start rekenregels breuken machten & wortels translatie spiegelen puntspiegeling draaiing homothetie De gon. cirkel hoekmaten rechth. driehoek wil. driehoek vergelijkingen
De puntspiegeling

We spiegelen een trapezium ABCD rond een willekeurig punt o.
Het trapezium wordt gespecifieerd door zijn hoekgroottes, de lengtes van de zijden (e/o hoogte), de evenwijdigheid van kleine en grote basis en zijn oppervlakte.

Versleep de hoekpunten van het groene trapezium (en punt o) en beantwoord onderstaande vragen correct.
Welke eigenschappen van ABCD vind je terug in A'B'C'D'.

Bewaart een puntspiegeling de afstand?
Bewaart een puntspiegeling de evenwijdigheid?
Bewaart een puntspiegeling de hoekgrootte?
Bewaart een puntspiegeling de oppervlakte?
Beeldt een puntspiegeling een rechte af op een een rechte, evenwijdig met de gegeven rechte?