.sf parttbl${device}_${DATE}.sf
echo "doe sfdisk -d /dev/${device} >parttbl${device}.sf"
sfdisk -d /dev/${device} >parttbl${device}.sf
#
date
#
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

bash shell script tunepart

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#
RES=1
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
ARGS=2
E_BADARGS=65
if [ $# -lt "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` device type "
  exit $E_BADARGS
fi

device=$1
type=$2
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
echo "tunepart"
echo "--------"
echo "tunepart " $device " type " $type
DATE="$(date +%Y%m%d)"
date

case "$2" in
'ntfs') 
echo "tune ntfs"
echo "doe ntfsinfo -m " $device
ntfsinfo -m $device
echo "doe ntfsfix " $device
ntfsfix $device
;;
'dlck')
echo "dislocker"
mkdir /mnt/tmp
echo "dislocker -v -V " $device " -pxyz /mnt/tmp"
dislocker -v -V $device -pxyxyxy-xyxyxy-xyxyxy-xyxyxy-xyxyxy-xyxyxy-xyxyxy-xyxyxy /mnt/tmp
echo "losetup /dev/loop1 /mnt/tmp/dislocker-file"
losetup /dev/loop1 /mnt/tmp/dislocker-file
echo "doe ntfsinfo encrypted partitie " $device
ntfsinfo -m /mnt/tmp/dislocker-file
;;
esac
#
date
#
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

bash shell script tuneLV

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#
RES=1
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
ARGS=2
E_BADARGS=65
if [ $# -lt "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` volumegroup lv type "
  exit $E_BADARGS
fi

volumegroup=$1
lv=$2
type=$3
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
echo "tuneLV"
echo "------"
echo "tuneLV " $volumegroup " lv " $lv " type " $type
DATE="$(date +%Y%m%d)"
date

case $type in
'ext4')
echo "tuneLV ext4"
(./tune_ext4 /dev/mapper/${volumegroup}-${lv})
;;
'ext3')
echo "tuneLV ext3"
(./tune_ext3 /dev/mapper/${volumegroup}-${lv})
;;
'ext2')
echo "tuneLV ext2"
(./tune_ext2 /dev/mapper/${volumegroup}-${lv})
;;
esac
#
date
#
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}


bash shell script tune_ext4

#!/bin/bash
# tune_ext4
ARGS=1
E_BADARGS=65
RES=1
if [ $# -ne "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` device"
  exit $E_BADARGS
fi
device=$1	
echo 'tune_ext4'
echo '---------'
echo "device= $device"
echo "doe : tune2fs -O has_journal $device"
# verwijder de journal en maak er een ext2 bestandensysteem
tune2fs -O ^has_journal $device
echo "doe : e2fsck -f $device"
# check ext2 bestandensysteem op fouten en herstel ze 
e2fsck -f $device
echo "doe : tune2fs -J size=4 $device"
# hermaak journal en maak ext3
tune2fs -J size=4 $device
echo "doe : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 $device"
# maak een ext3 -6m om de 6 maanden hercheck bestandensysteem of -c 200 200 keren mounten vooraleer hercheck  
tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 $device
echo "doe : e2fsck -pfD $device"
# maak een ext4 bestandensystemm
e2fsck -pfD $device
RES=0
echo 'gedaan !'
echo "device= $device" 
exit ${RES}

bash shell script tune_ext3

#!/bin/bash
# tune_ext3
ARGS=1
E_BADARGS=65
RES=1
if [ $# -ne "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` device"
  exit $E_BADARGS
fi
device=$1	
echo 'tune_ext3'
echo '---------'
echo "device= $device"
echo "doe : tune2fs -O has_journal $device"
# verwijder de journal en maak er een ext2 bestandensysteem
tune2fs -O ^has_journal $device
echo "doe : e2fsck -f $device"
# check ext2 bestandensysteem op fouten en herstel ze 
e2fsck -f $device
echo "doe : tune2fs -J size=4 -i 6m -c 200 $device"
# hermaak journal en maak ext3
tune2fs -J size=4 -i 6m -c 200 $device
RES=0
echo 'gedaan !'
echo "device= $device" 
exit ${RES}

bash shell script tune_ext2

#!/bin/bash
# tune_ext2
ARGS=1
E_BADARGS=65
RES=1
if [ $# -ne "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` device"
  exit $E_BADARGS
fi
device=$1	
echo 'tune_ext2'
echo '---------'
echo "device= $device"
echo "doe : e2fsck -f $device"
# check ext2 bestandensysteem op fouten en herstel ze 
e2fsck -f $device
RES=0
echo 'gedaan !'
echo "device= $device" 
exit ${RES}

bash shell script bckupdlck

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#
RES=1
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
ARGS=2
E_BADARGS=65
if [ $# -lt "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` device backnam "
  exit $E_BADARGS
fi
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"
device=$1
backnam=$2
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
echo "bckupdlck"
echo "---------"

date
# dislocker
echo "dislocker -v -V ${device} -pxxxxxxx /mnt/tmp"
dislocker -v -V ${device} -p640717-239745-376475-360107-404932-570207-527956-490567 /mnt/tmp
# mount -ovloop,rw /mnt/tmp/dislocker-file /mnt/winc# sudo mount -ovloop,rw /mnt/tmp/dislocker-file /mnt/winc
echo "losetup /dev/loop1 /mnt/tmp/dislocker-file"
losetup /dev/loop1 /mnt/tmp/dislocker-file
# use ntfsclone
echo "ntfsclone " $device
ntfsclone --save-image --output - /dev/loop1 | split -b 2000M - ${backnam}-${TIMESTAMP}.img 
# | split -b 2000m
#
echo "losetup -d /dev/loop1"
losetup -d /dev/loop1
echo "umount /mnt/tmp"
umount /mnt/tmp
#
date
#
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

