Heilige Geometrie


DE HARMONIEËN VAN BEWUSTZIJN

door Celia Fenn

“Creatie is de Hoogste Uitdrukking van Liefde”

Materiaal doorgegeven door het Elohim bewustzijn, mei 2001 - januari 2002.

“Deze informatie werd gegeven om gemakkelijker te begrijpen hoe energie pulseert via de acht tonen van de octaaf om zich te manifesteren als als zeven dimensies terugkerend naar het Ene.

Wij hebben ons geconcentreerd op het aspect Liefde als de ware vibratie van het bewustzijn van het Ene. Wij trachten jullie hier demonstreren hoe jullie – als schepperwezens en meesters van energie – toegang hebben tot alle uitdrukkingen van energie op elk gegeven moment. Het is aan jullie om te beslissen op welk(e) niveau(s) je wenst te resoneren. Wij verzoeken jullie om niet in op het derde niveau te blijven – maar om ernaar te streven de hoogste niveaus van energie van het Ene binnen jezelf uit te drukken.”

Dit artikel tracht ook uit te leggen hoe wij, als mensen, functioneren op individueel niveau via de eerste zeven chakra's, en dan als groep, of door een groepsgeest op het niveau van de vijf nieuwe chakra's.

De vijf nieuwe chakra's maken de volgende fase van menselijke evolutie , mogelijk, gezien zij niet enkel toegang verschaffen tot de groepsgeest op Aarde, maar ook tot de hogere niveau's van bewustzijn, inclusief de Planetaire, Solaire en Galactische niveaus van bewustzijn.

De Octaaf binnengaan: De Reis Begint

Op het nulpunt gaat de creatieve intelligentie een nieuwe spiraal van groei en evolutie binnen. Om de octaaf te onderzoeken moet het zich afscheiden van de bron en uitreizen. Deze fase is in weerklank met in de originele creatiemythes zoals de Egyptische en de Christelijke, waar het Ene zich deelt en Twee wordt, beweging en dualiteit creërend. Vanaf dit punt af zijn onderzoek en creatie mogelijk.

De Eerste Dimensie:
Kleur- Rood, Noot- C, Vorm- Cirkel

Het pure witte licht van spirit dat de octaaf binnenkomt verandert haar frequentie naar de kleur Rood, en haar toon naar de noot C. In geometrische termen, is de vorm de bol of de cirkel.

Op dit niveau produceert de bol een hoge graad van identificatie met de bron (oorspronkelijke sfeer/bol). Er is een sterke magnetische aantrekking tot datgene wat gelijkend of hetzelfde is. De Liefdesvibratie manifesteert zich als een sterk gevoel van verbinding, van eenheid en identiteit. In menselijke termen vinden wij deze energie hoofdzakelijk gelokaliseerd in de Basis Chakra. Hier heeft de definitie van liefde betrekking op familie, stam en clan, degenen die “gelijk” zijn, en jullie worden door deze aangetrokken. Wanneer je in perfecte resonantie bent met deze vibratie begrijp je je verbinding met het Ene, en dat alle energieën en wezens je familie zijn en allen “zoals jij” zijn.

Echter, op deze reis naar buiten en ver weg van het Ene is er ook een neiging om te weifelen of te vervormen in de intense lering/onderzoek, en je ware natuur de vergeten. Op dit punt komt er een illusie,angst genaamd, binnen en je begint je in te beelden of te geloven dat er anderen zijn die “anders” zijn als jij, en dat je om je groep te beschermen deze anderen moet afweren. Je beeldt je in dat hun verschillendheid je bedreigt, en zo tracht je hen te elimineren om weer een “gelijkheid” te creëren. En zo levert de illusie negatieve vibraties, angst, haat, agressie en oorlog genaamd. Wij verzoeken jullie deze emoties als reactie op de illusie van afscheiding te begrijpen. Wij vragen jullie geen oordeel over ze te vellen, maar te begrijpen dat ze gereedschappen zijn voor intense lering en onderzoek en deel uitmaken van het terugvinden van de weg naar de resonantie met het Ene. (Nota: dit is vooral waar sinds de gebeurtenissen van Sept 11, 2001) Als je afdaalt naar illusie kun je altijd ervoor kiezen om terug te keren naar de ware vibratie van het Ene, op dit niveau zich manifesterend als een intense liefde van familie, van al dat is, omdat wij allen verwant zijn.

De Amerikaanse Indianen noemden het manifeste vlak van stoffelijke materie de Rode Weg, de intense creatieve vibratie van de Rode energie begrijpend, en hoe dicht je echt bij de bron bent wanneer je al je relaties en alle dingen als “familie” herkent.

De Tweede Dimensie
Kleur- Oranje Noot- D Vorm- Icosahedron

Op dit punt beweegt het bewustzijn zich verder naar buiten op haar reis van onderzoek. De frequentie verandert naar Oranje – een mengeling van Rood en Geel, en de vorm, de Icosahedron, wijst op een veel ingewikkeldere en gecompliceerde dimensie.

Het bewustzijn op dit niveau bouwt verder op de eerste dimensie, maar het beweegt zich voorbij de familie en genereert nu een intense magnetische aantrekking tot de “andere” energie, die geïnterpreteerd wordt als “emotie” of “intensiteit”. Dit kan een intense identificatie zijn met de andere energie die “liefde” genoemd wordt, of een intense angst/afkeer, die “haat” genoemd wordt. Deze zijn niet doordacht, maar pure instinctieve of dierlijke/chemische reacties. Op dit niveau zijn beide schijnbaar tegenstrijdige emoties gebaseerd op het bewustzijn dat nog steeds ernaar streeft de natuur van het “ene” en haar afscheiding van zichzelf te onderzoeken – hetgeen ”liefde” en “haat” genoemd wordt.

Op dit niveau ontdekt het bewustzijn seksuele aantrekking en het vermogen om verliefd te worden, met al haar intense gevoelens van passie, verbinding, en in negatieve zin, afwijzing.

Bewustzijn streeft naar de extatische ervaring van vermenging met de ander en de terugkeer naar een gevoel van Eenheid via seksuele verbinding. Dit kan kort ervaren worden in een seksueel orgasme – maar het bewustzijn keert altijd terug naar de staat van “afgescheidenheid” en de illusie van “eenzaamheid”.

Dit verklaart waarom romantische of seksuele afwijzing zo'n verwoestend effect heeft op sommigen individuen. Het bewustzijn, dat ernaar streeft zich te verenigen met de ander en het Ene te herontdekken, wordt schijnbaar verhinderd en afgewezen. Dit is de reden waarom depressie en zelfmoord het resultaat kunnen zijn van romantische teleurstelling.

Dit is ook het punt waar het bewustzijn haar eigen inherente creatieve kracht ontdekt, en dat er door vereniging met een ander een productieve manifestatie kan plaatsvinden. Dit is het meest duidelijk in seksuele vereniging – waar een derde wezen gecreëerd kan worden. Maar het bewustzijn leert hier ook deze kracht van verbinding te gebruiken om de materiële en emotionele behoeften van haar wezen te creëren.

