Maandelijkse BerichtenHome

Berichten
Center of the Sun Nieuws

newsletter update

EGYPTE - De Verloren 13 Codes van Ascensie ~ Deel 3

Aluna Joy Yaxkin ~ juli/augustus 2008

Nota van Aluna Joy…

Onze intentie voor onze recente reis naar Egypte was om onafgewerkte zaken af te maken die tijdens de val van Atlantis onafgewerkt gebleven waren. Het was ook om de verloren geschiedenis te herstellen en de dingen die in het verleden niet goed gingen, recht te zetten. Ik heb het gevoel dat ik afgemaakt heb wat ik moest (druk de duimen). De drie recentste nieuwsbrieven, inclusief deze, geven een klein fragment weer van wat we gedurende deze voleinding geleerd hebben. Ons artikel over het Ontmaskeren van het Anti-Licht veroorzaakte heel wat bovennatuurlijke tegenreactie van degenen die ontmaskerd werden. Bedankt aan degenen die ons gebeden, licht en bescherming zonden, aangezien we ons in een kwetsbare positie bevonden om dit te doen. Er waren momenten waar we eigenlijk dachten dat het “riskant” was. We zijn zo gezegend om jullie in ons leven te hebben. We zijn gezegend elkaar te hebben!”

In deze uitgave schrijven we tenslotte over de 13 Codes van Ascensie. Omdat deze kennis op de planeet vrijgegeven wordt, verwacht ik dat de tanende energie van de duistere krachten weer niet al te blij met ons zal zijn. Ja… we komen weer in een moeilijke positie terecht, maar we hebben het tot dusver gehaald en ik verwacht dat we bijna uit het donkere woud komen en naar het licht gaan. Het duister snakt naar zijn laatste adem en het doet zijn best om ons mee neer te halen. Maar het duister zal falen. Zijn energie was te leen en de pacht is afgelopen. Ik heb het gevoel dat het merendeel hiervan een oude strijd is die achter ons ligt. Ik kan jullie zeggen dat niemand meer dan ik klaar is om verder te gaan met de glorieuze taak om het paradijs weer op de planeet te verankeren. Daar gaat deze uitgave dus over… beginnen met de echte, eerlijke, goede business om het paradijs op Aarde te creëren. Geloof je dat dit kan?

Onlangs kreeg ik bezoek van mijn twee zussen. We verschillen alle drie aanzienlijk qua denkwijze en hoe we met de wereld verbonden zijn, maar dit heeft nooit problemen gegeven. Gedurende het laatste bezoek hadden we een levendige conversatie over de toestand van de wereld… zoals de meesten onder ons dit nu doen. Ik vertelde hen dat Latijns Amerikaanse landen niet bang waren om voor zichzelf op te komen wanneer ze het gevoel hebben dat wat hun land doet niet goed voor ze is. Mijn schoonbroer zei dat je gearresteerd wordt als je zulke dingen doet. Mijn zus zei dat ik mijn baan zou kunnen verliezen. De andere maakte de cirkel rond door te zeggen: “Wat als ik opkom voor wat juist is en ik de enige ben?” Ze kwamen allen overeen dat ik te idealistisch was. Maar weet je, ik vind van niet.

Als we ons idealisme, onze hoogste aspiraties voor onze levens, onze families, gemeenschappen en de planeet opgeven, hebben we niet het recht om te klagen over de toestand van de wereld. Ons gebrek aan geloof om het paradijs of een perfecte wereld te creëren, is de reden waarom we het niet hebben. Het is tijd dat we opstaan, ons verenigen en een betere wereld beginnen te creëren. Op weg naar huis, nadat we deze intense conversatie hadden, gaven de Sterrenouderen me een citaat... en dit is het: “Idealisme is een pure staat van ontwaakt bewustzijn waar we ons hoger doel voor ons persoonlijk leven en onze planeet niet opgegeven hebben.” Nu zeg ik niet dat ik ontwaakt ben omdat ik enkele idealistische visies heb, maar ik weet tenminste waar we nu op afsteven en het maakt ons niet blij en vredig.

Nu, hier is iets interessant… de reden waarom we het energetische geknars voelen, de opbouwende de druk op dit moment, is om ons aan te moedigen te ontwaken voor hetgeen waar we ons tevreden mee gesteld hebben en ons te herinneren en te beginnen creëren wat we echt willen. Het wordt gewoon te oncomfortabel om je energie nog te misbruiken. Ik vind dat de Schepper een fantastisch plan voor ons heeft opgezet. Bedankt universum om de hitte wat aan te wakkeren en de wereld alles onder de ogen te doen zien wat niet in perfecte afstemming is met de oorspronkelijke visie van de Schepper.