bash shell script bckupntfs

#!/bin/bash
#
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
#
RES=1
FSAOPTS='-z7 -j3 -s 2000'        # options to pass to fsarchiver
#
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit ${RES}
fi
ARGS=2
E_BADARGS=65
if [ $# -lt "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` device backnam "
  exit $E_BADARGS
fi
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"
device=$1
backnam=$2
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
echo "fsarchiver savefs -L${backnam} ${FSAOPTS} ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa ${device}"
# main command of the script that do the real stuff
if fsarchiver savefs -L${backnam} ${FSAOPTS} ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa ${device}
then
	echo "fsarchiver done"
    RES=0
else
    echo "fsarchiver failed"
    RES=1
fi
date
#
RES=0
echo "-----------------"
exit ${RES}
#

bash shell script archive-start

#!/bin/bash
#
ARGS=2
E_BADARGS=65
RES=1
if [ $# -ne "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` volgroup device"
  exit $E_BADARGS
fi
VOLGROUP=$1           # name of volume group
device=$2            # vrije LV 
# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi

# check the volumegroups 
vgscan
#
#vgreduce $VOLGROUP $device
#
vgextend $VOLGROUP $device
RES=0
exit ${RES}

bash shell script archive-mint

#!/bin/bash
#
SNAPVOL='mysnap'         # name of the snapshot to create
SNAPSIZ='6G'           # space to allocate for the snapshot in the volume group
FSAOPTS='-z7 -j3 -s 2000 -A'        # options to pass to fsarchiver
# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

ARGS=3
E_BADARGS=65
if [ $# -lt "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` volumegroup logicalvolume backnam "
  exit $E_BADARGS
fi

RES=1
volumegroup=$1
logvol=$2
backnam=$3

# ----------------------------------------------------------------------------------------------
echo 'archive-mint'
echo '------------'
echo "volumegroup =" $volumegroup
echo "logical volume =" $logvol
echo "backnam =" $backnam
echo '------------'
# ----------------------------------------------------------------------------------------------

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi
#

# check that the snapshot does not already exist
if [ -e "/dev/${volumegroup}/${SNAPVOL}" ]
then
    echo "the lvm snapshot already exists, please destroy it by hand first"
    exit 1
fi

# create the lvm snapshot
if ! lvcreate -L${SNAPSIZ} -s -n ${SNAPVOL} /dev/${volumegroup}/${logvol} >/dev/null 2>&1
then
    echo "creation of the lvm snapshot failed"
    exit 1
fi


echo "fsarchiver savefs -L${logvol} ${FSAOPTS} ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/mapper/${volumegroup}-${logvol}"
# main command of the script that do the real stuff
if fsarchiver savefs -L${logvol} ${FSAOPTS} ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/mapper/${volumegroup}-${logvol}
then
	echo "fsarchiver done"
# md5sum overbodig
#	echo "start md5sum"
#    md5sum ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.fsa > ${BACKDIR}/${BACKNAM}-${TIMESTAMP}.md5
    RES=0
else
    echo "fsarchiver failed"
    RES=1
fi

#
sync
#
#
echo "fsarchiver archinfo ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa 2>${backnam}-${TIMESTAMP}.info "
fsarchiver archinfo ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa 2>${backnam}-${TIMESTAMP}.info
#
lvremove -f /dev/${volumegroup}/${SNAPVOL}
RES=0
exit ${RES}

bash shell script archive-end

#!/bin/bash
#
ARGS=2
E_BADARGS=65
RES=1
if [ $# -ne "$ARGS" ]
then
  echo "Usage: `basename $0` volgroup device"
  exit $E_BADARGS
fi
VOLGROUP=$1           # name of the volume group
device=$2
# ----------------------------------------------------------------------------------------------

PATH="${PATH}:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
TIMESTAMP="$(date +%Y%m%d-%Hh%M)"

# only run as root
if [ "$(id -u)" != '0' ]
then
    echo "this script has to be run as root"
    exit 1
fi

# check the volumegroups 
vgscan
pvs
#
vgreduce $VOLGROUP $device
#
vgscan
RES=0
exit ${RES}Gebruikte utilities

help dislocker command

dislocker --help
Usage: dislocker [-hqrv] [-l LOG_FILE] [-o OFFSET] [-V VOLUME DECRYPTMETHOD -F[N]] [-- ARGS...]
  with DECRYPTMETHOD = -p[RECOVERY_PASSWORD]|-f BEK_FILE|-u[USER_PASSWORD]|-k FVEK_FILE|-c
 (v0.3)
Options:
  -c, --clearkey    decrypt volume using a clear key (default)
  -f, --bekfile BEKFILE
             decrypt volume using the bek file (on USB key)
  -F, --force-block N  force use of metadata block number N (1, 2 or 3)
  -h, --help      print this help and exit
  -k, --fvek FVEK_FILE decrypt volume using the FVEK directly
  -l, --logfile LOG_FILE
             put messages into this file (stdout by default)
  -o, --offset OFFSET  BitLocker partition offset (default is 0)
  -p, --recovery-password[RECOVERY_PASSWORD]
             decrypt volume using the recovery password method
  -q, --quiet      do NOT display anything
  -r, --readonly    do not allow to write on the BitLocker volume
  -u, --user-password  decrypt volume using the user password method
  -v, --verbosity    increase verbosity (CRITICAL errors are displayed by default)
  -V, --volume VOLUME  volume to get metadata and keys from

