Home - Genealogie - Bidprentjes - Harmonie - Contact - Links

 

De Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia uit Moorsel 1786 - 2003

De Voorzitters van de Harmonie


1. Jan Maximiliaan Laurent Spinoy (°1748 - †1810)
Voorzitter van 1786 tot 1810

Toen de Harmonie werd opgericht in 1786 bestond Moorsel nog uit de heerlijkheid van Moorsel “propre” (land van Aalst) en de vrijheerlijkheid van Moorsel, Gevergem en Wieze Kapittel (Land van Dendermonde).
In 1794 werden onze streken door de Fransen bezet.
In 1795 was er een kantonnaal gemeentebestuur met een plaatselijke municipale agent, gekozen door de bevolking.
De eerste municipale agent te Moorsel was Jan Spinoy, die op dat ogenblik ook voorzitter was van de Harmonie
Hij werd geboren in 1748 als zoon van Laurent Spinoy en Catharina Van Biesen.
In 1757 was zijn vader schepen van Moorsel- Land van Aalst.
In 1780 woonde Jan met zijn moeder in de herberg “Sinte Merten” op het Dorp. Hij was gehuwd met juffrouw Anna Maria Caudron.
Op 7 april 1784 verkreeg Jan Spinoy een octrooi voor het oprichten van een oliemolen, bewogen door een paard. Hij overleed te Moorsel op 23 juni 1810.

2. Karel Van Assche (°1776 - †1849)
Voorzitter van 1810 tot 1830

Karel Van Assche werd geboren te Massemen in 1776 als zoon van Joannes Franciscus en Johanna Petronella De Geyter. Hij was klerk bij advocaat De Lantsheere en bij notaris Stobbelaert te Lebbeke, dit tot 1803.
Ons land was toen nog steeds bezet door de Fransen onder Napoleon. Karel Van Assche had zich als Fransgezinde onderscheiden en werd burgemeester van Moorsel, Baardegem, Herdersem, en Meldert. Bovendien was hij tot 1825 secretaris te Moorsel.
Daarnaast was hij ook nog brandewijnstoker en “agent van affairen”. Hij woonde op het Dorp, was ongehuwd en overleed op 13 november 1849 op de wijk Beugem. Zijn grafsteen staat langsheen de kerkmuur.

3. Baron Antoon Jozef Van Der Noot (°1807 - †1891)
Voorzitter van 1931 tot 1854

Baron A.j. Van der Noot was de kleinzoon van Baron J.J. De Meer. Hij was gehuwd met Katharina Elisabeth Heyland. Hij was burgemeester van Moorsel van 1831 tot 1848 en provincieraadslid van 1836 tot 1848. In 1847 wou hij volksvertegenwoordiger worden. Hij was echter weinig standvastig en verscheen in 1870 zelfs op de liberale lijst. Men moet echter opmerken dat dit gebeurde na de scheuring (Witte en Zwarte Partij in 1868) te Moorsel. Zijn zoon Alexander Van der Noot was burgemeester van 1895 tot 1900.
Zijn achterkleinzoon Antoine Ball was burgemeester van 1939 tot 1941 en van 1944 tot 1948.

4. Dokter Jan Baptist August Nackers (°1813 - †1864)
Voorzitter van 1855 tot 1857

Dokter Nackers afkomstig van Diest. In 1836 huwde hij met Clementine de Liser, geboren te Brussel. Zij vestigden zich te Moorsel in de Waverstraat in 1851.
Zijn dochter Coleta Carolina huwde in 1865 met Eugeen Reyntens, die later burgemeester van Moorsel werd en voorzitter van de Harmonie. Zij overleed in 1867. Burgemeester Eugeen Reyntens huwde in 1868 met zijn schoonzuster Clementina Maria Johanna Nackers. Dokter Nackers overleed te Moorsel op 15 september 1864.

