Astrologie

(Image: www.lcsd.gov.hk)


Astrologie en Seizoensafhankelijkheid

Barbara Hand Clow                                                  

Mensen en samenlevingen functioneren binnen cycli die aan de hemel weerspiegeld worden door de locatie van de planeten en de Maan die rond de Zon draait. Net zoals men basispersoonlijkheid van de mensen die op een feestje uitgenodigd worden in acht kan nemen en te voorspellen hoe dit feestje zal uitdraaien, is het mogelijk om de planetaire analyse te gebruiken om de eigenschappen van het menselijk sociaal veld op Aarde te voorzien gedurende een bepaalde periode.

Astrologie kan voorspellen hoe individuen zich zouden kunnen voelen, gewoon door de archetypische invloed van elke planeet plus de Maan te kennen. Net zoals een wilde rock-n-roll dansparty geheel anders is dan een zwarte-das avondparty, is het leven op Aarde heel anders gedurende de oorlog dan in een tijd van vrede. De astrologie verklaart ook heel duidelijk wanneer een invloed begint en eindigt; dit maakt het mogelijk om terug te kijken of vooruit in de tijd te gaan om patronen te identificeren. Intussen ontkracht de Elite (de-machten-die-de-wereld-controleren) astrologie terwijl ze het zelf als middel gebruiken om het menselijk gedrag te voorspellen om zo met hun machtspelletjes in te dringen. Deze site observeert hoe sommige globale politieke machten de astrologie gebruiken om de mensen een stap voor te zijn.

Astrologie is de hoogste kunst voor het analyseren van menselijk gedrag en slimme mensen gebruiken het. AstroFlash! bekijkt hoe de Elite gebeurtenissen zou kunnen plannen gedurende het einde van de Maya Kalender en het biedt tips aan hoe je beter kunt leven temidden van zo'n transformatieve tijd. Deze astrologische analyse omvat ook de invloed van de Dagen en Nachten van de Galactische Onderwereld 1999-2011, gebaseerd op Carl Calleman's tijdversnellingshypothese die de Negen Onderwerelden van evolutie in het universum onderzoekt over een tijdspanne van 16,4 miljoen jaar. AstroFlash! onderzoekt hoe individuen kunnen slagen en vrij en gelukkig zijn gedurende de rest van de Maya Kalender.

Hoe zijn we tot deze kritieke samenloop geraakt? Waarom zijn 1999 tot 2011 zo kritiek voor de overleving van onze soort? Mijn recent boek Catastrofobie (2001) theoriseert dat we gekweld worden door een verlammend soorten-niveau, post-traumatisch stress-syndroom dat ik “catastrofobie” noem. Dit traumacomplex ontwikkelde zich 11.500 jaar geleden als gevolg van een grote kosmische catastrofe in ons zonnestelsel. Deze malaise in de collectieve psyche van onze soort werd gedurende duizenden jaren diepgaander na het cataclysme van 9500 VC, toen onze voorouders hongersnood en verschrikkelijke milieustress ondergingen. Vóór deze tijd, gedurende Regionale Onderwereld – 100.000 VC tot AD 2011 – was de Aarde het Hof van Eden; we ervoeren eenheid met onze planeet. Deze gebeurtenissen die ons van de natuur gescheiden hebben, zijn diep in onze geest begraven. Net zoals volwassenen die ooit vroege kindermishandeling hebben ervaren die ze grotendeels vergeten hebben, moeten we onszelf genezen door deze herinneringen te herontdekken en te begrijpen hoe ze ons veranderd hebben.

Catastrofobie levert het bewijs dat de as van de Aarde niet lang vóór 9500 VC begon te hellen toen de kosmische ramp het hele zonnestelsel ontregelde. Daarom wordt AstroFlash! gestructureerd door seizoensafhankelijkheid – equinoxen en zonnewendes – omdat, eens toen de as helde, de vroege mens snel leerde hoe hij zijn potentieel kon vergroten door zijn leven volgens de seizoenen te regelen. In de moderne tijd wordt er niet veel rekening gehouden met seizoensafhankelijkheid, maar het heeft eigenlijk een grote invloed op het menselijk bewustzijn. George W. Bush viel Irak exact tijdens de Lente Equinox van 2003 binnen omdat de Elite wist dat dit ogenblik vormgevend potentieel had. Dit was ook Dag 3 van de Galactic, dus veroorzaakte deze invasie gebeurtenissen die de rest van de Galactische Onderwereld zouden beïnvloeden.

Eens de Aardas 11.500 jaar geleden helde, maakten de nieuwe seizoenen landbouw noodzakelijk voor het overleven van de mens en gaven de jager-verzamelculturen geleidelijk aan hun manier van leven dat in harmonie van de natuur was op. De focus op de seizoenen en maancycli gaat meer dan 10.000 jaar geleden terug en daarom onderzoekt AstroFlash! ze in detail. Ik heb oude methodes ontdekt om ons bewustzijn in evenwicht te brengen door aan te tonen hoe men het potentieel van elk seizoen met intentie kan gebruiken. Ik geloof dat we het potentieel van dit viermaandelijks patroon moeten gebruiken om onze neurologische systemen langzaam aan te integreren met de veranderingen die veroorzaakt werden door de recentelijk hellende as. Zoals Klein Duimpje die van de muur valt, kunnen we onszelf niet meer in elkaar zetten. We kunnen de cycli van de Maan zeer effectief gebruiken om onze emoties te meesteren wanneer de maananalyse begrepen wordt in het licht van de vier seizoenen. Deze techniek helpt ons echt om te tijdversnelling te handhaven.