Sinds 8 juli gingen we de tweede helft van de Maya kalender binnen die ons de gelegenheid biedt om in de toekomst te reiken en hem voor ons te zien. Het is een tijd waar we eindelijk onze toekomst kunnen plannen terwijl we de wijsheid gebruiken die we uit onze oude geschiedenis verzameld hebben. De Sterrenouderen vertelden dat de mensheid en het collectieve bewustzijn de verschuiving der tijden in 2008 zouden maken. We zijn meer dan halfweg door dit jaar heen. Er is weinig twijfel dat dit crisistijd is. En ja, ik voel her geknars ook. Hoe dichter we bij het einde van 2008 komen, hoe meer van ons gevraagd zal worden om de programma's en mechanische gedragingen los te laten die niet langer nodig zijn. Eens we volledig ontwaakt zijn, zullen er geen wetten, dogma's, tradities, regeringen, programma's, sociale normen en zelfs georganiseerde religies nodig zijn. Eens we ontwaakt zijn hebben we dit soort beschermende programma's niet meer nodig om ons heen, omdat we onberispelijk bewust zullen zijn en in elke situatie de juiste actie zullen ondernemen. We hebben tot nu toe onze ondersteuning aan deze instellingen te danken. Bedankt. Dit ontwaken brengt een grote vrijheid met zich mee waarop we allen gewacht hebben. Maar, wat er op deze rit ook komt, is een grote verantwoordelijkheid om op elk ogenblik onberispelijk te handelen en boven onze persoonlijke agenda's te stijgen, en het collectieve in alles wat we doen te overwegen. Dus hier gaan we.

Hier is het laatste stuk van mijn onafgemaakte na-Atlantische business… Wat ik jullie hier ga vertellen werd me over de 13 codes onthuld. Het heeft 18 jaar geduurd om dit punt eindelijk te begrijpen en wat het voor de mensheid als geheel betekent. Ik hoop dat de informatie je helpt om het opbloeiende paradijs in jezelf te bereiken. Het paradijs bevindt zich in elk van ons!

Grote Liefde en Respect

Aluna Joy

De 13 Codes van Ascensie – Het Oorspronkelijke Plan van de Schepper.

Aluna Joy Yaxk'in (1990 - 2008) 

Sinds we het jaar 2008 binnen gingen, zeiden de Sterrenouderen dat we opnieuw het paradijs zouden terugwinnen en de verschuiving der tijden zouden maken, ik heb dit alles behalve ervaren. De energieën gingen van intens tot buiten proportie. We worden rondgeslingerd, gedraaid en misgeslagen in een aardbeving van veranderende invloeden en energieën. Zoals een lieve zus op een dag tegen me zei: “Er is een strijd aan de gang, nietwaar?! En we zitten zeker en vast niet op de laatste rij in de bioscoop om ernaar te kijken!”

Velen vertellen me hetzelfde verhaal elke keer weer. We hebben onlangs meer duistere drama's in onze levens zien afspelen dan in ons hele leven. We hebben oude Atlantische drama's tot persoonlijk familiekarma zien herleven. Het heeft bijna ons bewustzijn en onze levens overgenomen. We hebben het gevoel in de duistere energieën van de wereld te verzuipen en het is verstikkend. We worden 's nachts wakker met enorme golven bombarderende energie die ons angstig maakt. We worden zo hard getroffen dat we bang zijn om onder de krachtige stromingen getrokken en neergehaald worden. We krijgen geen antwoorden meer van buitenaf en we voelen ons als eilanden in plaats van de gemeenschappen waar we naar snakken. We hebben heel wat verlies geleden. Velen zijn overgegaan om ons van de andere kant te begroeten. We ontwaken elke dag, verrast dat we er nog steeds zijn.

De wereld is met de dag vreemder geworden. We voelen een toename van duistere, misplaatste energieën terwijl we tegelijkertijd een toename van het licht ervaren. Nu moeten we ijverig en op het hart gefocust blijven. We kunnen nu duidelijk zien wat niet in integriteit is in de wereld en ons leven. We hebben heel wat over spirituele boosheid geleerd en dat het niet goed is, zelfs al vechten we voor een rechtvaardige strijd. We gaan van neveligheid, wanhoop en hopeloosheid… naar grote openingen van klaarheid en immense inspiratie. Zijn we verward? Neen… we ascenderen gewoon!