  --          end of program options, beginning of FUSE's ones

 ARGS are any arguments you want to pass to FUSE. You need to pass at least
the mount-point.


help losetup command

losetup --help

Usage:
 losetup [options] []
 losetup [options] -f | 

Options:
 -a, --all           list all used devices
 -d, --detach [...] detach one or more devices
 -D, --detach-all       detach all used devices
 -f, --find          find first unused device
 -c, --set-capacity  resize device
 -j, --associated    list all devices associated with 

 -o, --offset       start at offset into file
   --sizelimit     device limited to bytes of the file
 -P, --partscan        create partitioned loop device
 -r, --read-only        setup read-only loop device
   --show          print device name after setup (with -f)
 -v, --verbose         verbose mode

 -l, --list          list info about all or specified
 -O, --output      specify columns to output for --list
 -n, --noheadings       don't print headings for --list output
   --raw           use raw --list output format

 -h, --help   display this help and exit
 -V, --version output version information and exit

Available --list columns:
     NAME loop device name
  AUTOCLEAR autoclear flag set
  BACK-FILE device backing file
   BACK-INO backing file inode number
 BACK-MAJ:MIN backing file major:minor device number
   MAJ:MIN loop device major:minor number
    OFFSET offset from the beginning
   PARTSCAN partscan flag set
      RO read-only device
  SIZELIMIT size limit of the file in bytes

For more details see losetup(8).

help ntfsclone command

ntfsclone --help
ntfsclone v2014.2.15 (libntfs-3g)

Usage: ntfsclone [OPTIONS] SOURCE
  Efficiently clone NTFS to a sparse file, image, device or standard output.

  -o, --output FILE   Clone NTFS to the non-existent FILE
  -O, --overwrite FILE  Clone NTFS to FILE, overwriting if exists
  -s, --save-image    Save to the special image format
  -r, --restore-image  Restore from the special image format
    --rescue      Continue after disk read errors
  -m, --metadata     Clone *only* metadata (for NTFS experts)
  -n, --no-action    Test restoring, without outputting anything
    --ignore-fs-check Ignore the filesystem check result
    --new-serial    Set a new serial number
    --new-half-serial Set a partial new serial number
  -t, --preserve-timestamps Do not clear the timestamps
  -q, --quiet      Do not display any progress bars
  -f, --force      Force to progress (DANGEROUS)
  -h, --help       Display this help

  If FILE is '-' then send the image to the standard output. If SOURCE is '-'
  and --restore-image is used then read the image from the standard input.

Developers' email address: ntfs-3g-devel@lists.sf.net
News, support and information: http://tuxera.com

help vgchange command

vgchange --help
 WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!
 vgchange: Change volume group attributes

vgchange
	[-A|--autobackup {y|n}] 
	[--alloc AllocationPolicy] 
	[-P|--partial] 
	[--commandprofile ProfileName]
	[-d|--debug] 
	[--detachprofile] 
	[-h|--help] 
	[--ignorelockingfailure]
	[--ignoremonitoring]
	[--ignoreskippedcluster]
	[-K|--ignoreactivationskip] 
	[--metadataprofile ProfileName]
	[--monitor {y|n}]
	[--[vg]metadatacopies #copies] 
	[--poll {y|n}]
	[--noudevsync]
	[--refresh]
	[--sysinit]
	[-t|--test]
	[-u|--uuid] 
	[-v|--verbose] 
	[--version]
	{-a|--activate [a|e|l]{y|n} |
	[--activationmode {complete|degraded|partial}]
	 -c|--clustered {y|n} |
	 -x|--resizeable {y|n} |
	 -l|--logicalvolume MaxLogicalVolumes |
	 -p|--maxphysicalvolumes MaxPhysicalVolumes |
	 -s|--physicalextentsize PhysicalExtentSize[bBsSkKmMgGtTpPeE] |
	 --addtag Tag |
	 --deltag Tag}
	[VolumeGroupName...]


help vgscan command

vgscan --help
 WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!
 vgscan: Search for all volume groups

vgscan 	[--cache]
	[--commandprofile ProfileName]
	[-d|--debug]
	[-h|--help]
	[--ignorelockingfailure]
	[--mknodes]
	[-P|--partial] 
	[-v|--verbose]
	[--version]


help vgextend command

vgextend --help
 WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!
 vgextend: Add physical volumes to a volume group

vgextend
	[-A|--autobackup y|n]
	[--restoremissing]
	[--commandprofile ProfileName]
	[-d|--debug]
	[-f|--force]
	[-h|--help]
	[-t|--test]
	[-v|--verbose]
	[--version]
	[-y|--yes]
	[ PHYSICAL DEVICE OPTIONS ] 
	VolumeGroupName PhysicalDevicePath [PhysicalDevicePath...]