De intense creatieve kracht van de uitdrukking van liefde bij de oranje energie wordt geëvenaard door de destructieve natuur van de angstillusie op dit niveau. Als het bewustzijn in de illusie van afgescheiden zijn en alleen zijn valt, kan haar overleving betekenen dat ze de intense energieën op dit niveau moet gebruiken of manipuleren om anderen te uit te schakelen die haar behoeften die voldaan moeten worden bedreigen. Omdat ze het Ene vergeten is, beeldt ze zich in dat ze alleen is en dus moet vechten, intrigeren en manipuleren om aan haar behoeften voldaan te worden. Eens ze terugkeert naar een herkenning van het Ene, is ze in staat om de oranje frequentie te gebruiken om een liefdevolle en overvloedige realiteit te creëren waar aan al haar behoeften voldaan wordt, en waar ze deze met anderen kan delen.

Meesterschap van de Oranje energie en de intense creatieve energieën die hier gevonden worden, is inderdaad meesterschap over het materiële niveau. Het is waarschijnlijk een van de redenen waarom Tibetaanse monniken oranje kleding dragen, en waarom oranje een heilige kleur is in het Oosten. De Icosahedron geometrie en vorm is een ingewikkelde vorm die ook het 7de niveau, of de terugkeer naar spirit, vertegenwoordigt. De Icosahedron is ook de kristallijnen vorm van water, en zo zijn de energieën van oranje vloeibaar, actief, veranderend en dynamisch. Dit kan een zeer levendig niveau zijn, en het vereist een sterk gevoel van innerlijke vrede en verbinding met het Ene om de energieën op dit niveau te meester te worden.

De Derde Dimensie:
Kleur- Geel Vorm- Octahedron Noot-E

Op dit punt van haar reis door de energieën van de octaaf verplaatst het bewustzijn zich naar het volgende niveau, vertegenwoordigd door de kleur Geel en de Octahedron vorm.

Op dit niveau streeft de Goddelijke essentie van liefde ernaar zich te verwijderen van de intensiteit en ingewikkeldheid van het tweede niveau, en zichzelf te kennen op een kalme en gestructureerde manier.

In het menselijke, vertegenwoordigt dit de mentale energieën, waar het individu zich bewust wordt van de aspecten van tijd en ruimte, en de behoefte om deze te ordenen om de energie van bewustzijn toe te staan op de meest productieve manier te stromen.

In deze fase van de octaaf, wordt liefde uitgedrukt op een rationele en doordachte manier – voorbij de intense ervaring van het tweede niveau. Dit is de liefde door de Grieken “agape” genoemd om het van de “eros” van het tweede niveau te onderscheiden. Agape is liefde voor iemands medemens, de filantropische drang om een betere omgeving voor de medemens te creëren. Het begrijpt het principe van het Ene als gerelateerd tot mensen, die gezien worden als het hoogste niveau van intelligentie, gezien zij het tweede niveau verlaten hebben en naar het derde “gestegen” zijn. Dit is de onwetendheid gecreëerd door wezens die zo ver weg op hun reis van de bron waren – om zich in te beelden dat de progressie langs de schaal van bewustzijn een hiërarchie van zijn creëert. Wanneer iemand volledig in het Bewustzijn van het Ene is, dan ben je waarlijk ervan bewust dat het concept van hiërarchie een drie dimensionale constructie is die gecreëerd werd in onwetendheid van de natuur van het Ene.

In haar ware vibratie van resonantie met het Ene, is de derde dimensie een plaats waar mensen structuren kunnen creëren om hun energieën te laten stromen en hen te helpen met datgene te manifesteren wat zij ook mogen wensen op het materiële vlak.

Echter, wanneer het bewustzijn zich beweegt in de illusie van angst op dit niveau, wordt het wantrouwig over de motieven en gedachten van anderen die anders zijn. Het begint dan structuren op te zetten die gedachten en energie zullen controleren en beheersen, ten voordele van degenen die de structuren beheersen. Op deze manier zie je in 3D de opkomst van instellingen zoals Kerken, Universiteiten, Ziekenhuizen, Scholen, Banken en Liefdadigheidsorganisaties. Allen opgezet binnen de filantropische motivatie van het derde densiteit verlangen om te structureren, maar wanneer ze onderworpen zijn aan angst vervormen ze en worden ze instrumenten van controle en persoonlijke verrijking voor enkelen ten koste van de meerderheid.

De enige manier om uit de illusie van afscheiding te breken die voortgebracht werd in 3D is om het Vierde Niveau binnen te gaan en te beginnen aan de reis terug naar het Ene. Maar de illusie van afscheiding kan heel sterk zijn in 3D, gezien het rationeel verstand enkel verschil ziet, het voelt de energieën van het Ene niet intuïtief. En omdat de energie zo gestructureerd is – is er geen dynamische kracht om de energieën voort te drijven naar hogere niveaus van bewustzijn.

De stuwkracht om uit 3D te breken en weer huiswaarts te bewegen moet van binnenuit het individu komen. Hij of zij moet een diep verlangen ervaren om het leven voorbij de grenzen van de materiële structuren van de derde dimensie te ervaren. Wanneer dit diepe verlangen naar betekenis en verbinding geregistreerd wordt in de Engelenrijken, stappen de engelen voorwaarts om de persoon te helpen om de verplaatsing vooruit te maken en aan de terugreis naar het Ene te beginnen. Dit wordt gewoonlijk beïnvloed door synchroniciteit, een toevallige ontmoeting, een boek, een workshop, iets dat het individu naar het hoger pad plaatst en de reis terug naar de Wet van Een.

De Vierde Dimensie:
Kleuren- Roos Roze/Groen Vorm- Ster Tetrahedron Noot- F

Op dit punt begint het bewustzijn te herontwaken en te verlangen naar haar vroegere verbinding met het Ene – de bron. Dit verlangen, wanneer het een diepe passie voor liefde en een-heid wordt, verheft het bewustzijn zich naar het niveau van de 4de dimensie en de Hart Chakra.

Hier verandert de Octahedron van 3D in de Ster Tetrahedron, een ingewikkeldere en evenwichtige vorm. Op dit punt is de reis naar huis begonnen. Het bewustzijn leert zich voorbij de rationele structuren van 3D en haar definities van liefde gebaseerd op angst en wantrouwen te bewegen naar een definitie van liefde gebaseerd op de Wet van Een en Onvoorwaardelijke Liefde.

De Wet van Een verklaart dat wij allen Een zijn – wij komen voort uit de bron en wij zijn allen onderling verbonden. Wat wij doen beïnvloedt anderen en andersom. Dit is de reden voor de leringen van de Christus – behandel anderen zoals je zelf behandelt wilt worden.

Op dit niveau begrijpt het bewustzijn ten volle dat angst een illusie is die de eenheid ontkent en gelooft in afscheiding en zo gevoelens van isolatie en eenzaamheid bestendigt. Op dit niveau weten we en ervaren we het begrip van “familie” – begrijpend dat wij allen verwant en in relatie zijn met elkaar, wie of waar we ook ons bevinden in plaats of tijd.