Het was tijdens een van deze openingen van klaarheid en inspiratie dat ik een glimp van gekoesterde klaarheid kreeg. Ik werd wakker met de geur van zoete bloemen in de kamer, maar mijn hart was vol van zware, negatieve gedachten hoe ik helemaal niet BEN. De afstand tussen het licht en het duister was enorm. Ik voelde dat Jeshua en de Engelen over me waakten. Het was niet wat ik verwachtte te voelen terwijl ik zoveel duisternis in me voelde. Waarom waren ze daar? Wisten ze niet dat ik in een slechte bui was? Ik gilde het uit: “Wat is dit?”

Dit is de boodschap die ik ontving…

Jeshua zei…” We weten allemaal dat jullie Geascendeerde Wezens worden, ja? Dus wat gebeurde er met mij (Jeshua) vlak voor ik ascendeerde?” Toen speelde dit verhaal zich als een film in mijn hoofd af. Ik zag Jeshua die de zonden van de mensheid op zich nam (alias de negatieve ego's – misplaatste energie – duistere krachten, enz…) Ze voelden zich aan als een zware, ondraaglijke last. Dit was het kruis dat hij moest dragen. Hij heeft het niet enkel gedragen, maar eigende zich het gevoel toe als het zijne. Toen transformeerde hij het met zijn innerlijk licht. Hij DEED niets anders dan WETEN wie hij was en WAS het ook. Dit weten, de “IK BEN DIE IK BEN” transformeerde de wreedheden van de wereld die hij droeg. Toen vergaf hij de miscreaties van de mensheid en de pijn die ze hem veroorzaakten. Toen ascendeerde hij door de 13de code te belichamen.

Zouden we nu hetzelfde doen wat Jeshua deed? Als we nu het knarsen van de duisternis van de wereld voelen, kan het dan betekenen dat we ons bij de deur van ascensie bevinden? Dit zou kunnen verklaren waarom we deze dingen vandaag voelen. Is het de laatste stap voor het paradijs? Gaan we de 13de code belichamen?

In de loop van vele jaren heb ik vele vorige levens onderzocht door terug te gaan in de tijd. Ik begon mijn meest recente leven in de oude Maya-sites te onderzoeken. Dit was de laatste plaats waar de Sterrenouderen incarneerden. In 1990 had ik een groot visioen van de 13 codes, maar op dat tijdstip begreep ik niet wat ze me vertelden. In 1996 ging ik verder terug in de tijd naar Peru…de plaats waar de Sterrenouderen en de Broederschap van de Zeven Stralen incarneerden. Ik ontving nog meer stukken van de puzzel, maar ik kon toen nog steeds niet het hele beeld zien. Nu, als ik verder terug moest gaan dan de Maya's en de Inca's, zou ik naar Egypte moeten gaan. Egypte is mijn laatste grens. In het verleden kwam ik na de val van Atlantis als geëvacueerde naar Egypte. Velen van ons voelen dat we hier zijn om een deel van dat verlies te helen en de verloren 13de code naar het Paradijs weer terug te winnen. Het was op mijn recente reis naar Egypte dat de 18 jaar van zoeken samenkwamen en de punten zich begonnen te verbinden. Dit is wat ik heb geleerd:

De 13 Codes van Ascensie… De Oorspronkelijke visie van de Schepper en hoe we uit het Paradijs vielen (een zeer, zeer korte opsomming)

Er zijn 2 manieren waarop we een materiële vorm binnengaan om een geest in een menselijk lichaam te creëren. We moeten een fysiek lichaam vanuit de 9 onderwerelden van de Aarde opwaarts creëren. Dit dichte, klungelige, materiële lichaam (zgn. een Aards ruimtepak) is onderworpen aan zwaartekracht, tijd en dimensie en het vergt heel wat energie om het te onderhouden…tenminste tot nu toe.

Tegelijkertijd moeten we ook onze Spirit door de 13 Hemelen, of 13 CODES, naar beneden in het lichaam brengen zodat we fysiek kunnen leven en tegelijkertijd een creatief bewustzijn kunnen hebben. De zegen hier is dat de Geest helemaal geen beperkingen heeft.