help pvs command

pvs --help
 WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!
 pvs: Display information about physical volumes

pvs
	[-a|--all]
	[--aligned]
	[--binary]
	[--commandprofile ProfileName]
	[-d|--debug]
	[-h|-?|--help] 
	[--ignorelockingfailure]
	[--ignoreskippedcluster]
	[--nameprefixes]
	[--noheadings]
	[--nosuffix]
	[-o|--options [+]Field[,Field]]
	[-O|--sort [+|-]key1[,[+|-]key2[,...]]]
	[-P|--partial] 
	[--readonly]
	[--rows]
	[--segments]
	[-S|--select Selection]
	[--separator Separator]
	[--trustcache]
	[--unbuffered]
	[--units hHbBsSkKmMgGtTpPeE]
	[--unquoted]
	[-v|--verbose]
	[--version]
	[PhysicalVolume [PhysicalVolume...]]


help lvs command

lvs --help
 WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!
 lvs: Display information about logical volumes

lvs
	[-a|--all]
	[--aligned]
	[--binary]
	[--commandprofile ProfileName]
	[-d|--debug]
	[-h|--help]
	[--ignorelockingfailure]
	[--ignoreskippedcluster]
	[--nameprefixes]
	[--noheadings]
	[--nosuffix]
	[-o|--options [+]Field[,Field]]
	[-O|--sort [+|-]key1[,[+|-]key2[,...]]]
	[-P|--partial] 
	[--readonly]
	[--rows]
	[--segments]
	[-S|--select Selection]
	[--separator Separator]
	[--trustcache]
	[--unbuffered]
	[--units hHbBsSkKmMgGtTpPeE]
	[--unquoted]
	[-v|--verbose]
	[--version]
	[LogicalVolume[Path] [LogicalVolume[Path]...]]


help dd command

dd --help
Usage: dd [OPERAND]...
 or: dd OPTION
Copy a file, converting and formatting according to the operands.

 bs=BYTES    read and write up to BYTES bytes at a time
 cbs=BYTES    convert BYTES bytes at a time
 conv=CONVS   convert the file as per the comma separated symbol list
 count=N     copy only N input blocks
 ibs=BYTES    read up to BYTES bytes at a time (default: 512)
 if=FILE     read from FILE instead of stdin
 iflag=FLAGS   read as per the comma separated symbol list
 obs=BYTES    write BYTES bytes at a time (default: 512)
 of=FILE     write to FILE instead of stdout
 oflag=FLAGS   write as per the comma separated symbol list
 seek=N     skip N obs-sized blocks at start of output
 skip=N     skip N ibs-sized blocks at start of input
 status=WHICH  WHICH info to suppress outputting to stderr;
         'noxfer' suppresses transfer stats, 'none' suppresses all

N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes:
c =1, w =2, b =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M =1024*1024, xM =M
GB =1000*1000*1000, G =1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y.

Each CONV symbol may be:

 ascii   from EBCDIC to ASCII
 ebcdic  from ASCII to EBCDIC
 ibm    from ASCII to alternate EBCDIC
 block   pad newline-terminated records with spaces to cbs-size
 unblock  replace trailing spaces in cbs-size records with newline
 lcase   change upper case to lower case
 ucase   change lower case to upper case
 sparse  try to seek rather than write the output for NUL input blocks
 swab   swap every pair of input bytes
 sync   pad every input block with NULs to ibs-size; when used
      with block or unblock, pad with spaces rather than NULs
 excl   fail if the output file already exists
 nocreat  do not create the output file
 notrunc  do not truncate the output file
 noerror  continue after read errors
 fdatasync physically write output file data before finishing
 fsync   likewise, but also write metadata

Each FLAG symbol may be:

 append  append mode (makes sense only for output; conv=notrunc suggested)
 direct  use direct I/O for data
 directory fail unless a directory
 dsync   use synchronized I/O for data
 sync   likewise, but also for metadata
 fullblock accumulate full blocks of input (iflag only)
 nonblock use non-blocking I/O
 noatime  do not update access time
 nocache  discard cached data
 noctty  do not assign controlling terminal from file
 nofollow do not follow symlinks
 count_bytes treat 'count=N' as a byte count (iflag only)
 skip_bytes treat 'skip=N' as a byte count (iflag only)
 seek_bytes treat 'seek=N' as a byte count (oflag only)

Sending a USR1 signal to a running 'dd' process makes it
print I/O statistics to standard error and then resume copying.

 $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
 $ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid
 18335302+0 records in
 18335302+0 records out
 9387674624 bytes (9.4 GB) copied, 34.6279 seconds, 271 MB/s

Options are:

   --help   display this help and exit
   --version output version information and exit

Report dd bugs to bug-coreutils@gnu.org
GNU coreutils home page: 
General help using GNU software: 
For complete documentation, run: info coreutils 'dd invocation'

help sfdisk command

sfdisk --help

Usage:
 sfdisk [options] [...]