Wanneer bewustzijn de Wet van Een begint aan te nemen – veranderen de kleuren van helder groen, de kleur van overvloed en de natuur, naar een mooi roos roze, de kleur van liefde – onvoorwaardelijke liefde en het verrezen “Christus Bewustzijn” van “Dienstbaarheid aan anderen”.

Hier moet het belichaamde bewustzijn leren om te gaan met relaties vanuit dit hoger perspectief. Hier zijn de begrippen van de Spiegel en de Schaduw van onschatbare waarde.

Volgens de Wet van Resonantie, trekken wij of magnetiseren wij ervaringen naar ons toe op een gelijkaardige frequentie als de onze. Op die manier is iedereen die ons “hologram” of “experimentele ruimte” deelt in zekere zin een aspect of weerspiegeling van onszelf.

De “Spiegel” techniek gebruikend, begrijpen wij dat anderen gewoon wijzelf zijn, en dat zij onze kwesties weerspiegelen. Het begrip van de “schaduw” staat ons toe te begrijpen dat onprettige, boze of gewelddadige personen met wie wij ons verbinden ook aspecten van ons schaduw of onderdrukte zelf zijn. Deze erkenning staat ons toe met hen om te gaan in compassie en onvoorwaardelijke liefde. Zonder hun handelingen of gedrag goed te keuren, kunnen wij met hen omgaan met vergiffenis en tolerantie. Wij leren om boosheid en geweld niet op te nemen als persoonlijke kwesties, maar zien hen als onopgeloste aspecten van onze wederzijdse schaduwzelven. De meester van de Vierde Dimensie weet de energieën van de schaduw voor constructieve en creatieve doeleinden te mobiliseren in liefde en healing.

Op dit punt leert het bewustzijn de relatie-energieën zonder angst te hanteren, en zonder de nood aan pijn, lijden en verdriet als een middel om te leren. De reis naar huis is waarlijk begonnen. Nu, zijn vrede, vreugde en harmonie mogelijk.

De Vijfde Dimensie:
Kleur-Blauw Vorm-Kubus

Op dit punt verlangt het bewustzijn, begonnen zijnde met het herontwaken voor de mysteries van creatie, wijsheid en ervaring van de Schepper te verkrijgen. Het bewustzijn streeft ernaar zichzelf ten volle te ervaren als Mede-Schepper van zijn eigen holografische realiteit in partnerschap met de Schepper.

De Ster Tetrahedron van het vierde niveau verandert in de Kubus of Cubecahedron, en de kleurenfrequentie is Blauw.

Het bewustzijn dat zich wenst te verplaatsen naar het vijf-dimensioneel niveau, wordt wederom, in haar zoektocht begeleid door het Hoger Zelf en de Engelen Gidsen. Hier ontmoet het wezen de verschillende leraars en wijsheidscholen, beide in de derde dimensie en hoger. Drie dimensionele bronnen omvatten boeken, workshops, leraren, terwijl vijf dimensionale bronnen gechanneld kunnen worden via een drie dimensionale leraar.

Op dit niveau wordt er van het studentenbewustzijn verwacht onderscheidingsvermogen te tonen. Er zijn sommige scholen en leringen die niet volledig geïntegreerd zijn in de Wet van Een, en zij proberen controle en macht over anderen te verkrijgen wegens de angsten die nog steeds onerkend bestaan op het ego/schaduw niveau. Degenen die in 5D werken worden dikwijls intenser geconfronteerd met schaduwenergie dan op andere niveaus.

Op dit niveau wordt het bewustzijn de principes van dualiteit geleerd: Ying/Yang, en begrijpt dat schaduw/duisternis enkel onontwikkeld potentieel is. De meeste wijsheidtradities leren dat Licht/Bewustzijn uit Duisternis/Onbewustzijn komt, en dat het ene niet zonder het ander kan bestaan. Er is een constante “pulsering” tussen de twee energieën, ook gekend als “Eros” en “thanatos” – of de levenswens en de doodswens. Het meesterbewustzijn leert deze twee impulsen in evenwicht te houden. Het principe van Niet-oordelen is hier van toepassing. In tegenstelling tot wat er geleerd wordt door religieuze controlerende lichamen – is er geen oordelen gehecht aan de “duisternis”. De Wet van Een leert dat alles van de Schepper komt – vandaar dat licht en duisternis gelijke aspecten van de schepper zijn en als dusdanig ervaren moeten worden, zonder oordeel. Het punt is niet enkel naar het licht te neigen – waar iemand een andere persoon zou nodig hebben om de geprojecteerde duisternis te dragen – of in de duisternis, waar de vernietigende en negatieve energieën de bovenhand hebben en het licht verloren is. Het evenwicht vinden is het doel van het ingewijde of studentbewustzijn, niet de duisternis negeren om naar “liefde en licht” te migreren, hetgeen gevaarlijk kan zijn gezien het elitisme en afscheidingsbewustzijn creëert, en uiteindelijk, conflict.

Om volledig meesterschap van de Vijfde Dimensie te verkrijgen moet het studentbewustzijn datgene beheersen wat de oud Egyptische Wijsheidmeester Thoth/Hermes de Ogdoad en de Ennead noemde.

De Ogdoad – of het principe van de Acht – kan in het kort samengevat worden als een kennis van de creatieve principes van energie, licht, geluid, kleur en heilige geometrie. Deze zijn de basisprincipes van creatie – welke zoals de fractale wiskunde het voorstelt – oneindig herhaalt worden doorheen het Universum – “zo boven zo beneden”.

De Ennead – of het principe van de Negen – verwijst ook naar scheppingsdynamiek. Hier omvatten de Negen Principes kennis van de Vier elementen – Vuur, Water, Lucht en Aarde – en de wetten van magnetisme en resonantie die van toepassing zijn wanneer het Ene de Velen wordt. Wanneer deze lessen gemeesterd zijn ervaart het bewustzijn ten volle de Wet van het Ene en de Velen, en de Velen en het Ene – en is het bereid om dat begrip te leven. Het geschenk hiervan is de wijsheid en de vaardigheid van de Adept, die deze basiswetten kan gebruiken om te co-creëren.

Veel van de wijsheid i.v.m. de Vijfde Dimensie werd naar de Aarde uitgezonden vanuit Sirius en de Pleiaden via de Oude Egyptenaren en de Maya's, alsook de Griekse en Renaissance filosofen en de Hermetische Mysteriescholen van Wijsheid. De Wijsheid School traditie was altijd elitair, bedoeld om macht en authoriteit te behouden met een uitgelezen en gekozen groep. Sinds 1987 en de uitbreiding van de Harmonische Convergentie, worden de oude geheimen van de Wijsheid Scholen en hun toegang tot Vijf Dimensioneel meesterschap beschikbaar voor alle mensen die ervoor kiezen de reis van Multi-Dimensioneel bewustzijn en Bewustzijnsgroei binnen te gaan – zoals het altijd al bedoeld was door degenen die deze wijsheid naar de Aarde brachten.

De Zesde Dimensie:
Kleur-Indigo Vorm-Icosahedron Noot-

Eens het bewustzijn de wijsheid van de Kosmos via studeren en praktische inwijding gemeesterd heeft – wordt de drang om creatief te worden en te spelen belangrijk. Aangezien liefde uitgedrukt in de Vijfde Dimensie zichzelf uitdrukt als wijsheid en de kracht om te co-creëren, drukt ze zich in de Zesde Dimensie uit als vreugdevolle speelsheid, wanneer het uitbreidend bewustzijn haar reis naar huis begint te voltooien.