Het feit is gewoon dit… we zijn hier niet geboren… we zijn in dit leven gevallen. Beetje bij beetje zijn we gevallen. Ons bewustzijn van eenheid en hoe de creatieve kracht van het universum te gebruiken ging beetje bij beetje verloren toen we in ons dichtere, Aardse lichaam vielen. Sommigen van ons herinneren dat we schreeuwden toen we vielen. Dit is geen prettig proces. We vielen door de 13 codes. We hebben het door alle eerste 12 codes gehaald. We belichaamden bijna de 13de code, maar de val van Altlantis dwong ons om deze gebeurtenis te herplannen naar een later tijdstip. Dit tijdstip is nu.

De 13 Codes van Ascensie – Zo ben je hier gevallen.

In code 1 waren we EEN met alle leven en alle leven was EEN.

Dit is wat we kunnen waarnemen als de hemel, nirvana of het paradijs. Velen van ons herinneren zich nog steeds aan deze glorierijke plaats, maar deze herinnering kan ons ook veel heimwee bezorgen.

In code 2 vond de creatie van een dimensie plaats. Het creëerde een basislocatie van soorten, voor leven. De gehele creatie was nog los in deze dimensie.

In code 3 splitste de dimensie zich en creëerde meervoudige, ontelbare dimensies. Het creëerde ook dualiteit; licht en duisternis, goed en kwaad, etc… De ruimte werd gecreëerd en er groeide ruimte tussen de dimensies. Iedereen van ons die nu op de planeet leeft, bevindt zich nu in deze ene dimensie en is zich enigszins bewust van de andere werkelijkheden.

In code 4 vond de creatie van de vier windrichtingen plaats. Dit creëerde beweging binnen het licht en het duister. De tijd begon via beweging, wat ook het verleden, heden en de toekomst creëerde en vergeet de zwaartekracht niet! Wat leuk! :)

In code 5 werden klank, vibratie en frequentie gecreëerd die definitie aan de beweging toevoegden. Veel klankhealers gebruiken deze code voor healing.

In code 6 werd de herinnering gecreëerd en begon de geschiedenis. Herinnering is nu een groot deel van ons probleem omdat het ons met het verleden verankert en ons tegenhoudt om in het huidige moment te leven. We hebben elk een klein zaadje van herinnering van de verenigde eenheid in ons allen en dit is onze thuisweg naar deze eenheid.

In code 7 werd de creatieve kracht gevormd. Dit is wat we nu als Spirit kennen. Dit is onze energiebron waaruit we kunnen putten als scheppers.

In code 8 werden de elementen vuur, lucht, water en aarde gecreëerd. Planeten werden in onze dimensie gevormd.

In code 9 werden de geest/het verstand en het bewustzijn gecreëerd. Hiermee samen kwam het vermogen om het samen met de creatieve kracht te gebruiken.

In code 10 werd tenslotte het fysieke lichaam gecreëerd. Dit moest een hulpmiddel zijn waarmee we met bewustzijn en fysieke werkelijkheid konden creëren. Het probleem is dat we de neiging hebben ons met het beperkte fysieke lichaam te identificerenvan wie we zijn. Dit is niet zo. Ook creëerde code 10 begin en eindes, levenscycli en geboorte en dood.

In code 11 vond de creatie van familie, gemeenschap en collectief bewustzijn plaats.

In code 12 begonnen we met het collectieve creëren. Hier leerde de mensheid hoe ze moest omgaan met de problemen van samen creëren via vallen en opstaan. Ja, je hebt het geraden… dit is waar we nu zijn.

In code 13 arriveren we tenslotte volledig in het leven en tegelijk terug naar EENHEID. Maar hier is de haak… Zie je, we zijn nog niet volledig in het leven geboren. Daarom heb je altijd het gevoel dat je iets mist of denkt dat er meer in het leven is dan dit. Het verlies van deze vermiste code heeft je ook ertoe gedreven om ernaar te zoeken. Zou het kunnen dat het idee van de Christenen dat we “opnieuw geboren” moeten worden, hier vandaan kwam? Code 13 is de collectieve ascensie naar EENHEID. Het is een wedergeboorte naar een hoger niveau van bestaan terwijl we in fysieke vorm zijn. Dit is hetgeen we voelen dat we missen en blijven zoeken. Dit is een tijd die de Oude Maya's voorzien hebben en vastlegden op de grote kalendercycli. Daarom zijn jij en ik hier… om die code weer op te eisen!