Options:
 -s, --show-size      list size of a partition
 -c, --id         change or print partition Id
   --change-id      change Id
   --print-id      print Id
 -l, --list        list partitions of each device
 -d, --dump        idem, but in a format suitable for later input
 -i, --increment      number cylinders etc. from 1 instead of from 0
 -u, --unit    units to be used; can be one of
               S (sectors), C (cylinders), B (blocks), or M (MB)
 -1, --one-only      reserved option that does nothing currently
 -T, --list-types     list the known partition types
 -D, --DOS         for DOS-compatibility: waste a little space
 -E, --DOS-extended    DOS extended partition compatibility
 -R, --re-read       make the kernel reread the partition table
 -N        change only the partition with this 
 -n            do not actually write to disk
 -O         save the sectors that will be overwritten to 
 -I         restore sectors from 
 -V, --verify       check that the listed partitions are reasonable
 -v, --version       display version information and exit
 -h, --help        display this help text and exit

Dangerous options:
 -f, --force        disable all consistency checking
   --no-reread      do not check whether the partition is in use
 -q, --quiet        suppress warning messages
 -L, --Linux        do not complain about things irrelevant for Linux
 -g, --show-geometry    print the kernel's idea of the geometry
 -G, --show-pt-geometry  print geometry guessed from the partition table
 -A, --activate[=] activate bootable flag
 -U, --unhide[=]   set partition unhidden
 -x, --show-extended    also list extended partitions in the output,
               or expect descriptors for them in the input
   --leave-last     do not allocate the last cylinder
   --IBM         same as --leave-last
   --in-order      partitions are in order
   --not-in-order    partitions are not in order
   --inside-outer    all logicals inside outermost extended
   --not-inside-outer  not all logicals inside outermost extended
   --nested       every partition is disjoint from all others
   --chained       like nested, but extended partitions may lie outside
   --onesector      partitions are mutually disjoint

Override the detected geometry using:
 -C, --cylinders  set the number of cylinders to use
 -H, --heads    set the number of heads to use
 -S, --sectors   set the number of sectors to use

For more details see sfdisk(8).

help fsarchiver command

fsarchiver --help
====> fsarchiver version 0.6.19 (2014-03-01) - http://www.fsarchiver.org <====
Distributed under the GPL v2 license (GNU General Public License v2).
 * usage: fsarchiver []  [ [ [...]]]

 * savefs: save filesystems to an archive file (backup a partition to a file)
 * restfs: restore filesystems from an archive (overwrites the existing data)
 * savedir: save directories to the archive (similar to a compressed tarball)
 * restdir: restore data from an archive which is not based on a filesystem
 * archinfo: show information about an existing archive file and its contents
 * probe [detailed]: show list of filesystems detected on the disks

 -o: overwrite the archive if it already exists instead of failing
 -v: verbose mode (can be used several times to increase the level of details)
 -d: debug mode (can be used several times to increase the level of details)
 -A: allow to save a filesystem which is mounted in read-write (live backup)
 -a: allow running savefs when partition mounted without the acl/xattr options
 -e : exclude files and directories that match that pattern
 -L 

help tune2fs command

tune2fs --help
tune2fs: invalid option -- '-'
Usage: tune2fs [-c max_mounts_count] [-e errors_behavior] [-g group]
	[-i interval[d|m|w]] [-j] [-J journal_options] [-l]
	[-m reserved_blocks_percent] [-o [^]mount_options[,...]] [-p mmp_update_interval]
	[-r reserved_blocks_count] [-u user] [-C mount_count] [-L volume_label]
	[-M last_mounted_dir] [-O [^]feature[,...]]
	[-E extended-option[,...]] [-T last_check_time] [-U UUID]
	[ -I new_inode_size ] device
tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

help e2fsck command

e2fsck --help
e2fsck: invalid option -- '-'
Usage: e2fsck [-panyrcdfvtDFV] [-b superblock] [-B blocksize]
		[-I inode_buffer_blocks] [-P process_inode_size]
		[-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j external_journal]
		[-E extended-options] device

Emergency help:
 -p          Automatic repair (no questions)
 -n          Make no changes to the filesystem
 -y          Assume "yes" to all questions
 -c          Check for bad blocks and add them to the badblock list
 -f          Force checking even if filesystem is marked clean
 -v          Be verbose
 -b superblock    Use alternative superblock
 -B blocksize     Force blocksize when looking for superblock
 -j external_journal Set location of the external journal
 -l bad_blocks_file  Add to badblocks list
 -L bad_blocks_file  Set badblocks list

help ntfsinfo command

ntfsinfo --help

Usage: ntfsinfo [options] device
  -i, --inode NUM Display information about this inode
  -F, --file FILE Display information about this file (absolute path)
  -m, --mft    Dump information about the volume
  -t, --notime   Don't report timestamps

  -f, --force   Use less caution
  -q, --quiet   Less output
  -v, --verbose  More output
  -V, --version  Display version information
  -h, --help    Display this help

Developers' email address: ntfs-3g-devel@lists.sf.net
News, support and information: http://tuxera.com

Failed to parse command line options

help ntfsfix command

ntfsfix --help
ntfsfix v2014.2.15 (libntfs-3g)

Usage: ntfsfix [options] device
  Attempt to fix an NTFS partition.

  -b, --clear-bad-sectors Clear the bad sector list
  -d, --clear-dirty    Clear the volume dirty flag
  -h, --help       Display this help
  -n, --no-action     Do not write anything
  -V, --version      Display version information

For example: ntfsfix /dev/hda6

Developers' email address: ntfs-3g-devel@lists.sf.net
News, support and information: http://tuxera.comHet resultaat