5. Pieter Paul De Vis (°1815 - †1878)
Voorzitter van 1857 tot 1861

P.P. De Vis werd geboren te Meldert als zoon van Jean Baptiste en Benedicta De Witte. Zijn vader was burgemeester te Meldert van 1848 tot 1854.
In 1848 huwde Pieter Paul met Josepha De Geest van Lebbeke.
Hij werd gemeenteraadslid te Moorsel in 1857 en bleef dit tot 1878.
P.P. De Vis speelde een rol in 1868 bij de scheuring en was één van de eerste “Zwarte” gemeenteraadsleden te Moorsel. Zijn zoon Ludovicus De Vis (1852-1893) was geruime tijd secretaris van de Harmonie.
Pieter Paul De Vis overleed te Moorsel op 18 maart 1878.

6. Eugeen Egbert Reyntens (°1836 - †1894)
Voorzitter van 1861 tot 1893.

In de voetsporen van zijn schoonvader Dr. Nackers, werd hij voorzitter van de Harmonie. Hij was één van de hoofdvertolkers bij de schermutselingen die op het vlak van de gemeenteraad ontstonden in 1867 en waarop de scheuring volgde.
Hij was burgemeester van Moorsel van 1867 tot 1894.
Hij richtte het Vrijwillige Brandweerkorps op in 1876 en was er zelf bevelhebber van tot 1892. Hij was ook de eigenaar van de watermolen in Waver.
Zijn oudste zoon Arthur werd gemeentesecretaris te Moorsel en de tweede zoon Oscar bekleedde dezelfde functie in Aalst. Arthur was gehuwd met de zuster van burgemeester Cooreman.
Op 9 april 1893 gaf Eugeen Reyntens ontslag als voorzitter van de Harmonie, wegens ziekte. Vanaf die datum werd hij erevoorzitter.
Burgemeester Reyntens overleed op 1 mei 1894.

7. Frans Gustaaf De Meyer (°1846 - †1919)
Voorzitter van 1893 tot 1919

F.G. De Meyer werd geboren te Mespelare op 12 december 1846 als zoon van Benedikt en Catharina Eugenia Van den Steen. Zijn oom Jean Baptiste De Meyer was eerder gemeenteraadslid te Moorsel en erevoorzitter van de Harmonie.
Frans Gustaaf De Meyer huwde Camilla De Schepper van Waasmunster. Hij was burgemeester van Mespelare van 1873 tot 1919.
Vanaf 1885 baatte hij een brouwerij uit op het Dorp. Hij was de vader van Prosper De Meyer die brouwde tot 1937 en overleed in 1981 en van juffrouw Agnes De Meyer, geboren in 1906, die nog steeds het imposant ouderlijk erf op het Dorp bewoont. Juffrouw Agnes was gemeenteraadslid te Moorsel van 1964 tot 1976.
Gustaaf De Meyer overleed te Moorsel op 25 november 1919.

8. Valery Hendrik De Vis (°1887 - †1970)
Voorzitter van 1920 tot 1945

V. De Vis werd geboren te Moorsel op 6 september 1887 als zoon van Ludovic en Moens Josephine.
In 1929 huwde hij Maria Henriette Reyntens, de achterkleindochter van Dokter Nackers, de kleindochter van Eugeen Reyntens en de nicht van burgemeester Cooreman. Bovendien was Valery De Vis de kleinzoon van P.P. De Vis en aldus de aangewezen figuur om Gustaaf De Meyer, na diens overlijden, op te volgen als voorzitter van de Harmonie.
Valery De Vis (Statiestraat) was Bestuurder van de melkerij “ Sint-Antonius”, Schepen te Moorsel van 1921 tot 1932, Bevelhebber van de Brandweer van 1923 tot 1951, Voorzitter van de toneelkring “ ’t En zal “ van 1924 tot 1956 en Hoofdman van de Confrerie van de H. Gudula van 1925 tot 1970.
Hij was één der voornaamste aandeelhouders bij de bouw van de zaal “ Katholieke Kring “ in 1922. Zijn huwelijk in 1929 speelde hem parten. Door deze daad diende hij vanaf 1932 aan elk politiek mandaat te verzaken ingevolge familiale banden met burgemeester Cooreman en schoonvader-secretaris Arthur Reyntens. Maar “liefde” is nu eenmaal “blind”, ook voor de politiek
De Harmonie kende een grote bloei onder zijn voorzitterschap tussen de twee wereldoorlogen. Na de tweede wereldoorlog werd hij erevoorzitter van de Harmonie.
Valery De Vis overleed te Moorsel op 24 oktober 1970.