De Zesde Dimensie is het rijk van het Magisch Kind of het Eeuwig Kind – een staat van onschuld en vreugde die zijn fundering heeft in “ervaring” of “wijsheid” verkregen door ervaring. De kleur hier is Indigo, een kleur die lang geïdentificeerd werd met Meesterbewustzijn, en meer recentelijk, met de uitzonderlijke en spirituele kinderen die tegenwoordig geboren worden op de planeet, Indigo Kinderen genaamd.

De vorm is de Icosahedron, de vorm die geïdentificeerd wordt met de water molecule. Water is belangrijk gezien het informatie “inprent”, en van vorm en potentie kan veranderen afhankelijk van de omstandigheden. Water dat “gezegend” werd, of waarover gemediteerd of gebeden werd bevat de hogere niveau energieën van dat gebed in haar kristallijnen vorm. Dit toont aan hoe op het 6 Dimensioneel niveau het meesterbewustzijn gedachten en patronen in de wateren/energieën “inprent” om een hoog niveau van holografische vreugde en overvloed te manifesteren. Dit wordt gedaan met het gemak en de zorgeloosheid van een kind.

Op dit niveau waardeert het bewustzijn de implicaties van de Wet van Een en het Ene en de Velen ten volle. Het begrijpt dat de Schepper/Bron Liefde is, en dat elke individuele bewustzijnseenheid/entiteit een deel is van de Schepper (het Ene) die zichzelf uitdrukt als een Individu (de Velen).

Want liefde is wat de Schepper motiveert – dan begrijpt het 6 Dimensioneel bewustzijn dat het hele Universum gebaseerd is op liefde, and dat deze liefde een creatief en ondersteunend element is dat naar het “hoogste goed” van allen streeft.

De energie van liefde “prent” onze intenties “in” als scheppers en ondersteunt onze creaties, of ze positief of negatief zijn. In de 6de dimensie is het bewustzijn zowel zelfbewust als verstandig genoeg om haar creaties te controleren en te verzekeren dat het creëert vanuit een plaats van liefde, vreugde en overvloed. De 6 dimensionele creatieve energie berust in de wijsheid van 5D, maar omvat de vreugdevolle zekerheid van de opwaartse evolutionaire spiraal terug naar de Schepper.

Op dit niveau streeft het bewustzijn ernaar haar speelse realiteit en wetenschap van de heilige geometrie van de Kosmos via artistieke en creatieve pogingen uit te drukken – dans, muziek, kunst, poëzie en andere vormen die de kosmische activiteiten van de Creatieve Geest herinneren - zo boven zo beneden.

Muziek is de kunstvorm die ongetwijfeld de essentie van de begrippen van Heilige Geometrie in de meest directe vorm uitdrukt: de octaaf, resonantie, vibratie, toon en harmonieën. Een muzikant en componist is noodzakelijkerwijs een ware meester van de heilige geometrie, uitgedrukt als geluid.

Licht drukt ook dezelfde geometrieën uit via het Kleurenwiel en de concepten van het Prisma en de Kristallografie. De Kunstenaar die waarlijk het medium van kleur, vorm, en het spel van licht en donker begrijpt is ook een meester van dit aspect van heilige geometrie.

Dans, aan de andere kant, combineert aspecten van zowel geluid (muziek), kleur en vorm via de ingewikkelde patronen van het lichaam dat zijn eigen patronen of heilige geometrieën creëert via ruimte en tijd. Hier is het lichaam het basisgereedschap van expressie – patronen in tijd creërend via een relatie met muziek, licht en kleur.

Poëzie is een andere creatieve vorm – waar de taal verandert van een logisch communicatiemiddel van het linkerbrein om met symbolen en metaforen te spelen en nieuwe creaties en harmonieën te creëren die ook op ritme, takt, resonantie en combinatie gebaseerd zijn. De Oude Egyptenaren waren meesters in de kunst van metaforische/symbolische taal – zelfs gebruik makend van pictogrammen of hiëroglyfen om een rijk gelaagde textuur van betekenis aan de lezer/schepper te suggereren. Hun doel was nooit de directe communicatie van betekenis die wij tegenwoordig vereren als “klaarheid van gedachte”, maar eerder een rijk en vruchtbaar spel van mogelijke betekenissen om gecreëerd te worden door de lezer volgens zijn gecombineerde wijsheid en creativiteit. Dit lijkt op de “parabel” techniek gebruikt door de Esseense meester, Jezus, waar een eenvoudig verhaal zijn eigen meervoudige lagen van betekenis genereerde – nooit een simpele directe communicatie. Wederom, de wijsheid was beschikbaar voor degenen die konden spelen met de symbolen en metaforen. Zoals Jezus zei – Laat hem die oren heeft horen -, duidend op de noodzaak van een fijn afgestemd bewustzijn om te “horen” wat er gezegd wordt en de verschillende niveaus van betekenis te co-creëren.

Het schepperbewustzijn ervaart op dit niveau geen angst meer – gezien afscheiding begrepen wordt als de illusie die ze werkelijk is. Het bewustzijn begrijpt dat het in liefde gesteund wordt, en zo is het in staat om haar realiteit te blijven creëren en hercreëren in harmonie met dat van de Bron en in overeenstemming met de evolutionaire processen van de planeet.

Het Leven op Aarde op dit niveau is een constant spel van creatie en spel – uitgedrukt op steeds fijnere niveaus van deskundigheid en bewustzijn terwijl het bewustzijn naar hogere dimensies van de zesde dimensie reist.

De Zevende Dimensie:
Vorm: Dodacahedron Kleur: Violet/Wit

De zevende dimensie is dat punt waar het bewustzijn de octaaf van ervaring voltooit en klaar is om aan een nieuwe octaaf of thuisreis naar de Schepper te beginnen. Dit is het huis van de spirituele meester/krijger en de “boddhisatva”, of de ene die spiritueel licht en liefde naar de wereld incarneert.

Het is de dimensie van spirituele dienstbaarheid, en wordt vertegenwoordigd door de heilige twaalfzijdige vorm van de dodacahedron en de kleuren violet en wit.

Op dit niveau drukt de energie van de Bron zichzelf uit in het verlangen om zowel te creëren als te dienen. De 7 Dimensionele meester kent zichzelf door zijn/haar creaties van liefde en dienstbaarheid. Hier heeft het bewustzijn alle Wetten van de Kosmos volledig geïntegreerd – en begrijpt het doel van creatie en evolutie: dat de bron ernaar streeft zichzelf te kennen en te groeien via zijn handelingen. Vandaar dat het meesterbewustzijn het doel van de Schepper dient door een Medeschepper te worden en anderen te helpen naar een volledig bewustzijn van zichzelf en hun creaties, zodat zij op hun beurt aan de Schepper bekend worden en de Schepper binnen zichzelf kennen.

