MeestergetallenMeester Getallen

door Ronna Herman

Een van de verschijnselen die zich in deze tijd voordoen om ons erop attent te maken dat wij leven met Spirit, een manier die onze gidsen en leraren gebruiken om ons bewust te maken van de energieën en de betekenis van getallen, is het verschijnen van 3 of meer dezelfde cijfers achter elkaar.

Onderstaande informatie is een verzameling uit verschillende bronnen en Lord Michael heeft die bevestigd. (Uit De toekomst is Nu – De gouden belofte 2 van Ronna Herman)

111:              Stroming van energie – Versterkt het niveau waarop jij op dat moment bent.

222 of 2222:  Verrijzenis- en ascensieproces.

333 of 3333:  Beslissingsgetal – Of het wijst je de weg naar een 999 fase van voltooiing, óf negatief, het brengt je in de 666 frequentie die je terugwerpt in de 3de dimensie.

444 of 4444:  Dit is een echt herrijzenisgetal – je hebt net een belangrijke fase voltooid.

555 of 5555:  Het ervaren van de energie of een niveau van Christusbewustzijn - Heel waardevol.

666 of 6666:  Materiële wereld – 3 Dimensionale frequentie – Dichtheid.

777:   Symboliseert de integratie van een bepaald deel van de 4 lagere lichamen met hogere spirituele frequenties binnen het rijk van de 3de dimensie of op het niveau waarop jij je fysieke werkelijkheid op Aarde manifesteert.

888:   Symboliseert oneindigheid – De gebundelde spiraal van de materie verenigd zich met het spirituele – Het naderen van de voltooiing van het ascensieproces via de energieën van 222 en 444.

999:   Symboliseert de 3 niveaus van de drie-eenheid – Voltooiing.

000:   Grote leegte – het ervaren van een nulzone – overschakelen of doorgaan naar een nieuw energieveld.

11:11:  Het begin van een heel nieuw niveau of fase van ontwikkeling – Een andere dimensie of frequentie van ervaring – Het opengaan van een portaal.

12:12:  Een kosmische verbinding – Een brug naar de toekomst – Duidt op een niveau van voltooiing of het naar een nieuw niveau in het initiatieproces gaan.


- Vertaling: Ulla Mertens -Doorgegeven via Ronna Herman *STAR*QUEST* 6005 Clear Creek Drive, Reno, NV 89502 Phone/Fax: 775-856-3654 * Email: ronnastar@earthlink.net*
Website: www.ronnastar.com