17/02/17

Update: nieuwe toepassingen voor 3D simulatie

Na ongeveer een jaar intensief gebruik van de 3D simulatie van Crisalix, en de regelmatige updates van het programma, wordt het voor mij meer en meer een hulpmiddel om ook moeilijke borstvergrotingen te plannen. 
Vaak is er een verschil tussen 2 borsten, maar is het lastig om juist te bepalen hoeveel het verschil nu net is tussen de 2 borsten. Door de 3D simulatie kunnen we nu op voorhand perfect zien hoe groot het verschil is tussen de 2 borsten. Op basis daarvan kan een veel gerichtere keuze gemaakt worden in het bepalen van het volume van de borstprothesen.

In de toekomst ben ik ook van plan de simulatie te gebruiken als hulpmiddel om te bepalen hoeveel weefsel er moet weggehaald worden bij borstverkleiningen (bij asymmetrie).

Ook wordt de toepassing bij liposucties verder onderzocht.

23/02/16

BTW-heffing op esthetische ingrepen

Op 21/01/16 kregen we via de beroepsvereniging volgend bericht:
Alle ingrepen die zouden afgesproken worden voor 29/02/16 en uitgevoerd worden voor 30/06/16 zouden dan toch van btw vrijgesteld worden. Dit zou dus toch als overgangsmaatregel gelden.

Concrete uitleg van wat bij gecombineerde ingrepen zou gebeuren, ontbreekt nog. 
Wordt vervolgd….

06/01/16

Uiteindelijk is de wet op 30/12/15 wel degelijk in het staatsblad verschenen.
Mijn fiscalist had vandaag contact met de btw-administratie. Deze laat uitschijnen dat de regel effectief zal doorgevoerd worden vanaf 01/01/16, zonder uitstel en zonder overgangsmaatregelen. Verdere concrete instructies zouden nog moeten verschijnen, waarin ook duidelijk zou worden welke ingrepen wel onder de btw-heffingen vallen en welke niet.
Concreet betekent dit:
1.Voor puur esthetische ingrepen (borstvergroting, facelift, liposucties): hou er rekening mee dat op             de totale kostprijs (kamer, medicatie, erelonen, met uitsluiting (voorlopig ?) van de borstprothesen die nog aan 6% btw aangerekend worden) er 21% btw bovenop de prijs zal komen.
2. Er waarschijnlijk ook op de supplementen bij gecombineerde ingrepen (buikwandcorrecties, borstverkleiningen,…) er 21% btw zal moeten betaald worden op de supplementaire erelonen.

Hopelijk is er snel duidelijkheid en kunnen we u weer op een transparante manier informeren over de juiste kostprijs.

31/12/15

Op 29/12/15 is er nog steeds geen wetswijziging over de BTW verschenen.
Op 28/12/15 had nog niemand instructies of verdere uitleg gekregen van de BTW-administratie. Maar toch worden wij als plastisch chirurg verondersteld om binnen 3 dagen btw aan te rekenen op esthetische ingrepen.
Op welk stuk dat zal zijn, hoe dit zal verrekend worden; dit zijn vragen waarop niemand een correct antwoord kan geven !
Concreet betekent het dat de prijzen die via mail, telefoon of op de consultatie zullen meegedeeld worden, btw exclusief zijn.Van zodra ik iets meer weet, zal ik het niet nalaten dit hier te melden.

30/12/15

3D simulatie borstvergroting

Naast het passen van verschillende prothesen in een sportbh, kunnen we nu ook aan de hand van een nieuwe 3Dscanner op een iPad, het effect van verschillende prothesen zien op een 3D beeld van je lichaam. Met de nieuwe 3D scanner kan op de eerste consultatie in een paar minuten een 3D scan gemaakt worden. Zo zie je onmiddellijk hoe je er met een aantal volumes zou uitzien na de operatie.
Op het einde van de consultatie wordt deze simulatie naar je doorgestuurd, zodanig dat je in alle rust thuis jezelf kan bekijken op je computer.

23/12/11

P.I.P. prothesen

Op geen enkel ogenblik heeft één van mijn patiënten een P.I.P. prothese gekregen. Al 11 jaar werk ik samen met twee Amerikaanse firma’s :Mentor en McGhan (recent overgekocht door Allergan). Deze firma’s maken al meer dan 30 jaar kwaliteitsprothesen. Deze kwaliteit heeft natuurlijk zijn invloed op de aankoopprijs. Hun prothesen hebben dan ook een levenslange garantie op scheuren. De silicone gevulde prothesen die ik gebruik zijn van het cohesieve type: dit wil zeggen dat zelfs als de prothese zou scheuren, de silicone in de prothese blijft, en er niet uitloopt.
Beide firma’s hebben een zeer strenge kwaliteitscontrole, en werken dus ook met 100% veilige medische silicone.
De Franse firma P.I.P. bracht silicone gevulde prothesen op de markt, gevuld met industriële (niet medische) silicone. Deze prothesen hebben een grote kans op scheuren en lekkage, met alle mogelijke risico’s van dien. In Frankrijk is er een zeldzaam geval van borstkanker ontdekt bij één van de patiënten.
Hoewel het risico dus bijzonder klein is, ben ik van mening dat voor een esthetische ingreep we moeten streven naar 100 % veiligheid.
Het is dan ook ten sterkste aan te raden om P.I.P. prothesen te laten vervangen.De P.I.P. prothesen zijn ook onder de naam Rofill M-implant op de markt gekomen. Ook deze prothesen moeten vervangen worden.
Indien u nog vragen zou hebben, mag je mij altijd mailen.

07/02/07

Interessante links

AZ Sint Lucas: www.azstlucas.be

Belgische Vereniging voor plastische Heelkunde: www.rbsps.org

Amerikaanse Vereniging voor esthetische chirurgie: www.surgery.org

Startpagina Beauty Belgie: www.beauty.startpagina.be 

American Society of Plastic Surgery: www.plasticsurgery.org

I
nternational Society of Aesthetic Plastic Surgery: www.isaps.org 

28/01/07

Waar gebeuren de ingrepen ?

Alle ingrepen, zowel onder plaatselijke als algemene verdoving gaan door
in het AZ Sint Lucas ziekenhuis in Gent.
Het ziekenhuis garandeert mij de de meest up to date infrastructuur en de hoogste veiligheid voor u.
Dag en nacht staat een team van uiterst competente verpleegkundigen, anesthesisten en andere specialisten voor u klaar.

28/01/07

Prijs

Door de orde van geneesheren is het verboden prijzen te vermelden op de website.
Aangezien ik in een ziekenhuis werk, kan voor sommige ingrepen een gedeeltelijke tussenkomst van het ziekenfonds verkregen worden.
Voor meer informatie, kunt u gerust een mailtje sturen.

© Dr. Frédéric Heintz

Webdesign by Frédéric Heintz