Het Zeven dimensioneel bewustzijn drukt de idealen van dienstbaarheid uit – dienstbaarheid aan anderen – als de hoogste uitdrukking van liefde en het doel van de Schepper. Het is op dit niveau dat het bewustzijn ernaar streeft de Archetypische energieën van de meester en de wijze man/vrouw uit te drukken als een heilige healer/leraar of sjamaan medicijn man/vrouw. Omdat het bewustzijn op dit niveau een meesterschap van alle andere niveaus heeft ervaren – kunnen deze gebruikt worden in het proces van hulpverlening aan anderen in het proces van groei en zelfbewustzijn.

De dodacahedronvorm vertegenwoordigt het vijfde element – “ether” of energie, en de zeven dimensionele healer/leraar is ook een meester van technieken van energiehealing en manifestatie van hulpmiddelen.

Het zeven dimensioneel niveau staat onder toezicht van een engelenmacht gekend als de Elohim, die de “scheppergoden” van de Planeet zijn. Het is hun functie om toezicht te houden en te assisteren in de evolutie van bewustzijn op de aarde op haar reis in richting van het licht. Op het zeven dimensioneel niveau verenigt het bewustzijn zich met haar “Elohim” aspect en neemt haar medescheppende verantwoordelijkheid op voor de evolutie van bewustzijn op de planeet Aarde. Vandaar zal een volledig ontwikkeld wezen/bewustzijn op het voorfront staan van bewuste evolutie, haar taak om dienstbaar te zijn aan anderen op hun reis in richting van multi-dimensioneel bewustzijn en meesterschap op deze planeet.

Dit werk wordt voortgezet in co-creatie met het Goddelijk plan en de engelenmachten, de manifestaties van spirit toestaand de vorm van dienstbaarheid te sturen zoals overeengekomen door deze ingewijde/meester voor de incarnatie.

De Achtste Dimensie:
Kleuren : Magenta Oranje/Roze
Rijk: Archetypisch

De vijf chakra's die worden besproken in dit gedeelte zijn de “nieuwe” of “gereactiveerde” chakra's, en zij vertegenwoordigen de “Regenboog Brug” naar de volgende octaaf. De energieën van deze chakra's dienen gebruikt te worden in het Ascensie proces, en zijn ons pas beschikbaar gemaakt sinds de Harmonische Convergentie in 1987. Het Volledige Spectrum van Twaalf Kleuren werd pas aan iedereen beschikbaar gemaakt op het einde van 2001, tijdens Zonnewende van 21 december 2001.

Het Rijk van de 8ste dimensie of chakra wordt de Transpersoonlijke Chakra genoemd. Ze wordt zo genoemd omdat wij ons op dit punt voorbij “individuatie” bewegen zoals vertegenwoordigd door de eerste zeven chakra's of dimensies, en naar de plaats van de groepsgeest, waar wij de creatieve energieën en kleuren van het intelligent bewustzijn van Planeet Aarde delen

De 8ste chakra is de opslagplaats voor de patronen, geluiden, kleuren en de drama's van de verhalen via welke wij ons leven vormen wanneer wij op de planeet Aarde incarneren. We noemen deze Archetypen - en zij bevinden zich in de mythes, legendes en heilige verhalen van alle mensen die op de planeet Aarde verblijven. Deze van de oude volkeren waren rijker dan de onze, gezien zij dichter bij de bron en de aarde en hun vermogen om te dromen en te creëren stonden. Maar wanneer wij ons weer opwaarts in richting van de bron bewegen kunnen wij weer toegang krijgen tot deze plaats van dromen en verhalen.

Een Archetype is een verhaal dat wij vertellen of creëren dat een patroon of model voor menselijke evolutie en gedrag vormt.

Op het meest eenvoudige niveau – is de manier waarop wij ons sociaal leven structureren gebaseerd op het archetypisch patroon van de familie. Binnen de familie bestaan archetypische rollen: de Vader, de Moeder, de Dochter, de Zoon, de Grootmoeder en Grootvader enz. Elk van deze biologische definities (je kunt enkel een dochter of een moeder zijn als je vrouwelijk bent) is verbonden met een stel waarden en gedragingen die gedefinieerd worden in archetype (8ste niveau) en daarna gekristalliseerd en energie gegeven worden door het uit te leven op de eerste zeven niveaus.

Op symbolisch niveau is een archetype van toepassing op de verschillende facetten van de psyche van een individu. Wij hebben bijvoorbeeld allen de energieën van de verzorgende moeder in ons, de welwillende vader, de wijze grootmoeder/vader, en wij kunnen toegang krijgen tot deze energieën op verschillende tijdstippen op onze persoonlijke reis door het leven

Jammer genoeg – wanneer een archetypisch patroon zich kristalliseert in haar biologische definitie, heeft ze de neiging een eigen energie aan te nemen die mensen controleert, eerder dan hun groei te vergemakkelijken. Dit is vooral duidelijk in de structuur van de familie – waar de man de Vader/autoriteitrol en de vrouw de moeder/verzorgerrol aanneemt. Dit is uit evenwicht omdat dit het individu niet toestaat andere aspecten van zijn wezen te onderzoeken. In de laatste jaren, hebben de mensen gepoogd zich te veranderen via Feminisme en de “bevrijding” van de vrouw. In vele gevallen, heeft dit enkel geleid tot een verschuiving in de rollen – vrouwen nemen de sterke man aan en mannen migreren naar de zachtere vrouwelijke rol. Dit is ook geen oplossing, want de onevenwichtigheid van de psyche blijft er nog steeds.

De enige manier om het gekristalliseerd archetype te veranderen is dat de individuen hun evenwichtig potentieel van zowel mannelijk als vrouwelijk binnen de heilige unie van huwelijk en familie leven. Op dit niveau breken we uit de kristallisatie en de biologisch gedefinieerde rollen en eisen wij ons recht op om alle aspecten van onze innerlijk familie ten volle te uit leven weer op zonder onze kracht weg te geven of de kracht van anderen te op te eisen.

Op groepsniveau gebruiken wij ook archetypes om onze sociale en spirituele evolutie te definiëren in de vorm van de verhalen die wij vertellen.

In het westen bijvoorbeeld, definieert het verhaal van de “zoektocht naar de Heilige Graal” de evolutionaire zoektocht van de menselijke psyche naar de “betekenis” van het leven. Op basisniveau is de graal zelf de beker die door Christus gebruikt werd tijdens het Laatste Avondmaal, en in sommige verhalen werd het ook gebruikt bij de Kruisiging om zijn bloed op te vangen. De graal/beker werd naar Europa (Frankrijk) gebracht waar hij verloren ging/verborgen werd.

In de Graallegendes moet een zoeker/ridder het kasteel van de Visserkoning bezoeken om de graal te zoeken. Het land van de Visserkoning is een braakland geworden, en de koning is gewond/geïnfecteerd in de liesstreek. Om de koning en het land te kunnen helen en zo de graal te bereiken moet de zoeker de juiste vraag stellen – zijnde: “Wie dient de Graal?”