Het grote cataclysme ontregelde het zonnestelsel en verstoorde vele planetaire patronen enorm. Uranus helt bijvoorbeeld 90° op zijn as. Uranus regeert culturele transformaties en door zijn fundamentele kaart worden de Verenigde Staten erg beïnvloed door Uranus. Nu we naar het Watermantijdperk gaan dat Uranus regeert, is de USA klaar om het globale keizerrijk te worden. AstroFlash! bevat de geboortekaart van de USA van 1776, hetgeen de Methodologie is die volgt. De ouden ontdekten dat ze het politieke rijk konden inschatten door elke 20 jaar – de Trigonen - de conjuncties van Jupiter en Saturnus te onderzoeken. De huidige Elite, de “Bushieten” grepen de agenda van de recente Mei 2000 Trigoon. Dit heeft het hen mogelijk gemaakt om gedurende de Galactische Onderwereld de show te stelen, dus onderzoekt deze site hun overduidelijk gebruik van astrologie. Het biedt advies over hoe de mensen uit de weg kunnen gaan wanneer de zogenaamde “leiders” massa-trauma-gebeurtenissen creëren, zoals 9/11. Deze dingen worden gedaan omdat ze catastrofobie en angst stimuleren.

AstroFlash! verdeelt de 4 seizoenen in drie lunaire cycli binnen de context van belangrijke planetaire transities. Ik bied een beetje maan- en seizoenkaart vergelijking met achtergrondkaarten (zie Methodologie) d.m.v. dichtbij zijnde conjunctie (minder dan 1 graad door conjunctie) aspecten. We beginnen met hoe je de seizoensafhankelijkheid kunt meesteren. Dit is geschreven voor mensen noordelijk van de evenaar, maar als je zuidelijk woont, draai zomer en winter dan gewoon om.

Seizoensafhankelijkheid

Nieuw Jaar valt niet op 1 januari! Het nieuwe jaar – de Lente Equinox – begint rond 21 maart wanneer de Zon 0° Ram binnengaat door geocentrische astrologie. Voor de Aarde is dit wanneer de Zon zich recht boven de evenaar bevindt. Dan gaat ze noordwaarts tot hij de Tropen van Kreeft op 0° Kreeft gedurende de Zomerzonnewende rond 21 juni. Dan keert ze terug en kruist de evenaar op 0° Weegschaal gedurende de Herfst Equinox rond 23 september. Ze beweegt zich zuidwaarts van de evenaar tot ze de Tropen van Steenbok op 0° Steenbok bereikt op de Winterzonnewende rond 21 december. Dan lijkt de Zon zich weer noordwaarts te bewegen voor haar terugkeer naar de evenaar voor de volgende Lente Equinox. Natuurlijk lijkt de Zon enkel vanuit de waarneming van de Aarde te bewegen, aangezien het fenomeen veroorzaakt wordt door de helling van de Aardas omdat ze de gedurende een zonnejaar rond de zon draait.

De moderne kalender misbruikt ons bewustzijn! Dé tijd om voor elk jaar plannen te maken is gedurende de Lente Equinox, niet gedurende het zogenaamde “Nieuw Jaar”. De meest filosofische en spirituele tijd van het jaar is de Winterzonnewende, die gereduceerd werd tot verslavingen en consumeren tijdens het Kerstshoppen, eten en drinken. In feite is 21 december tot 21 maart het laatste kwartaal van het jaar en onze jaarlijkse tijd van voleinding. De speciale dagen en nachten net voor de Winterzonnewende zijn de meest mystieke tijd van het jaar en we zouden gedurende deze tijd uren moeten mediteren. Dan, wanneer de Zon zich in Steenbok, Waterman en Vissen bevindt, voor de Lente Equinox, zouden we ons begrip van alle dingen die we gedurende de afgelopen 9 maanden geleerd hebben moeten verdiepen – de vorige Lente Equinox tot de Winterzonnewende.

De Lente Equinox is de tijd om de intenties die we gedurende de 4 seizoenen willen vervullen, te identificeren. Ideeën die tijdens de Lente Equinox correct gezaaid werden, manifesteren zich gedurende een jaar en ik zal instructies aanbieden om de ideeën correct te zaaien en ze gedurende de rest van de seizoenen te manifesteren. Gedurende de Zomerzonnewende is het tijd om deze dingen in een herkenbare vorm te doen ontspruiten, zoals een zich vormende foetus. De Herfst Equinox is de tijd om deze creaties te concretiseren, balanceren en waarderen en de dingen die niet werken uit de wieden. Daarna is de Winterzonnewende de tijd om diepgaand te bezinnen om zich voor te stellen hoe onze persoonlijke creaties anderen en de planeet helpen.

De Winterzonnewende is de tijd om wreed eerlijk te zijn en te evalueren of onze ideeën anderen versterken of dat ze eigenlijk nadelig zijn voor de evolutie. Een zoet elixer van weten komt op de dag van de Winterzonnewende wanneer het licht begint terug te keren en een ieder van ons grotere werkelijkheden boven onze persoonlijke verlangens kan plaatsen. Het is geen toeval dat men in de Westerse Cultuur de commerciële Kerstmis heeft ingevoerd, net wanneer de mensen verbazend paranormaal en afgestemd zijn! Ik stel voor dat je de kerstman gedurende de Winterzonnewende afzegt en 3 maanden besteedt aan de bezinning over wat je gedurende het jaar gecreëerd hebt.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htmwww.handclow2012.com - Astroflash (engels)


Nota: Voor meer uitleg astrologische termen zie:
www.catharinaweb.nl