Het resultaat met cijfers
ulefr01server

externe harddisk lacie2 Datum = 2015/01/18
Startup Rescuecd

I) ./t00

backup MBR & partitietabel bckupmbr sda bckupmbr device dd if=/dev/sda of=sda.mbr count=1 bs=512 dd if=/dev/sda of=sda65.mbr count=65 bs=512 sfdisk -d /dev/sda >parttblsda.sf

bckupmbr sdb bckupmbr device dd if=/dev/sdb of=sdb.mbr count=1 bs=512 dd if=/dev/sdb of=sdb65.mbr count=65 bs=512 sfdisk -d /dev/sdb >parttblsdb.sf
tune LV1 tuneLV linux3 linux_boot ext4 TuneLV VG LV type tune_ext4 /dev/mapper/linux3-linux_boot

tune LV2 tuneLV linux3 linux_root ext4 TuneLV VG LV type tune_ext4 /dev/mapper/linux3-linux_root


tune LV3 tuneLV linux3linux_home ext4 TuneLV VG LV type tune_ext4 /dev/mapper/linux3-linux_home

tune LV4 tuneLV linux3 linux_data ext4 TuneLV VG LV type tune_ext4 /dev/mapper/linux3-linux_data

II III) no

IV) ./t03


archive-start archive-start VG device vgextend linux /dev/sdc4


backup LV1 archive-mint linux linux_boot boot archive-mint VG LV backnam fsarchiver savefs -L${logvol} ${FSAOPTS} ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/mapper/${volumegroup}-${logvol}


backup LV2 archive-mint linux linux_root root archive-mint VG LV backnam fsarchiver savefs -L${logvol} ${FSAOPTS} ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/mapper/${volumegroup}-${logvol}


backup LV3 archive-mint linux linux_home home archive-mint VG LV backnam fsarchiver savefs -L${logvol} ${FSAOPTS} ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/mapper/${volumegroup}-${logvol}


backup LV4 archive-mint linux linux_data data archive-mint VG LV backnam fsarchiver savefs -L${logvol} ${FSAOPTS} ${backnam}-${TIMESTAMP}.fsa /dev/mapper/${volumegroup}-${logvol}archive-end archive-end VG device vgreduce linux /dev/sdc4


V) ./t03-end


(ls *${DATE}* -la –sort=n)
cat term_00.out term_01.out term_02.out term_03.out term_03-end.out


VI) ./mkout_to-PDF
mkout_to-PDF laptop-yyyymmdd,out


Partitie Type files Directories Symlinks hardlnks specials starttime endtime duur term
linux_boot ext4 295 7 0 0 0 21:36:24 22:31:00 00:54:36 t3
linux_root ext4 283700 36221 75271 19 100 21:38:00 22:05:00 00:27:00 t3
linux_home ext4 27592 2897 91 0 4 22:05:00 22:23:00 00:18:00 t3
linux_data ext4 60870 9269 49 1 0 22:23:00 22:53:00 00:30:00 t3De uitvoering

De uiteindelijke uitvoering

bckupmbrs

---------

sdx (x=a,b,...) device = sda

-------------

Sun Jan 18 21:35:38 UTC 2015

doe mv sdas.mbr sdas_20150118.mbr

doe mv sdas65.mbr sdas65_20150118.mbr

doe dd if=/dev/sda of=sdas.mbr count=1 bs=512

1+0 records in

1+0 records out

512 bytes (512 B) copied, 0.000811067 s, 631 kB/s

doe dd if=/dev/sda of=sdas65.mbr count=65 bs=512

65+0 records in

65+0 records out

33280 bytes (33 kB) copied, 0.0010736 s, 31.0 MB/s

doe mv parttblsdas.sf parttblsdas_20150118.sf

doe sfdisk -d /dev/sda >parttblsdas.sf

Sun Jan 18 21:35:38 UTC 2015

-----------------

bckupmbrs

---------

sdx (x=a,b,...) device = sdb

-------------

Sun Jan 18 21:35:38 UTC 2015

doe mv sdbs.mbr sdbs_20150118.mbr

doe mv sdbs65.mbr sdbs65_20150118.mbr

doe dd if=/dev/sdb of=sdbs.mbr count=1 bs=512

1+0 records in

1+0 records out

512 bytes (512 B) copied, 0.000458578 s, 1.1 MB/s

doe dd if=/dev/sdb of=sdbs65.mbr count=65 bs=512

65+0 records in

65+0 records out

33280 bytes (33 kB) copied, 0.000952356 s, 34.9 MB/s

doe mv parttblsdbs.sf parttblsdbs_20150118.sf

doe sfdisk -d /dev/sdb >parttblsdbs.sf

Sun Jan 18 21:35:38 UTC 2015

-----------------

bckupmbrs

---------

sdx (x=a,b,...) device = sdc

-------------

Sun Jan 18 21:35:38 UTC 2015

doe mv sdcs.mbr sdcs_20150118.mbr

mv: cannot stat : No such file or directory

doe mv sdcs65.mbr sdcs65_20150118.mbr

mv: cannot stat : No such file or directory

doe dd if=/dev/sdc of=sdcs.mbr count=1 bs=512

dd: failed to open : No medium found

doe dd if=/dev/sdc of=sdcs65.mbr count=65 bs=512

dd: failed to open : No medium found

doe mv parttblsdcs.sf parttblsdcs_20150118.sf

doe sfdisk -d /dev/sdc >parttblsdcs.sf

sfdisk: cannot open /dev/sdc for reading: No medium found

Sun Jan 18 21:35:38 UTC 2015

-----------------

bckupmbrs

---------

sdx (x=a,b,...) device = sdd

-------------

Sun Jan 18 21:35:38 UTC 2015

doe mv sdds.mbr sdds_20150118.mbr

mv: cannot stat : No such file or directory

doe mv sdds65.mbr sdds65_20150118.mbr

mv: cannot stat : No such file or directory

doe dd if=/dev/sdd of=sdds.mbr count=1 bs=512

dd: failed to open : No medium found

doe dd if=/dev/sdd of=sdds65.mbr count=65 bs=512

dd: failed to open : No medium found

doe mv parttblsdds.sf parttblsdds_20150118.sf

doe sfdisk -d /dev/sdd >parttblsdds.sf

sfdisk: cannot open /dev/sdd for reading: No medium found

Sun Jan 18 21:35:38 UTC 2015

-----------------

tuneLV

------

tuneLV linux3 lv linux_boot type ext4

Sun Jan 18 21:35:38 UTC 2015

tuneLV ext4

tune_ext4

---------

device= /dev/mapper/linux3-linux_boot

doe : tune2fs -O has_journal /dev/mapper/linux3-linux_boot

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

doe : e2fsck -f /dev/mapper/linux3-linux_boot

e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)