Dit wijst erop dat succes niet bereikt wordt door kracht en doorzettingsvermogen of wilskracht, maar door door de sluiers van illusie te gaan, door elke illusie in vraag te stellen tot wij de sleutelvraag bereiken door de Groei van Bewustzijn. In dit archetypisch verhaal vertegenwoordigt de beker/graal die het bloed van Christus bevat de vrouwelijke/godinenergie. De Visserkoning vertegenwoordigt de mannelijke energie van het Vissentijdperk die de aarde herleid heeft tot braakland van schaarsheid en ziekte omdat de verbinding met de Graal/ het vrouwelijke verloren is gegaan. De sleutelvraag is “Wie dient het vrouwelijke? – of liever wat is de betekenis van het leven op aarde en wie moet de overvloed van de Aarde dienen? Het antwoord is, natuurlijk, iedereen die op de Planeet leeft, niet alleen enkele uitverkoren die in staat zijn de macht te grijpen en de rest tot slaaf te maken.

Wanneer wij, als zoekers, het punt van bewustzijn bereiken waar wij ons voorbij angst kunnen bewegen hetgeen zich manifesteert als hebzucht en eigenbelang en de behoefte aan macht, naar een begrip dat de godin/het vrouwelijke iedereen individueel dient en dat zij voor elk wezen een plaats voorziet om te groeien en te leren op de meest geschikte manier. Wij moeten er individueel voor kiezen om te groeien in liefde en overvloed – zoals bepaald door het principe van Vrije Wil. Dit is het Sleutelarchetype van het Vissentijdperk. Wanneer een ieder van ons dit bewustzijn bereikt zijn we klaar om het Waterman tijdperk binnen te gaan – waar de teruggevonden graalbeker de overvloeiende urne van de Waterdrager wordt, en het bloed van Christus, het lijden vertegenwoordigend, verandert in de levensbrengende wateren van het nieuwe tijdperk. Dan zullen wij nieuwe Archetypes creëren om de stroom van overvloed van het Tijdperk van Licht uit te drukken. De kleuren hier zijn Magenta – hetgeen een mengeling is van rood en violet, en wijst op een mengeling van de 1ste en 7de chakra, of een spiritualisatie van ervaring. Het individu is klaar om te op te stijgen naar de hogere niveaus omdat hij of zij geleerd heeft dat alle ervaring op de Planeet Aarde heilig is! Dat de lagere dimensies en hun ervaringen gelijkwaardig zijn en de Schepper toebehoren. We zijn voorbij oordeel naar de plaats van het Heilige bewogen.

De Oranje-Roze kleur is de Nieuwe Kleur voor het Tijdperk van Licht – en wijst op de intense Medescheppende energie van de Sacraal Chakra in het nieuwe Tijdperk vermengt met de Christus Bewustzijn energie en de Wet van Een van de Hartchakra. Het is een Vreugdevolle, Liefdevolle en Overvloedige energie.

De Negende Dimensie:
Kleuren: Smaragd Groen/Violet
Rijk: Aarde Bewustzijn/Elementaal

De Negende Dimensie vertegenwoordigt dat deel van de Groepsgeest dat Aarde Bewustzijn of Elementaal bewustzijn genoemd wordt, en haar kleuren zijn Violet en Groen.

Op dit punt, verdeelt de energie van de bron die het rijk van planeet Aarde binnenkomt zich in twee krachten, Mannelijk en Vrouwelijk genaamd, en dan in de Vier Elementen van Aarde, Wind, Vuur, en Lucht.

In de Negende Chakra of Dimensie moet het individu volledige klaarheid van intentie en integriteit bereiken om te functioneren als een Aarde Bewaker en Steward. Om dit te doen moeten wij de mannelijke/vrouwelijke energieën in evenwicht brengen en onze vier elementen in heilig evenwicht brengen.

De Oude Egyptenaren begrepen deze opvolging van gebeurtenissen in hun verhaal van de Ennead, of de Negen. Vanuit de Bron of Atum kwamen Shu en Tefnoet, die Vuur en Water vertegenwoordigden, en zij gaven op hun beurt geboorte aan Geb en Noet die Aarde en Water vertegenwoordigden. Zij waren de Elementalen Familie die op hun beurt geboorte schonken aan Isis en Osiris en Seth en Nephtys die de tegengestelde polariteiten van mannelijk en vrouwelijk in hun licht en duisternis aspecten vertegenwoordigden.

Dit “verhaal” was bedoelt om de mensen de heilige natuur van de vier elementen te leren, en hoe elk element een bewustzijn op zichzelf is, en dat deze vier elementale bewustzijnen de creatieve bouwstenen of materialen zijn van het leven op aarde. Door ieder van hen heilig te houden en met elk in liefde te communiceren, verbinden wij ons met het bewustzijn van leven op de planeet, en worden zo zuivere vertegenwoordigers die kunnen dienen als stewards van de planeet en haar hulpbronnen.

Maar afgezien van de elementale natuur van het Aardebewustzijn te begrijpen, moeten wij ook de polariteit van universeel bewustzijn op de Aarde naar mannelijk/vrouwelijk of elektrisch/magnetisch begrijpen en respecteren.

Wij worden ons, in dit tijdperk, meer bewust van de Godin energie, die wij identificeren met “Moeder Natuur” en overvloed. Maar wij zijn de mannelijke polariteit vergeten, de elektrische energie die de ouderen Pan of de Groene Man noemden. Hij is het mannelijk equivalent van de magnetische Godin energie.

De Godin vertegenwoordigt de ontvankelijke en verzorgende aspecten van de natuur, maar Pan vertegenwoordigt de kracht van groei die een groene scheut door de aardbodem duwt, een nieuwe knop opent of de vleugels van een vlinder ontplooit.

Pan wordt in Grieks/Romeins mythes voorgesteld als half mens/half geit met een intense seksuele/creatieve energie, en speelt muziek op zijn eigen pijp of fluit. Dit staat in verband met muziek en dans met de elektrische energie van Pan.

De Egyptenaren begrepen deze polariteit ook, en zij noemden het bewustzijn Horus en Maat. Horus was de mannelijke kracht, voorgesteld als havik. Hij was snel, roofzuchtig, bewust en actief. Maat, de vrouwelijke kracht, was de evenwichtige kracht, de zachte, ontvankelijke en liefdevolle vrouwelijke energie van de natuur, voorgesteld als veer. Maar de veer, die de lichtheid en de zachtheid vertegenwoordigt, steunt ook de vlucht van de havik, de onderlinge afhankelijkheid van beiden tonend.

In ons tijdperk hebben wij een crisis van de mannelijke energie bij zowel mannen als vrouwen omdat wij de energie van Pan vergeten zijn en gefixeerd zijn geraakt in de energie van de Macho “Economische” Krijger die rijkdom en macht verzamelt maar zich vervreemd heeft van de Aarde. Het is enkel door de herontdekking van de energie van Pan en de mannelijke energie van creativiteit in haar pure overvloedige staat, zonder hebzucht of eigenbelang, dat wij onze rol als Aarde Bewakers weer kunnen opeisen.