9. Dokter Remi Isidoor Van Oudenhove (°1899 - †1966)
Voorzitter van 1946 tot 1961

R.I. Van Oudenhove werd geboren te Denderhoutem op 22 april 1899. Hij was gehuwd met Jeanne De Wolf.
Dokter Van Oudenhove vestigde zich in 1925 als geneesheer aan de Aalsterse steenweg en nadien in de Molenstraat.
In 1939 verscheen hij voor het eerst in de gemeenteraad. Hij bleef raadslid tot 1964. Bij de drie opeenvolgende gemeenteraadsverkiezingen op het einde van de jaren 40, was hij leidende figuur in de Zwarte partij (CVP).
Hij was vanaf 1935 voorzitter van het Davidsfonds, en later erevoorzitter. Bij de Vrijwillige Brandweer was hij Luitenant Geneesheer.
Dokter Van Oudenhove overleed te Aalst op 14 november 1966.

10. Raymond Clemens Uyttersprot (°1935 - †1987)
Voorzitter van 1962 tot 1970 en van 1977 tot 1987

R.C. Uyttersprot werd geboren te Moorsel op 12 november 1935 als zoon van Frans en Ludovica Gielens. Hij was gehuwd met Suzanne Moortgat. Op 29-jarige leeftijd werd hij in 1965 burgemeester van Moorsel en bleef het tot 1976 toen Moorsel als zelfstandige gemeente ophield te bestaan.Hij was provincieraadslid sedert 1968.
Van 1977 tot 1982 was hij gemeenteraadslid te Aalst.
Vanaf 1983 was hij burgemeester van Groot Aalst . Hij overleed te Gent op 23 maart 1987.

11. Jozef Gustaaf Pieters (°1932)
Voorzitter van 1971 tot 1977.

J.G. Pieters werd geboren te Moorsel op 9 mei 1932 als zoon van Cyriel en Maria Merckx. Hij is gehuwd met Emilienne Bracke.
Jozef Pieters was gemeenteraadslid vanaf 1960 en schepen van 1971 tot 1976. Hij heeft in deze periode heel wat inspanningen geleverd om de Harmonie te laten bloeien. Hij stond in voor de opleiding van jonge muzikanten. Verscheidene muzikanten kwamen trouwens uit de familie Pieters.
Bij de fusie van 1977 heeft Jozef Pieters zich teruggetrokken zowel uit de Harmonie als uit het politieke leven.
Van dan af nam Burgemeester Uyttersprot opnieuw het voorzitterschap waar, tot zijn overlijden in 1987.

13. Freddy Maurits E. De Ghouy (°1938)
Voorzitter van 1987 tot 1998

F.M. De Ghouy geboren te Gent op 8 juni 1938. Hij huwde op 24 februari 1962 met Joanna Hiel dochter van Raymond en Eugenie Vermoesen. Op 1 augustus 1966 vestigden zij zich in de Bredestraat .Na het overlijden van burgemeester Uyttersprot werd hem gevraagd de taak van voorzitter van de Harmonie op zich te nemen. Hij was de eerste niet notabele van de voorzitters.
De Ghouy zat ook gedurende die periode in het sectiebestuur van de CVP. Hij is ook lid van de Confrerie H. Gudula.
Hij werd door zijn opvolger Willy Bosteels en het bestuur gevraagd de taak van Ere-voorzitter waar te nemen.