e2fsck: need terminal for interactive repairs

doe : tune2fs -J size=4 /dev/mapper/linux3-linux_boot

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

Creating journal inode: done

This filesystem will be automatically checked every 200 mounts or

180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

doe : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 /dev/mapper/linux3-linux_boot

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

Setting maximal mount count to 200

Setting interval between checks to 15552000 seconds

Setting reserved blocks percentage to 1% (2621 blocks)

doe : e2fsck -pfD /dev/mapper/linux3-linux_boot

/dev/mapper/linux3-linux_boot: 311/65536 files (1.3% non-contiguous), 103610/262144 blocks

gedaan !

device= /dev/mapper/linux3-linux_boot

Sun Jan 18 21:35:39 UTC 2015

-----------------

tuneLV

------

tuneLV linux3 lv linux_root type ext4

Sun Jan 18 21:35:39 UTC 2015

tuneLV ext4

tune_ext4

---------

device= /dev/mapper/linux3-linux_root

doe : tune2fs -O has_journal /dev/mapper/linux3-linux_root

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

doe : e2fsck -f /dev/mapper/linux3-linux_root

e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)

e2fsck: need terminal for interactive repairs

doe : tune2fs -J size=4 /dev/mapper/linux3-linux_root

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

Creating journal inode: done

This filesystem will be automatically checked every 200 mounts or

180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

doe : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 /dev/mapper/linux3-linux_root

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

Setting maximal mount count to 200

Setting interval between checks to 15552000 seconds

Setting reserved blocks percentage to 1% (262144 blocks)

doe : e2fsck -pfD /dev/mapper/linux3-linux_root

/dev/mapper/linux3-linux_root: 395301/6553600 files (0.1% non-contiguous), 3572647/26214400 blocks

gedaan !

device= /dev/mapper/linux3-linux_root

Sun Jan 18 21:36:08 UTC 2015

-----------------

tuneLV

------

tuneLV linux3 lv linux_home type ext4

Sun Jan 18 21:36:08 UTC 2015

tuneLV ext4

tune_ext4

---------

device= /dev/mapper/linux3-linux_home

doe : tune2fs -O has_journal /dev/mapper/linux3-linux_home

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

doe : e2fsck -f /dev/mapper/linux3-linux_home

e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)

e2fsck: need terminal for interactive repairs

doe : tune2fs -J size=4 /dev/mapper/linux3-linux_home

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

Creating journal inode: done

This filesystem will be automatically checked every 200 mounts or

180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

doe : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 /dev/mapper/linux3-linux_home

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

Setting maximal mount count to 200

Setting interval between checks to 15552000 seconds

Setting reserved blocks percentage to 1% (262144 blocks)

doe : e2fsck -pfD /dev/mapper/linux3-linux_home

/dev/mapper/linux3-linux_home: 30593/6553600 files (0.5% non-contiguous), 3458579/26214400 blocks

gedaan !

device= /dev/mapper/linux3-linux_home

Sun Jan 18 21:36:14 UTC 2015

-----------------

tuneLV

------

tuneLV linux3 lv linux_data type ext4

Sun Jan 18 21:36:14 UTC 2015

tuneLV ext4

tune_ext4

---------

device= /dev/mapper/linux3-linux_data

doe : tune2fs -O has_journal /dev/mapper/linux3-linux_data

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

doe : e2fsck -f /dev/mapper/linux3-linux_data

e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)

e2fsck: need terminal for interactive repairs

doe : tune2fs -J size=4 /dev/mapper/linux3-linux_data

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

Creating journal inode: done

This filesystem will be automatically checked every 200 mounts or

180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

doe : tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index -i 6m -c 200 -m 1 /dev/mapper/linux3-linux_data

tune2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)

Setting maximal mount count to 200

Setting interval between checks to 15552000 seconds

Setting reserved blocks percentage to 1% (262144 blocks)

doe : e2fsck -pfD /dev/mapper/linux3-linux_data

/dev/mapper/linux3-linux_data: 70197/6553600 files (0.2% non-contiguous), 3129499/26214400 blocks

gedaan !

device= /dev/mapper/linux3-linux_data

Sun Jan 18 21:36:24 UTC 2015

-----------------

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

Reading all physical volumes. This may take a while...