De Pan-energie is seksueel, creatief, het zaait haar zaad wijd verspreid – zoals de natuur doet – zonder eigenbelang of voorkeur of angst. Net zoals wij moeten leren om eenvoudigweg overvloedige creativiteit uit te drukken zonder vooroordeel of verwachtingen van verlangde rijkdom of macht. Op deze manier “zaaien” wij de overvloed die wij wensen door onszelf te delen met anderen. Wij helen de behoefte om beloond, bevestigd en goedgekeurd te worden door anderen en vieren onze creativiteit die wij met allen achteloos delen, en zo ervaren wij de onvoorwaardelijke liefde en steun van de bronenergie als manifest in en door de overvloedige krachten van de natuur.

De kleuren zijn Groen, wat de krachten van de natuur en de Hartchakra vertegenwoordigt, en Violet, wat de zuiverende kracht van de Violette Vlam is ter hoogte van de Zevende Chakra. Deze mooie Smaragd Groene/Violette energie zuivert alle oude patronen zodat wij in volledige klaarheid en integriteit van doel kunnen opereren.

Wanneer wij onze rol als Aarde Bewaarders beginnen moeten we bij onszelf en ons lichaam beginnen. Het Menselijk Lichaam is de Tempel van de Geest, maar het is ook de microkosmos van de macrokosmos, of eenvoudig gezegd, het is de Aarde! Als wij ons fysiek lichaam liefhebben, verzorgen en helen door haar behoefte aan eten, slaap, oefening te respecteren, en het te respecteren door op zo'n manier te leven dat wij het gezond houden en de pranische energie zuiver en vitaal houden, dan helen wij de Aarde. Wij zijn nu bevoegd om een bewaker of hoeder van de Planeet te zijn.

Denk eraan, als functie van de Negende Chakra, de Amerikaanse Indianen te volgen en een dagelijks ritueel uit te voeren door de vier richtingen of vier elementen, vuur, water, aarde en lucht te eren, en zowel de God en Godin in de natuur te respecteren door onze verzorgende en ontvankelijke kant evenveel te eren met onze actieve en dynamische kant. Op deze manier helpen wij de groepsgeest om evenwicht te bereiken op onze geliefde Planeet.

De Tiende Dimensie:
Kleur: Blauw/Groen Rijk: Engelen/Elohim

De tiende dimensie gaat de Zonnestelselpoort binnen bij de Zon, het is gekend als de Zonnepoort of Portaal. In Egyptische en Maya Kosmologie zijn zonnepoorten piramides en een belangrijk kenmerk van ascensieritueel. Het Zonneportaal vertegenwoordigt de doorgang tot Hogere aspecten van zijn op de evolutionaire spiraal, en het pad naar andere galactische beschavingen en het galactisch centrum zelf.

De kleur hier is een mooi blauw/groen turquoise of aqua kleur. Dit is de kleur van de Ascensiestraal en het Lichaam van Licht. Het vertegenwoordigt vreugde, liefde en harmonie. Het lichaam van licht of ka, dat wij ontwikkelen wanneer ons bewustzijn groeit, wordt ook de Mer-ka-ba genoemd, of lichtvoertuig, het vibreert op deze kleur en het wordt gebruikt om via het Zonneportaal binnen te gaan naar de Hogere rijken van bewustzijn.

In Egyptische graftekeningen, wordt de god Osiris dikwijls afgebeeld met zijn gezicht in turquoise blauw/groene kleur. Turquoise was heilig voor de Egyptenaren, omdat het de trap van Osiris vertegenwoordigde via welke de mensen konden opstijgen naar de sterren en zich verbinden met hun onsterflijkheid terwijl ze nog steeds in menselijke vorm waren. Osiris vertegenwoordigt de dynamische mannelijke energie die tracht zichzelf herboren te laten worden in de sterren via het Zonneportaal en zijn Blauw/Groene energieën. In de Maya kosmologie wordt deze kleur ook vereerd. Het “Dodenmasker” of Pacal Votan in Palenque was gemaakt uit Jade, een heilige steen die ook de blauw/groene vibratie draagt. Dit wees er ook op dat Pacal Votan geascendeerd was via het Zonneportaal naar zijn thuis in de Hogere Rijken van zijn.

Wanneer wij de Zonnepoort naderen bij de Tiende Dimensie trachten wij onszelf te kennen als wezens van licht – of in onze Engelen of Hogere Vormen. Wij streven ernaar Eén te worden met ons Hoger Zelf. Op dit punt is er een vermenging van de persoonlijkheid of het ego zelf met het Hoger Zelf. Dit is een zachte en liefdevolle unie, lijkend op een goddelijk of Heilig Huwelijk. De Innerlijke man en vrouw verenigen zich in perfect evenwicht, evenals de Hogere en Lager aspecten van het Zelf. Het individu functioneert nu als een unie van hogere/lagere energieën, en het is volledig multi-dimensioneel. Hij of zij kan nu zijn meesterenergieën en heilige missie ten volle leven.

Op dit niveau ontmoeten wij ook de Elohim, de scheppergoden/engelen die de aarde en haar biologische diversiteit maakten, en die een liefdevolle en toezichthoudende rol over hun creatie handhaven. Op dit niveau beseffen wij dat we, in onze hogere aspecten, Elohim zijn. Wij creëerden deze planeet, en wij functioneren nu om het aanhoudend project van co-creatie naar het aspect van ascensie voort te zetten. Als Elohim/meesters op Aarde is het onze rol om de Blauw/Groene straal van Vreugde vast te houden en anderen toe te staan het Zonneportaal naar hun Sterren- en Goddelijke natuur te vinden.

De Elfde Dimensie:
Kleur: Zilver Rijk: Galactisch Centrum/Groot Mysterie/Universele Moeder

Het Zonneportaal/poort binnengaand en de gewaden van licht aannemend drijft het individu voort naar de hoogste punten op het pad van bewustzijn in onze galaxie – de reis naar huis is voltooid bij de integratie van de Zilveren en Gouden stralen van de elfde en twaalfde dimensie.

Bij de elfde gaan wij het Grote Mysterie of de Schoot van de Kosmische Moeder binnen bij het Galactisch centrum – en ervaren het zachte fijne licht van de Zilveren Straal. De Zilveren Straal vertegenwoordigt de hoogste spiraal van de vrouwelijke energie, en de moeilijkste om vast te houden of te ervaren. Wanneer wij de Koningin van de Hemel, gekroond met sterren, benaderen moeten wij in volledige innerlijke harmonie zijn met onszelf. Wij moeten in staat zijn de Grote Leegte binnen te gaan en de eenzaamheid en leegte ervaren, voor wij de pure liefde en vreugde kunnen ontmoeten die de Kosmische Moeder is.

Er is niet veel dat gezegd kan worden om de ervaring van de Zilveren Straal uit te leggen – gezien het voorbij het bereik van het Linkerbrein en de woordelijke uitleg ligt. Het is de vrede die het begrip voorbijgaat en wordt ervaren door een deel van je dat veel ouder en wijzer is dan je linkerbrein met zijn drang naar verstandelijke uitleg. Het vergt extreme moed om de angsten van het linkerbrein te omzeilen en de innerlijke leegte te ontmoeten – de koude lege uitgestrektheid van ruimte en het niets – om de ultieme waarheid van de Zilveren Straal te ontdekken. Dat zelfs de leegte bewustzijn is, het bewustzijn van de Hoogste Schepper/Ene dat nog niet in Licht geactiveerd is. Het is heilig – en al wat nodig is om de leegte in actie en creativiteit te ontsteken is liefde – of de wens om zichzelf volledig te kennen via zijn creaties.

