info

Aangezien het niet gebruikelijk is reclame te maken voor een café, dacht ik: 'Waarom niet?!'. Ik ben aldus met twee verschillende pistes op de proppen gekomen voor het jongerencafé bij uitstek in Halle 'De Kelt'.

Voor de eerst piste wou ik aankaarten dat op café helemaal niet duur hoeft te zijn. Praktisch alles is immers gratis! Waarvoor men op 'fuiven' moet betalen, is gratis in de Kelt en aldus perfekt voor jongeren.

De andere piste speelt in op 'vervelende' vragen die ouders aan hun kroost stellen waarop ze niet direct een uitvlucht kunnen vinden. Het excuus? Café 'De Kelt' natuurlijk!