Oefenblaadjes
Nederlands

Enkele tips !

Indien de leerlingen met een interactief programma werken, let er op dat zij bij het afsluiten de wijzigingen niet opslaan.
Zo behoudt U het origineel werkblad voor een volgende leerling of ....

Om het overdreven ' srollen ' te vermijden, kan het soms handig zijn het zichtbaar precentage van het werkblad op 75 % te zetten (of je schermresolutie aan te passen)

Interactieve Excel-programma's

Eenvoudige interactieve oefeningen rond het herkennen, lezen en schrijven van " korte en lange klanken "

a of aa

Nog meer woordjes.

e of ee

Woordjes lezen en schrijven.

i of ie

o of oo

u of uu

 

Interactieve oefeningen rond " meervoudsvorming van zelfstandige naamwoorden "

Van één naar .... ( 1 )

Meervoudsvorming op ' -en ' , inclusief open en gesloten lettergrepen

Je vindt er 6 reeksen van 20 woorden .
Op het tweede tab-blad vind je het schema .

Van één naar ... ( 2 )

Meervoudsvorming op '-en', '-s', 'f/v' en 's/z', inclusief open en gesloten lettergrepen.

Je vindt er 6 reeksen van 20 woorden)
( het kleine rode driehoekje voor sommige woorden geeft een tip aan de leerlingen)

Interactieve oefeningen rond " meervoudsvorming van zelfstandige naamwoorden " en " werkwoorden in de tegenwoordige tijd "

Van één naar ... ( 3 )

Meervoudsvorming in zinsverband.

Hier vind je 5 reeksen van 5 zinnen, met telkens een zn. en een werkwoord .
Er zijn twee werkvormen :
-> op het eerste tab-blad moeten de leerlingen enkel de onderlijnde woorden in het meervoud plaatsen en intikken.
-> op het tweede tab-blad wordt hen, naast de specifieke oefening ook gevraagd de hele zin in te tikken. Hier wordt het eerste woordje of de eerste letter als tip gegeven.
(deze tip moet wel nog ingetikt worden als deel van de zin.)

Interactieve oefeningen rond " werkwoorden in de tegenwoordige tijd "

Doe-woorden veranderen... ( tegenwoordige tijd ).

Hier vind je 6 reeksen van 10 zinnen, met telkens één werkwoord .
Er zijn twee werkvormen :
-> op het eerste tab-blad moeten de leerlingen enkel het onderlijnde doe-woord ivervoegen en intikken.
-> op het tweede tab-blad wordt hen, naast de specifieke oefening ook gevraagd de hele zin in te tikken. Hier wordt het eerste woordje of de eerste letter als tip gegeven.
(deze tip moet wel nog ingetikt worden als deel van de zin.)

Werkblaadjes, klaar om uit te printen. (eveneens gemaakt in Excell)

Van één naar ... ( 1 )

Van één naar ... ( 2 )

Van één naar ... ( 3 )

Doe-woorden veranderen...

 

Fredje's place

Hello

Wiskunde
WO

17 september 2003