De meeste creatiemythes vertellen over een Godheid die in de leegte verblijft – en dat het een verlangen was om het zelf te kennen dat materie in het bestaan bracht. Wanneer wij de reis omdraaien, van materie terug naar de goddelijke bron, hebben wij de moed om de leegte te confronteren en haar te bezitten als dat van onszelf. Verder moeten wij van haar houden, er niet bang voor zijn of bang zijn door haar overweldigd te worden. Zelfs de kleinste vonk van liefde/nieuwsgierigheid/verlangen is genoeg om de duisternis in creatie te transformeren.

Maar onze reis is in de andere richting – wij trachten voorbij de creatie te bewegen naar de intelligentie die creëerde. En bij het Galactisch centrum gaan wij de Baarmoeder van Zuiver potentieel binnen waaruit alle dingen geboren zijn. Hier verblijft de mooiste en liefdevolle van alle Godinnen in de Zilveren Straal.

Haar boodschap is dat wij de leegte moeten liefhebben en omhelzen – de duisternis - want het is ons zacht, liefdevol en verzorgend aspect – de plaats van rust en evenwicht alvorens wij weer eens onze creatieve wil engageren. Nooit meer zullen wij bang zijn voor de duisternis, onze schaduw, want van binnen is er enkel het zachte, liefdevolle bewustzijn van de Grote Moeder. Want alles is liefde – het weefsel van het Universum is Liefde. De leegte en de koudheid van de leegte is illusie, want alles is pure adem van liefde die in en uit manifestatie passeert. Daarom wordt ook naar de Grote Moeder/het vrouwelijk aspect van God verwezen als de “Heilige Geest” of Shekinah in de Bijbel.

Op dit niveau verbrijzelen wij de illusies van lijden en verlies, want wij begrijpen de natuur van creatie/geboorte, en dat niets ooit sterft want alles leeft binnen de geest van God, binnen de schoot van de Grote Moeder. Wij zijn enkel ideeën die door de geest van God stromen en worden in materie geboren via de schoot van de Moeder in het Galactisch centrum. Wij zijn de geest van God.

De Twaalfde Dimensie:
Kleur: Goud Rijk: Centrum van het Universum

Op dit punt, hebben wij volledige integratie bereikt van de kleuren en stralen van de octaaf van ons Universum, en zijn klaar om te bewegen naar nieuwe niveaus van bewustzijn, misschien nieuwe universa.

Of wij kunnen kiezen om binnen onze huidige octaaf of ons universum te blijven en ons begrip met anderen te delen die zich nog steeds op de evolutionaire spiraal bevinden.

In deze fase hebben wij de Heilige Graal bereikt – de Beker van Goud, om de Graal legende te gebruiken, of de Kamer van Goud binnengegaan, om de Egyptische analogie te gebruiken. In Graallegende, was het punt van Verlichting en begrip gekend als de “Graal bereikt”. De persoon behield de Graal nooit, want dit was niet nodig. De Graal bleef om door anderen bereikt te worden die zouden volgen, en ook herkenden dat de Graal enkel een symbool voor het bereiken van Hoger bewustzijn in haar volmaakte vorm was. De Egyptenaren bewaarden de “kamer van goud” als de heiligste plaats in hun tempel. Soms creëerden zij inderdaad een kamer van goud, gelijkend op de weelderige decoraties van Toetanchamons graftombe in de Vallei der Koningen. Maar dikwijls was het maar een eenvoudige kamer, want de ingewijde die de kamer bereikte begreep dat zij niet op zoek waren naar “echt” goud, maar de wijsheid en het begrip van de Gouden Straal van innerlijke verlichting.

De Gouden Straal is de sleutel tot het Tijdperk van Licht.

Wanneer de gehele bevolking van een planeet dit niveau van integratie bereikt, dan bereiken de planeet en haar bevolking een nieuw niveau van Bewustzijn gebaseerd op harmonie en liefde, en een begrip van hoe te creëren in integriteit, zuiverheid, en zonder angst. Dan, kan er waarlijk een maatschappij gebaseerd op liefde en vrede gecreëerd worden, want de verlichtten die de gouden straal dragen weten licht en duisternis in evenwicht te brengen binnen hun psyche, en niet de duisternis op anderen te projecteren of geen conflict en lijden te creëren. Dit is het moment wanneer een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde” geboren worden. Omwille van het verschuiven van vele galactische en planetaire cycli, is dit moment van integratie van de gouden straal op een grote schaal heel dichtbij. Het zal plaatsvinden binnen de volgende tien jaar als alles verdergaat zoals gepland.

De Dertiende Dimensie

Dit is de verborgen plaats van mysterie die moet binnengegaan worden indien iemand wenst verder te gaan naar het volgende niveau op de spiraal van begrip en andere Universa wil binnengaan.

In deze fase, is het niet van groot belang voor de mensen op Aarde, gezien het Goddelijk plan voor onze galaxie dient om het bewustzijn op Aarde te perfectioneren, en dan zullen degenen die dit bereikt hebben nieuwe missies krijgen om dit bewustzijn op andere planeten in de Galaxie te zaaien, samen met de biologische diversiteit van leven die opgeslagen is in de databanken van de Aarde.

Deze missie zal geco-creëerd worden met de Pleiadiërs, de Siriërs, en de Galactische Raad, waarschijnlijk in samenwerking met de Nibiruanen die zich ook ontwikkeld hebben naar nieuwe niveaus van bewustzijn, zoals wij.

De missie van de Aarde is om een “blauwdruk” te creëren voor de toekomstige bevolking van de galaxie. Dit zal op zijn beurt een “gouden galaxie” creëren, die op haar beurt onze galaxie in evenwicht zal brengen met haar “tweelingvlam”, de Andromeda galaxie, die reeds een gevorderde staat van bewustzijn heeft bereikt, en onze galaxie helpt om hetzelfde punt te bereiken.

En zo gaat de reis verder!

Geniet van Licht, Liefde, Geluid en Energie – want jullie zijn een/de Schepper!


- Vertaling: Ulla Mertens -

Klik Hier voor Starchild

© 2004-5 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
To subscribe for future transmissions directly by email, please send your request to the Starchild Ascension Mailing List here
We also invite you to visit The Starchild Ascension MSN Group http://groups.msn.com/StarchildAscension.
Starchild is a Global Network for Lightworkers. Our primary aim is to provide information and support and a sense of community to the Lightworkers who are assisting the Planet in her transition. We also provide information for Indigo and Crystal children. The Starchild Family of Websites are designed to bring you information and assistance with the Ascension process. To visit The Starchild Ascension Group of Sites follow these links: Starchild Stardragon Starchild Portuguese/Portuguesa Starchild Spanish/Espanol . Celia Fenn is available for healing sessions and readings, both in person and long distance. Sessions may be booked through Clicking Here to mail Celia at Starchild Ascension Organization. Please include this information in its entirety, including these footnotes. Thank You!