Dit was een groots plan van de schepper (daarbij, dit zijn WIJ als collectief) om alles dat we kenden los te laten als het ene om een nieuwe fysieke werkelijkheid binnen te gaan. Tijdens het loslaten zullen we een hoger niveau dan eerst en een nieuwe hogere cyclus bereiken. We gingen met veel moed aan boord van deze grootse reis en met weinig of geen herinnering van het ENE of waar we vandaan kwamen, of wat we verloren hadden. Het grootse plan was om een grote en uitgebreide reis van herontdekking van de universele waarheid en eenheid te maken. We wilden onszelf uitdagen om het Licht en de Waarheid te herontdekken met enkel het geloof van een mosterdzaadje. Er was een piepklein zaadje van licht in ons toen we alle 12 codes voltooiden. Dit is een innerlijk licht dat we allen in ons hebben en dat we gekoesterd en ontwikkeld hebben. De vraag was… zouden we terug naar Eenheid kunnen gaan terwijl we ons in een fysiek lichaam bevinden?

Wanneer we de 13de code binnengaan, zal er geen pad om te volgen zijn. Het zal verwarrend zijn en we zullen onszelf moeten vertrouwen… onze HARTEN. Onze voorouders gingen niet zover, dus zullen ze geen hulp voor ons zijn. Goeroes, leraren en profeten zullen ook niet helpen. Maar ze hebben ons tot zover gebracht. Bedankt. We bevinden ons nu allen in dezelfde boot. We zijn allen zaden van licht… de lichtbewaarders die de laatste 13de code zullen binnenbrengen en verankeren. Dit kan zeer goed een reden zijn waarom je op dit tijdstip hier naartoe geroepen werd. Men zegt dat dit de reden is dat je dit leest.

Wanneer we de 13de code binnengaan zullen systemen, programma's en levenswijzen verouderd zijn en wegvallen. Eens we volledig ontwaakt zijn met alle 13 codes zullen er geen wetten, dogma's, tradities, regeringen, programma's, sociale normen en zelfs georganiseerde religie nodig zijn. Eens we ontwaakt zijn, zullen we deze types van beschermende programma's om ons heen niet nodig hebben omdat we onberispelijk bewust zullen zijn en in elke situatie de juiste actie zullen ondernemen.

Tijdens de val van Atlantis en de massa immigratie naar Egypte is er een belangrijke sleutel om de 13de code van creatie op de Aarde te manifesteren tijdelijk verloren gegaan. Dit cataclysme uit het verleden beïnvloedt ons nu nog. Onze wereld verdrinkt in deze catastrofobie. Het is onze taak om deze illusie op geen enkele wijze te voeden. Het verraad, misbruik en aanvallen die we in de geschiedenis leden, kunnen ons weer angstig maken en de waarheid verwarren. Deze angsten zijn gewoon oude herinneringen die terugkomen om gezuiverd te worden. Dit is ons kruis dat we moeten dragen terwijl we terugkeren naar het ene en de ascensie van de 13de code belichamen. Denk eraan dat ons hart de absolute en de ENIGE WAARHEID is.

Op de laatste dag van onze Egyptereis in 2008 konden we 2 glorierijke private uren in de piramide van Gizeh verbrengen. Het was hier, 18 jaar na het eerst visioen van de 13 codes dat ik in Palenque, Mexico had, dat ik dit tweede visioen kreeg. Deze keer waren ze niet enkel een herinnering zoals in 1990. Deze keer leefden de Codes en werden ze een deel van ons. Ik kon niet ophouden met huilen. De vreugde, de bevestiging en de terugkerende herinnering waren onuitsprekelijk.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm


COPYRIGHT © 2008.
Het is toegelaten om dit artikel te copiëren en verdelen op voorwaarde dat de inhoud volledig blijft en de verdienste volledig aan de auteur(s) gegeven en vrij verdeeld wordt. Center of the SUN - Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988 Sedona, AZ 86339 USA Ph:928-282-6292 Ph/Fax:928-282-4622 Email: alunajoy@1spirit.com website:www.AlunaJoy.com Website: www.kachina.net


Aluna Joy Yaxk'in is een internationaal gekend auteur, spirituele levenscoach, heilige site gids, alternatieve geschiedkundige en gewijd predikante & modern mysticus die anderen inspireert en aanmoedigt om hun eigen authentieke goddelijkheid en verbinding tot God te herkennen en te accepteren. Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988, Sedona AZ 86339 Ph: 928-282-6292 Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net
Aluna Joy Yaxk'in is an internationally known author, sacred site guide, and mystic. Webpage: www.AlunaJoy.com E-mail alunajoy@kachina.net