Molen ten Elzas

Op de rechterzijde van een bijriviertje van de Holbeek, op de wijk Klei, staat de machtige maalderij van Frans Van Malleghem. Diens vader, de heer Sylvain Van Malleghem, beweerde dat de molen daar 400 jaar geleden werd gebouwd door Judocus Van Malleghem, en dat de eigenaars steeds Van Malleghems zijn geweest. De juiste benaming is "Molen ten Elzas", alhoewel ook in oudere geschriften de naam "Watermolen van De Cleye" werd gebruikt. In 1893 plaatste men een stoommachine en in het daaropvolgende jaar werd een huis bijgebouwd. In 1914 en 1938 werd verder vergroot. Sedert 1956 is de watermolen buiten gebruik, alhoewel molenrad en vijver nog steeds hun stempel drukken op de mooie omgeving. Even als de Bossenaarmolen werd ook deze mechanisch aangepast. Vroeger verwerkte de molen alleen inlandse granen; nu verwerkt hij daarnaast ook uitheemse. Hij werkt voor bakkers en boeren. Per dag wordt een gemiddelde van 4000 kg. tarwe gemalen en een duizend kg. voedergranen. Er zijn verscheidene silo's bijgeplaatst en Van Mallegem verzet miljoenen kilo's granen en graanprodukten per jaar. Langs de Vlaamse (en Franse) wegen komt men vaak een Van Malleghemcamion tegen !

Verder