Found volume group "linux3" using metadata type lvm2

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

Volume group "linux3" successfully extended

archive-mint

------------

volumegroup = linux3

logical volume = linux_boot

backnam = boot

------------

fsarchiver savefs -Llinux_boot -z7 -j3 -s 2000 -A boot-20150118-21h36.fsa /dev/mapper/linux3-linux_boot

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=295, directories=7, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

fsarchiver archinfo boot-20150118-21h36.fsa 2>boot-20150118-21h36.info

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

Logical volume "mysnap" successfully removed

archive-mint

------------

volumegroup = linux3

logical volume = linux_root

backnam = root

------------

fsarchiver savefs -Llinux_root -z7 -j3 -s 2000 -A root-20150118-21h38.fsa /dev/mapper/linux3-linux_root

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=283700, directories=36221, symlinks=75271, hardlinks=19, specials=100

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

fsarchiver archinfo root-20150118-21h38.fsa 2>root-20150118-21h38.info

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

Logical volume "mysnap" successfully removed

archive-mint

------------

volumegroup = linux3

logical volume = linux_home

backnam = home

------------

fsarchiver savefs -Llinux_home -z7 -j3 -s 2000 -A home-20150118-22h05.fsa /dev/mapper/linux3-linux_home

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=27592, directories=2897, symlinks=91, hardlinks=0, specials=4

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

fsarchiver archinfo home-20150118-22h05.fsa 2>home-20150118-22h05.info

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

Logical volume "mysnap" successfully removed

archive-mint

------------

volumegroup = linux3

logical volume = linux_data

backnam = data

------------

fsarchiver savefs -Llinux_data -z7 -j3 -s 2000 -A data-20150118-22h23.fsa /dev/mapper/linux3-linux_data

Archive will be split into volumes of 2097152000 bytes (1.95 GB)

Statistics for filesystem 0

* files successfully processed:....regfiles=60870, directories=9269, symlinks=49, hardlinks=1, specials=0

* files with errors:...............regfiles=0, directories=0, symlinks=0, hardlinks=0, specials=0

fsarchiver done

fsarchiver archinfo data-20150118-22h23.fsa 2>data-20150118-22h23.info

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

Logical volume "mysnap" successfully removed

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

Reading all physical volumes. This may take a while...

Found volume group "linux3" using metadata type lvm2

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sda1 linux3 lvm2 a-- 310.00g 8.00g

/dev/sdf4 linux3 lvm2 a-- 9.76g 9.76g

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

Removed "/dev/sdf4" from volume group "linux3"

WARNING: lvmetad is running but disabled. Restart lvmetad before enabling it!

Reading all physical volumes. This may take a while...

Found volume group "linux3" using metadata type lvm2

-rw-r--r--+ 1 root root 392828373 Jan 18 21:38 boot-20150118-21h36.fsa

-rw-rw-rw-+ 1 root root 745 Jan 18 21:38 boot-20150118-21h36.info

-rw-r--r--+ 1 root root 2096907861 Jan 18 22:37 data-20150118-22h23.f01

-rw-r--r--+ 1 root root 2096933827 Jan 18 22:44 data-20150118-22h23.f02

-rw-r--r--+ 1 root root 2097015164 Jan 18 22:50 data-20150118-22h23.f03

-rw-r--r--+ 1 root root 801696639 Jan 18 22:53 data-20150118-22h23.f04

-rw-r--r--+ 1 root root 2096974192 Jan 18 22:30 data-20150118-22h23.fsa

-rw-rw-rw-+ 1 root root 746 Jan 18 22:53 data-20150118-22h23.info

-rw-r--r--+ 1 root root 2096904870 Jan 18 22:20 home-20150118-22h05.f01

-rw-r--r--+ 1 root root 261036701 Jan 18 22:23 home-20150118-22h05.f02

-rw-r--r--+ 1 root root 2097131000 Jan 18 22:13 home-20150118-22h05.fsa

-rw-rw-rw-+ 1 root root 746 Jan 18 22:23 home-20150118-22h05.info

-rw-rw-rw-+ 1 1000 1000 249 Dec 30 22:28 parttblsdas_20150118.sf

-rw-rw-rw-+ 1 1000 1000 259 Dec 30 22:28 parttblsdbs_20150118.sf

-rw-rw-rw-+ 1 1000 1000 0 Dec 30 22:28 parttblsdcs_20150118.sf

-rw-rw-rw-+ 1 1000 1000 0 Dec 30 22:28 parttblsdds_20150118.sf

-rw-r--r--+ 1 root root 2097069188 Jan 18 21:57 root-20150118-21h38.f01

-rw-r--r--+ 1 root root 1410798679 Jan 18 22:05 root-20150118-21h38.f02

-rw-r--r--+ 1 root root 2097096701 Jan 18 21:49 root-20150118-21h38.fsa

-rw-rw-rw-+ 1 root root 746 Jan 18 22:05 root-20150118-21h38.info

-rw-rw-rw-+ 1 1000 1000 512 Dec 30 22:28 sdas_20150118.mbr

-rw-rw-rw-+ 1 1000 1000 33280 Dec 30 22:28 sdas65_20150118.mbr

-rw-rw-rw-+ 1 1000 1000 512 Dec 30 22:28 sdbs_20150118.mbr

-rw-rw-rw-+ 1 1000 1000 33280 Dec 30 22:28 sdbs65_20150118.mbr

term_00s

21:35:38

21:35:38

21:35:38

21:35:38

21:35:38

21:35:38

21:35:38

21:35:38

21:35:38

21:35:39

21:35:39

21:36:08

21:36:08

21:36:14

21:36:14

21:36:24

term_03s
Laatst gewijzigd: maandag 31 mei 2021 22:07
Copyright � 2021 - Franz Ulenaers (email : franz.ulenaers@telenet.be)