14. Willy Bosteels (°1949)
Voorzitter vanaf 1999

Willy Bosteels werd geboren te Moorsel op 2 Juli 1949. Hij is de zoon van Frans en Maria Saelens en woont in de Groenstraat te Moorsel. Hij is ongehuwd. Hij is gemeenteraadslid sedert 1983. Hij is werkzaam bij het ministerie Veterinaire keuring als boekhouder.

Drie Erevoorzitters die geen voorzitter waren.

1. Baron Antoon De Meer (°1792 - †1878)
Erevoorzitter van 1855 tot 1868

Baron A de Meer huwde met zijn nicht Petronella de Meer, dochter van Baron Jan Jozef de Meer, de plaatselijke held van de Boerenkrijg.

Hij was lid van het Nationaal Congres in 1830 en volksvertegenwoordiger van 1831 tot 1847.
Volgens de gegevens waarover wij beschikken, zou Baron A. de Meer erevoorzitter van de Harmonie zijn geworden op het ogenblik dat zijn stiefzoon Baron A.J. Van der Noot ontslag nam als voorzitter, zo bleef “iemand van het kasteel” mede aan de top van de muziekmaatschappij.
Vanaf 1868, met de oprichting van de Fanfare “ De Jonge Garde “ waar Baron Eugeen Van der Noot, zoon van A.J. Van der Noot, voorzitter werd, vinden wij natuurlijk niemand meer van de familie de Meer – Van der Noot terug in het bestuur van de Harmonie.
De prachtige vlag, die te zien is in het lokaal Katholieke Kring, werd aan de Harmonie geschonken door haar erevoorzitter Baron Antoon de Meer. Zijn familiewapen staat er trouwens op afgebeeld.

2. Jan-Baptist De Meyer (°1806 - †1871)
Erevoorzitter van 1868 tot 1871

J.B. De Meyer werd geboren te Moorsel op 10 september 1806. Hij woonde op de wijk Kruis en huwde Carolina Goossens van Herdersem.
Hij was de oom van Frans Gustaaf De Meyer die later voorzitter werd van de Harmonie van 1894 tot 1919.
Jan-Baptist De Meyer was gemeenteraadslid te Moorsel van 1863 tot 1872.
Samen met P.P. De Vis, Eug. Reyntens en P. De Nil behoorde J.B.De Meyer tot de eerste “ Zwarte” gemeenteraadsleden.
In 1869 schonk hij een nieuw vaandel aan de Harmonie. Dit kostte 500 fr.
Jan-Baptist De Meyer overleed te Moorsel op 5 februari 1871.

3. Theofiel Jozef Cooreman (°1873 - †1939)
Ere-voorzitter van 1925 tot 1939

Th. Cooreman werd geboren op 7 november 1873 als jongste zoon van koster Joannes Cooreman en Sophia Verbeken van Meldert.
Hij huwde Odila Joostens van Baardegem. Zij overleed in 1899.
In 1900 werd hij burgemeester van Moorsel. Bij zijn benoeming was hij de jongste burgemeester van het land. Einde 1900 huwde hij Helena Duerinck van Dendermonde.

Hij bleef gedurende 38 jaren burgemeester van Moorsel en was hophandelaar.
Burgemeester Cooreman stond in voor de opleiding van jonge muzikanten en heeft zelfs meester Cyriel Muylaert nog vervangen als dirigent.
Zijn dochter, juffrouw Anna Cooreman zou in 1947 het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid worden te Moorsel.
Zowel Juffrouw Anna als haar zuster, Mevrouw Laura Cooreman, weduwe van Hoofdinspecteur Van Rossem, wonen beiden nog in de Kerkstraat, respectievelijk nr. 16 en 14.
Burgemeester Cooreman overleed te Moorsel op 21 oktober 1939.

Uw toegang tot internet